Emocje i motywacja

Emocje i motywacja

Emocje i motywacja

Emocje i motywacja

Emocja i motywacja to przedmiot, który praktycznie zawsze znajduje się w siatce zajęć na kierunku Psychologia. Dostarcza on wiedzy na temat zagadnień związanych z motywacją oraz emocjami człowieka, neuropsychologicznych aspektów doświadczania emocji, a także roli emocji w rozwoju psychicznym oraz umacnianiu zdrowia człowieka.

Na zajęciach z tego przedmiotu studenci dowiadują się jakie są funkcje emocji, jaka jest różnica pomiędzy emocjami a nastrojem, jak działa mechanizm powstawania emocji. Poznają poznawcze teorie emocji, wzorce ekspresji wybranych emocji, rolę procesów nerwowych i endokrynologicznych w doznawaniu emocji, układy funkcjonujące w mózgu odpowiadające za doznawanie emocji podstawowych.

Oprócz tego, pozyskują wiadomości na temat wpływu emocji na procesy spostrzegania, uwagę, pamięć i procesy myślenia, wpływu emocji na podejmowanie decyzji, jak również związku pomiędzy empatią a zachowaniem prospołecznym i zachowaniem agresywnym oraz związku pomiędzy emocjami a cechami osobowości.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)