Metody numeryczne

Metody numeryczne

Metody numeryczne

Metody numeryczne

Czym są metody numeryczne? Otóż, są to sposoby rozwiązywania złożonych problemów matematycznych przy pomocy narzędzi obliczeniowych udostępnianych przez popularne języki programowania. Wykorzystywane są wówczas, gdy badany problem nie ma rozwiązania analitycznego lub korzystanie z takich rozwiązań jest uciążliwe ze względu na ich złożoność. Metody numeryczne to także przedmiot widniejący w siatce zajęć kierunku Mechatronika.

Najważniejszym celem przedmiotu Metody numeryczne jest zapoznanie studentów Mechatroniki z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz elementami metodyki badania ich przydatności do rozwiązywania zadań inżynierskich.

Podczas zajęć omawiane są między innymi takie zagadnienia jak: dyskretyzacja równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, kwadratury interpolacyjne Gaussa, podstawowe operacje na wektorach i macierzach, stabilność numeryczna, numeryczne obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy, metody numeryczne rozwiązywania układów równań liniowych z użyciem macierzy rzadkich, metoda różnic skończonych rozwiązywania zagadnień parabolicznych, eliptycznych i hiperbolicznych.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)