Mechanika płynów

Mechanika płynów

Mechanika płynów

Mechanika płynów

Mechanika płynów to przedmiot, dzięki któremu możliwe jest poznanie własności fizycznych płynów, zdobycie wiedzy z zakresu statyki płynów, kinematyki płynów, czy też dynamiki płynów. To przedmiot, który zazwyczaj bywa realizowany jako obowiązkowy dla studentów kierunku Mechatronika.

W toku zajęć omawiane są między innymi takie zagadnienia jak: siły działające w płynach, parametry opisujące stan płynów, podstawowe własności fizyczne płynów, hydrostatyka, analiza wymiarowa, opory ruchu, obliczanie przepływu i wypływu gazów, rozkład ciśnienia w atmosferze.

Efektem realizowania przedmiotu Mechanika płynów jest wiedza z zakresu termodynamiki, zachowania się płynów w stanie spoczynku, zasad modelowania w mechanice płynów, zjawisk i procesów rządzących przepływem płynów. Na tym jednak nie koniec, bowiem z przedmiotu wynoszone są także umiejętności. Jakie? Między innymi w zakresie przeprowadzania podstawowych obliczeń termodynamicznych, projektowania elementów instalacji biotechnologicznych, stosowania techniki analizy wymiarowej do rozwiązywania zagadnień z mechaniki płynów.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)