Mechatronika - Poznań

Mechatronika - Poznań

Mechatronika studia Poznań | woj. wielkopolskie

Szereg przemian ekonomicznych, politycznych oraz społecznych miał diametralny wpływ na wygląd współczesnej gospodarki, zdominowanej przez elektronikę, roboty i różnorakie maszyny, mające zastąpić ludzi w codziennych pracach, ułatwiając im tym samym życie.

Rozwój przemysłu, a wraz z nim powstawanie coraz nowocześniejszych fabryk i budynków gospodarczych implikuje konieczność tworzenia dopasowanych do dynamicznie zmieniających się standardów elektronicznych podzespołów i komputerów zdolnych do ich obsłużenia.

Owoce pracy współczesnych mechatroników można znaleźć na każdym kroku – pojazdy mechaniczne emitujące coraz mniejszą ilość szkodliwych dla ludzi i środowiska gazów, ruchome schody w galeriach handlowych, windy, ułatwiające przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a także każdy ze sprzętów gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym nikogo już chyba nie dziwi niesłabnące zapotrzebowanie współczesnego, idącego z duchem czasu, rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Mechatronika. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów ścisłych.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia inżynierskie należą do dosyć specyficznego kanonu nauk ze względu na swoją interdyscyplinarność i idącą za nią koniecznością zdobywania specjalistycznej wiedzy, która u przeciętnego zjadacza chleba mogłaby wywołać zawrót głowy. Mechatronika w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla nauk z pogranicza matematyki, informatyki, automatyki i robotyki, a nawet fizyki i chemii, tworząc jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów, jakie powstały na przestrzeni ostatnich lat.

Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na swojej ścieżce edukacyjnej, będą między innymi:

  • Techniki komputerowe
  • Podstawy modelowania geometrycznego
  • Mechanika płynów
  • Metrologia i zamienność

 

Dla kogo te studia

Pomimo faktu, że kierunki ścisłe z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę chętnych do wkroczenia w szeregi przyszłych inżynierów, posiadających konkretne umiejętności praktyczne i umiejących w pragmatyczny sposób radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, tylko nieliczni są w stanie się dostać na te studia, a jeszcze trudniejszym zadaniem jest utrzymanie się na nich dłuższy czas.

W odniesieniu życiowego sukcesu, poza ciężką i systematyczną pracą, duże znaczenie mają także określone wrodzone predyspozycje jednostki. W przypadku Mechatroniki będzie liczyła się umiejętność sprawnego, logicznego myślenia, pozwalającego na analityczne rozwiązywanie złożonych problemów, talent do zgłębiania nauk ścisłych z matematyką na czele oraz zamiłowanie do świata nauki i chęć stania się jego częścią.

Jeśli uważasz, że powyższy opis w dużym stopniu opisuje twoją sylwetkę, a ponadto przez długi czas rozważałeś podjęcie studiów na kierunku Mechatronika, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to najlepszy z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Poznaniu?

Kierunki studiów w Poznaniu ze względu na swoją specyfikę, narzucają określone wymagania, które trzeba spełnić, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia. W przypadku Mechatroniki na większości uczelni w Poznaniu, przedmiotami wiodącymi będą matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz język obcy nowożytny. Dlatego w jak najlepszy sposób należy przygotować się do rozszerzonej matury z tych przedmiotów.

Procedury rekrutacyjne mogą ulegać niespodziewanym zmianom, dlatego warto systematycznie sprawdzać ustalenia władz poszczególnych uczelni poprzez zasięgnięcie informacji na stronie internetowej lub pod podanym tam numerem telefonu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które postanowiły wprowadzić studia na kierunku Mechatronika do kanonu oferowanych dróg edukacji, stawiają przede wszystkim na wykształcenie w przyszłych absolwentach praktycznej wiedzy technicznej, dzięki której staną się świadomymi pracownikami współczesnego rynku pracy. Dlatego też jako przyszły kandydat, powinieneś być gotów na solidny wysiłek umysłowy, który bez wątpienia zapewni ci ten kierunek.

Mechatronika, jak każda dziedzina wiedzy technicznej, bazuje w głównej mierze na dokonaniach wybitnych matematyków, których umiłowana dziedzina nie bez powodu nosi zaszczytne miano królowej nauk. Studenci staną przed nie lada wyzwaniem zdobycia szerokiej wiedzy matematycznej, która stanie się filarem pod rozwój innych kompetencji, a także pozwoli na wykształcenie umiejętności do logicznego i sprawnego rozwiązywania problemów.

Interdyscyplinarność i wszechstronność opisywanego kierunku wymusi na studentach poświęcenie wielu godzin swojego życia na zgłębianie fizyki, bez której wyjaśnienie podstawowych zjawisk, wykorzystywanych przy produkcji maszyn i podzespołów, nie byłoby możliwe.

Kluczowa dla zrozumienia esencji Mechatroniki będzie również chemia z całym swoim zapleczem w postaci owoców pracy ludzi z branży. Dzięki niej będziesz w stanie zrozumieć procesy mające miejsce wewnątrz układów elektronicznych, a także zapobiegniesz wystąpieniu niepożądanych interakcji między materiałami.

Bardziej specjalistyczna wiedza kierunkowa, bazująca na opisanych powyżej naukach, będzie rozszerzała swoje spektrum pomiędzy automatykę i robotykę, informatykę, elektronikę, a nawet niektóre zagadnienia związane z ochroną środowiska. Opanowanie całego kompletu wiedzy i umiejętności pozwoli na uzyskanie przez abiturientów zaszczytnego miana inżyniera.

 

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Czas trwania poszczególnych kierunków studiów jest zwykle ustalony odgórnie i dotyczy ich niezależnie od miejsca zdobywania edukacji. Wyjątkiem są uczelnie prywatne, które mogą wprowadzać drobne modyfikacje, dopasowując tok kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika w Poznaniu na większości uczelni będą trwały trzy i pół roku, a każdy abiturient, który na czas upora się z zaliczeniem wszystkich wymaganych etapów, otrzyma tytuł inżyniera, a wraz z nim uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie.

Najbardziej ambitni i głodni wiedzy będą mogli znacznie poszerzyć posiadane już umiejętności i wiedzę poprzez uczestnictwo w magisterskich studiach drugiego stopnia. Na ich ukończenie będzie trzeba zagospodarować jedynie półtora roku dodatkowego czasu.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikację na studia w Poznaniu na kierunku Mechatronika, powinieneś zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi szeroko rozumianego procesu aplikacyjnego, aby oszczędzić sobie niepotrzebnej dawki nieprzyjemnego stresu.

Jeśli uważnie przebrnąłeś przez poprzednie akapity artykułu, wiesz zapewne, jakie przedmioty odgrywają kluczowe znaczenie dla komisji rekrutacyjnej. Dlatego też warto, abyś przygotowania rozpoczął od odpowiednio wczesnego zgłębienia potrzebnej wiedzy matematycznej i z zakresu innych nauk ścisłych, przystępując następnie do rozszerzonego egzaminu maturalnego.

Znacznie ułatwiony start zapewni kandydatom zdobycie tytułu finalisty lub laureata w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych – otrzymają oni wówczas maksymalny, stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na Mechatronikę w Poznaniu, będzie zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza lub osobiste stawienie się w dziekanacie celem oddania papierowego formularza.

Następnie należy nastawić się na dłuższy czas oczekiwań, podczas którego komisja rekrutacyjna rozpatrzy wszystkie zgłoszenia, wybierając kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku aplikacji na studia magisterskie.

 

Jakich dokumentów będziesz potrzebował

Kiedy już okaże się, że jesteś w gronie szczęśliwców, których nazwiska znalazły się na liście przyjętych na studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu, pozostanie ci już tylko skierować swoje kroki do najbliższego fotografa, celem wykonania zdjęć o wymiarach 35X45mm do legitymacji. Wraz z nimi należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Zastanawiasz się, jakie perspektywy zawodowe będą na ciebie czekać, kiedy już ukończysz studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu? Jednego możesz być pewien – będą one ponadprzeciętnie przyszłościowe i zagwarantują ci wysokie wynagrodzenie.

Jako absolwent Mechatroniki w Poznaniu będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach pracujących nad tworzeniem, wdrażaniem i udoskonalaniem istniejących już maszyn i podzespołów elektronicznych, mających zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle.

Dla najbardziej zainteresowanych branżą IT otworzy się możliwość podjęcia współpracy z informatykami przy tworzeniu oprogramowania oraz aplikacji, użytecznych w perspektywie programowania różnorakich urządzeń i sprzętów.

Założenie własnej działalności gospodarczej, opartej o dowolny aspekt ukończonego kierunku, pozwoli ci na zaznanie błogiej, względnej niezależności w postaci bycia samemu dla siebie szefem. Jak sam widzisz, ogrom możliwości zapewni ci doskonałą szansę do dopasowania życia zawodowego do własnych potrzeb, aby móc cieszyć się każdą chwilą.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Opinie na temat danego kierunku studiów pozwoliły nie jednemu maturzyście i przyszłemu kandydatowi na uniknięcie podejmowania niewłaściwych decyzji życiowych.

Zuzanna, studentka pierwszego roku Mechatroniki w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze powtarzano mi, że kierunki ścisłe są głównie dla mężczyzn. Chcąc zaprzeczyć temu krzywdzącemu stereotypowi, postanowiłam aplikować na studia na kierunku Mechatronika. Szczerze mówiąc zrobiłam to trochę na przekór i żeby udowodnić innym, że się mylili, jednak ani przez chwilę nie żałowałam podjętej decyzji. Polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W POZNANIU

energetyka
Rozwiń

 

 

Komentarze (0)