Agroleśnictwo - Lublin

Studia w Lublinie

agroleśnictwo

Odkryj kierunek agroleśnictwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Agroleśnictwo studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku agroleśnictwo to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 11 lipca 2022 r. | Agroleśnictwo Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku agroleśnictwo to studia skupiające się na naukach przyrodniczych i biologicznych pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności i wszechstronnego wykształcenia w tym obszarze. Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów łączący między innymi wiedzę z zakresu rolnictwa, ekosystemu leśnego, botaniki, zoologii czy gleboznawstwa. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy przyrodniczej, wiedzy o środowisku naturalnym, alternatywnych i racjonalnych metodach prowadzenia produkcji rolnych i innych potrzebnych do wykonywania przyszłego zawodu.

 

Praca po studiach

Absolwenci agroleśnictwa dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych I krajobrazowych, różnych firmach zajmujących się działalnością leśną oraz rolną I placówkach o charakterze naukowo-badawczym. Studia z zakresu agroleśnictwa dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Agroleśnictwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek agroleśnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Agroleśnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek agroleśnictwo w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku agroleśnictwo, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agroleśnictwo w Lublinie

 • Agroleśnictwo w Lublinie - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2022/2023

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 09.05.2022
  do 11.07.2022
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 09.05.2022
  do 11.07.2022
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 09.05.2022
  do 11.07.2022
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 09.05.2022
  do 11.07.2022
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Jak wyglądają studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku agroleśnictwo to studia dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, botaniką oraz zoologią i troszczących się o środowisko naturalne.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu nauk przyrodniczych, chemii, fizyki, matematyki, fizjologii roślin i ekologii.

Studenci poszerzą również wiedzę z zakresu statystyki, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz bioindykacji środowiska, opanują podstawy meteorologii, klimatologii i dowiedzą się więcej o fitopatologiach agroleśnych i podstawach chorób roślin.

Specjaliści z zakresu agroleśnictwa znają się również na botanice, dendrologii, zoologii leśnej czy łąkarstwie, a także będą wiedzieli jak założyć i prowadzić szkółki leśne i użytkować las do celów rekreacyjnych.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku agroleśnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 •  Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 •  studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Agroleśnictwo to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu mechanizacji prac leśnych, gospodarczych i obsługiwania zaawansowanych maszyn i aparatury, a także elementarnej wiedzy z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych oraz technicznych.

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających warsztatach i badaniach naukowych, rozwiną zdolności z obszaru zarządzania i nowoczesnych technik marketingowych, a także poszerzą wiedzę z zakresu ekologii ogólniej, ochrony przyrody, fizjologii roślin czy geodezji.

Specjaliści z zakresu agroleśnictwa będą posiadać również wiedzę dotyczącą ochrony środowiska naturalnego i wszechstronne umiejętności marketingu i zarządzania gospodarstwem leśnym, a dzięki praktykom studenci zdobędą odpowiednie kompetencje, pierwsze doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

Ile trwają studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Studia na kierunku agroleśnictwo trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Agroleśnictwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku agroleśnictwo, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych połączonych ze znajomością struktur administracyjnych i praktycznymi umiejętnościami zarządzania terenami leśnymi, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w administracji Lasów Państwowych, parkach krajobrazowych, narodowych czy firmach związanych z działalnością leśną lub będą mogli założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku agroleśnictwo:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych,
 • autor ekspertyz i raportów środowiskowych,
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością leśną i rolną,
 • firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska,
 • doradztwie i zarządzaniu produkcją oraz dystrybucją surowców pozyskiwanych w gospodarce agroleśnej,
 • instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i ochroną środowiska,
 • przemyśle surowców drzewnych,
 • pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych,
 • placówkach zajmujących się zalesianiem użytków rolnych oraz planowaniem i organizacją gospodarstw agroleśnych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Gdzie studiować na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek agroleśnictwo:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek agroleśnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agroleśnictwo Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agroleśnictwo Lublin studia stacjonarne

Agroleśnictwo Lublin studia niestacjonarne

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Agroleśnictwo w miastach

Nadchodzące wydarzenia