Mechatronika - Poznań

Mechatronika - Poznań

Mechatronika - Poznań

Studia w Poznaniu

mechatronika

Odkryj kierunek mechatronika w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Mechatronika studia Poznań | woj. wielkopolskie

Szereg przemian ekonomicznych, politycznych oraz społecznych miał diametralny wpływ na wygląd współczesnej gospodarki, zdominowanej przez elektronikę, roboty i różnorakie maszyny, mające zastąpić ludzi w codziennych pracach, ułatwiając im tym samym życie.

Rozwój przemysłu, a wraz z nim powstawanie coraz nowocześniejszych fabryk i budynków gospodarczych implikuje konieczność tworzenia dopasowanych do dynamicznie zmieniających się standardów elektronicznych podzespołów i komputerów zdolnych do ich obsłużenia.

Owoce pracy współczesnych mechatroników można znaleźć na każdym kroku – pojazdy mechaniczne emitujące coraz mniejszą ilość szkodliwych dla ludzi i środowiska gazów, ruchome schody w galeriach handlowych, windy, ułatwiające przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a także każdy ze sprzętów gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym nikogo już chyba nie dziwi niesłabnące zapotrzebowanie współczesnego, idącego z duchem czasu, rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Mechatronika. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów ścisłych.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia inżynierskie należą do dosyć specyficznego kanonu nauk ze względu na swoją interdyscyplinarność i idącą za nią ideą zdobywania specjalistycznej wiedzy, która u przeciętnego zjadacza chleba mogłaby wywołać zawrót głowy. Mechatronika w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla nauk z pogranicza matematyki, informatyki, automatyki i robotyki, a nawet fizyki i chemii, tworząc jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów, jakie powstały na przestrzeni ostatnich lat.

Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na swojej ścieżce edukacyjnej, będą między innymi:

 • Techniki komputerowe
 • Podstawy modelowania geometrycznego
 • Mechanika płynów
 • Metrologia i zamienność

 

Dla kogo te studia

Pomimo faktu, że kierunki ścisłe z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę chętnych do wkroczenia w szeregi przyszłych inżynierów, posiadających konkretne umiejętności praktyczne i umiejących w pragmatyczny sposób radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, tylko nieliczni są w stanie się dostać na te studia, a jeszcze trudniejszym zadaniem jest utrzymanie się na nich dłuższy czas.

W odniesieniu życiowego sukcesu, poza ciężką i systematyczną pracą, duże znaczenie mają także określone wrodzone predyspozycje jednostki. W przypadku Mechatroniki będzie liczyła się umiejętność sprawnego, logicznego myślenia, pozwalającego na analityczne rozwiązywanie złożonych problemów, talent do zgłębiania nauk ścisłych z matematyką na czele oraz zamiłowanie do świata nauki i chęć stania się jego częścią.

Jeśli uważasz, że powyższy opis w dużym stopniu opisuje twoją sylwetkę, a ponadto przez długi czas rozważałeś podjęcie studiów na kierunku Mechatronika, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to najlepszy z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Poznaniu?

Kierunki studiów w Poznaniu ze względu na swoją specyfikę, narzucają określone wymagania, które trzeba spełnić, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia. W przypadku Mechatroniki na uczelni w Poznaniu, przedmiotami wiodącymi będą matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz język obcy nowożytny. Dlatego w jak najlepszy sposób należy przygotować się do rozszerzonej matury z tych przedmiotów.

Procedury rekrutacyjne mogą ulegać niespodziewanym zmianom, dlatego warto systematycznie sprawdzać ustalenia poszczególnych uczelni poprzez zasięgnięcie informacji na stronie internetowej lub pod podanym tam numerem telefonu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA W POZNANIU

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku MECHATRONIKA (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stacjonarne:
bezpłatne (limit: 90)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

By wziąć udział w rekrutacji na kierunek mechatronika, powinieneś jak najlepiej prześledzić harmonogram rekrutacji. Uczelnie w Poznaniu ustalają go indywidualnie, więc szczegóły znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich, jego trzon wygląda jednak bardzo podobnie. Przyszli studenci zaczynają swoją przygodę z rekrutacją od rejestracji na platformach kwalifikacyjnych już na przełomie kwietnia oraz maja.

O tym, czy dostali się na wymarzone studia dowiedzą się w połowie lipca, ponieważ mniej więcej wtedy ogłaszane są wyniki maturalne. W Polsce nie liczy się bowiem kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów z egzaminów dojrzałości. To także czas składania podstawowych dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Studia na kierunku mechatronika mają prestiżowy profil ścisły, więc nie każda osoba ma szansę, by dostać się na nie w pierwszym terminie. Uczelnie w Poznaniu wychodzą naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają dodatkowe terminy kwalifikacji. Ta rekrutacja trwa na ogół w sierpniu oraz we wrześniu. Wtedy masz jeszcze szansę stać się studentem wybranej uczelni.

Dokumenty rekrutacyjne +

Gdy już dostaniesz się na wymarzone studia mechatroniczne, do dziekanatu uczelni będziesz musiał dostarczyć wybrany zestaw dokumentów. To ważny etap rekrutacji, a jego zaniedbanie sprawi, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. By tego uniknąć, sprawdź odpowiednio wcześnie na stronach internetowych uczelni, co konkretnie powinno się wśród nich znaleźć. Każdy ośrodek akademicki ustala bowiem swój indywidualny zestaw dokumentów. Jego trzon jest jednak bardzo schematyczny, więc szczególną uwagę przywiąż do przygotowania dokumentów takich jak:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne dokonasz za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych (payU). Pamiętaj, że są one obowiązkowe i w zależności od kierunku wahają się od 85 do nawet 150 zł. Uczelnie w Poznaniu swoje opłaty rekrutacyjne ustalają indywidualnie, czasami jest tak, że kandydaci płacą za pulę kierunków, a czasami za jeden. Informacje też znajdziesz na stronach internetowych uczelni w zakładkach rekrutacyjnych. Pamiętaj jednak, by opłatę rekrutacyjną wykonać terminowo, ponieważ liczy się czas jej księgowania. Do dziekanatu danej uczelni również będziesz musiał dostarczyć potwierdzenie wykonanego przelewu.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku mechatronika mają profil ścisły. Obejmują wiele zagadnień technicznych, więc do procedury rekrutacyjnej powinieneś przygotowywać się na długo przed egzaminami maturalnymi. Szansę na studia w Poznaniu na tym kierunku mają wyłącznie najlepsi. Wśród przedmiotów, które zdajesz, powinny się znaleźć przede wszystkim: matematyka, informatyka, fizyka. Nacisk połóż również na naukę języka obcego nowożytnego. Pamiętaj, że przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym uatrakcyjnią twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Poznaniu indywidualnie ustalają swój przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Według niego przeliczane są punkty, otrzymane przez kandydatów podczas egzaminów maturalnych. Liczy się przede wszystkim to, czy zdawane przedmioty są zgodne z wymogami kwalifikacyjnymi oraz to, na jakim poziomie były zdawane. Maturzyści mogą wybierać pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym. Oczywiście poziom rozszerzony punktowany jest zawsze dużo wyżej, więc jest zdecydowanie korzystniejszy.

Olimpiady oraz konkursy +

Ambitni uczniowie, który interesują się wynalazkami, nowinkami technicznymi, czy po prostu naukami ścisłymi, mogą wziąć udział w olimpiadach przedmiotowych. Wiedza uczestników powinna zawsze przekraczać poza ramy szkół średnich, jest jednak o co walczyć, ponieważ laureaci i finaliści olimpiad na stopniu centralnym znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli chciałbyś rozpocząć studia w Poznaniu na kierunku mechatronika i uwielbiasz poszerzać swoją wiedzę, to rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
 • Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej itd.

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W POZNANIU

informatyka
urban management
Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE NIESTACJONARNE W POZNANIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Uczelnia w Poznaniuktóra postanowiły wprowadzić studia na kierunku Mechatronika do kanonu oferowanych dróg edukacji, stawia przede wszystkim na wykształcenie w przyszłych absolwentach praktycznej wiedzy technicznej, dzięki której staną się świadomymi pracownikami współczesnego rynku pracy. Dlatego też jako przyszły kandydat, powinieneś być gotów na solidny wysiłek umysłowy, który bez wątpienia zapewni ci ten kierunek.

 

Program studiów i przedmioty

Mechatronika, jak każda dziedzina wiedzy technicznej, bazuje w głównej mierze na dokonaniach wybitnych matematyków, których umiłowana dziedzina nie bez powodu nosi zaszczytne miano królowej nauk. Studenci staną przed nie lada wyzwaniem zdobycia szerokiej wiedzy matematycznej, która stanie się filarem pod rozwój innych kompetencji, a także pozwoli na wykształcenie umiejętności do logicznego i sprawnego rozwiązywania problemów.

Interdyscyplinarność i wszechstronność opisywanego kierunku sprawia, że studenci poświęcają wielu godzin  na zgłębianie fizyki, bez której wyjaśnienie podstawowych zjawisk, wykorzystywanych przy produkcji maszyn i podzespołów, nie byłoby możliwe.

Kluczowa dla zrozumienia esencji Mechatroniki będzie również chemia z całym swoim zapleczem w postaci owoców pracy ludzi z branży. Dzięki niej będziesz w stanie zrozumieć procesy mające miejsce wewnątrz układów elektronicznych, a także zapobiegniesz wystąpieniu niepożądanych interakcji między materiałami.

Bardziej specjalistyczna wiedza kierunkowa, bazująca na opisanych powyżej naukach, będzie rozszerzała swoje spektrum pomiędzy automatykę i robotykę, informatykę, elektronikę, a nawet niektóre zagadnienia związane z ochroną środowiska. Opanowanie całego kompletu wiedzy i umiejętności pozwoli na uzyskanie przez abiturientów zaszczytnego miana inżyniera.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

MECHATRONIKA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Czas trwania poszczególnych kierunków studiów jest zwykle ustalony odgórnie i dotyczy ich niezależnie od miejsca zdobywania edukacji. Wyjątkiem są uczelnie prywatne, które mogą wprowadzać drobne modyfikacje, dopasowując tok kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika w Poznaniu na tamtejszej uczelni będą trwały trzy i pół roku, a każdy abiturient, który na czas upora się z zaliczeniem wszystkich wymaganych etapów, otrzyma tytuł inżyniera, a wraz z nim uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie.

Najbardziej ambitni i głodni wiedzy będą mogli znacznie poszerzyć posiadane już umiejętności i wiedzę poprzez uczestnictwo w magisterskich studiach drugiego stopnia. Na ich ukończenie będzie trzeba zagospodarować jedynie półtora roku dodatkowego czasu.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikację na studia w Poznaniu na kierunku Mechatronika, powinieneś zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi szeroko rozumianego procesu aplikacyjnego, aby oszczędzić sobie niepotrzebnej dawki nieprzyjemnego stresu.

Jeśli uważnie przebrnąłeś przez poprzednie akapity artykułu, wiesz zapewne, jakie przedmioty odgrywają kluczowe znaczenie. Dlatego też warto, abyś przygotowania rozpoczął od odpowiednio wczesnego zgłębienia potrzebnej wiedzy matematycznej i z zakresu innych nauk ścisłych, przystępując następnie do rozszerzonego egzaminu maturalnego.

Znacznie ułatwiony start zapewni kandydatom zdobycie tytułu finalisty lub laureata w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych – otrzymają oni wówczas maksymalny, stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, o ile ten nie jest obowiązkowy do zdania matury.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na Mechatronikę w Poznaniu, będzie zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza.

Następnie należy nastawić się na dłuższy czas oczekiwań, podczas którego zostaną rozpatrzone wszystkie zgłoszenia, a kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku aplikacji na studia magisterskie, będą mieli największe szanse na rozpoczęcie wymarzonego kierunku już w październiku.

 

Jakich dokumentów będziesz potrzebował

Kiedy już okaże się, że jesteś w gronie szczęśliwców, których nazwiska znalazły się na liście przyjętych na studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu, pozostanie ci już tylko skierować swoje kroki do najbliższego fotografa, celem wykonania zdjęć o wymiarach 35X45mm do legitymacji. Wraz z nimi należy dostarczyć w ustalonym terminie oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Zastanawiasz się, jakie perspektywy zawodowe będą na ciebie czekać, kiedy już ukończysz studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu? Jednego możesz być pewien – będą one ponadprzeciętnie przyszłościowe i zagwarantują ci wysokie wynagrodzenie.

Jako absolwent Mechatroniki w Poznaniu będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach pracujących nad tworzeniem, wdrażaniem i udoskonalaniem istniejących już maszyn i podzespołów elektronicznych, mających zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle.

Dla najbardziej zainteresowanych branżą IT otworzy się możliwość podjęcia współpracy z informatykami przy tworzeniu oprogramowania oraz aplikacji, użytecznych w perspektywie programowania różnorakich urządzeń i sprzętów.

Założenie własnej działalności gospodarczej, opartej o dowolny aspekt ukończonego kierunku, pozwoli ci na zaznanie błogiej, względnej niezależności w postaci bycia samemu dla siebie szefem. Jak sam widzisz, ogrom możliwości zapewni ci doskonałą szansę do dopasowania życia zawodowego do własnych potrzeb, aby móc cieszyć się każdą chwilą.

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Opinie na temat danego kierunku studiów pozwoliły nie jednemu maturzyście i przyszłemu kandydatowi na uniknięcie podejmowania niewłaściwych decyzji życiowych.

Zuzanna, studentka pierwszego roku Mechatroniki w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze powtarzano mi, że kierunki ścisłe są głównie dla mężczyzn. Chcąc zaprzeczyć temu krzywdzącemu stereotypowi, postanowiłam aplikować na studia na kierunku Mechatronika. Szczerze mówiąc zrobiłam to trochę na przekór i żeby udowodnić innym, że się mylili, jednak ani przez chwilę nie żałowałam podjętej decyzji. Polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)