Etyka lekarska

Etyka lekarska

Etyka lekarska

30.11.-0001

Etyka lekarska

Celem przedmiotu Etyka lekarska jest zapoznanie studentów Kierunku Lekarskiego z założeniami etyki lekarskiej. Jako że w zawodzie lekarza obowiązuje kodeks etyki lekarskiej, który zawiera uregulowania etyczne zasad wykonywania tej profesji, kandydaci na przyszłych lekarzy poznają zarówno treść zapisów kodeksowych, jak i problemy i dylematy moralne, z którymi mogą spotkać się w przyszłej pracy zawodowej.

W toku zajęć studenci poznają główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno- medycznych. Rozwijają zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych, a także nabywają umiejętności przestrzegania wzorców etycznych w działaniach zawodowych dla potrzeb pacjentów, ich rodzin oraz instytucji zewnętrznych.

Etyka lekarska należy do grupy przedmiotów obowiązkowych, zatem każdy student Kierunku Lekarskiego musi się z nim zmierzyć. Ponadto, z racji tego, iż jest to przedmiot obowiązkowy, to nauka w jego ramach kończy się egzaminem. 

idź do kierunku KIERUNEK LEKARSKI STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)