Agroleśnictwo - Lublin

Studia w Lublinie

agroleśnictwo

Odkryj kierunek agroleśnictwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.12.2022

Agroleśnictwo studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku agroleśnictwo to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku agroleśnictwo to studia skupiające się na naukach przyrodniczych i biologicznych pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności i wszechstronnego wykształcenia w tym obszarze. Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów łączący między innymi wiedzę z zakresu rolnictwa, ekosystemu leśnego, botaniki, zoologii czy gleboznawstwa. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy przyrodniczej, wiedzy o środowisku naturalnym, alternatywnych i racjonalnych metodach prowadzenia produkcji rolnych i innych potrzebnych do wykonywania przyszłego zawodu.

 

Praca po studiach

Absolwenci agroleśnictwa dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych I krajobrazowych, różnych firmach zajmujących się działalnością leśną oraz rolną I placówkach o charakterze naukowo-badawczym. Studia z zakresu agroleśnictwa dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Agroleśnictwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek agroleśnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Agroleśnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek agroleśnictwo w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku agroleśnictwo, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agroleśnictwo w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku agroleśnictwo to studia dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, botaniką oraz zoologią i troszczących się o środowisko naturalne.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu nauk przyrodniczych, chemii, fizyki, matematyki, fizjologii roślin i ekologii.

Studenci poszerzą również wiedzę z zakresu statystyki, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz bioindykacji środowiska, opanują podstawy meteorologii, klimatologii i dowiedzą się więcej o fitopatologiach agroleśnych i podstawach chorób roślin.

Specjaliści z zakresu agroleśnictwa znają się również na botanice, dendrologii, zoologii leśnej czy łąkarstwie, a także będą wiedzieli jak założyć i prowadzić szkółki leśne i użytkować las do celów rekreacyjnych.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku agroleśnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 •  Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 •  studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Agroleśnictwo to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu mechanizacji prac leśnych, gospodarczych i obsługiwania zaawansowanych maszyn i aparatury, a także elementarnej wiedzy z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych oraz technicznych.

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających warsztatach i badaniach naukowych, rozwiną zdolności z obszaru zarządzania i nowoczesnych technik marketingowych, a także poszerzą wiedzę z zakresu ekologii ogólniej, ochrony przyrody, fizjologii roślin czy geodezji.

Specjaliści z zakresu agroleśnictwa będą posiadać również wiedzę dotyczącą ochrony środowiska naturalnego i wszechstronne umiejętności marketingu i zarządzania gospodarstwem leśnym, a dzięki praktykom studenci zdobędą odpowiednie kompetencje, pierwsze doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

Ile trwają studia na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Studia na kierunku agroleśnictwo trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Agroleśnictwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku agroleśnictwo, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych połączonych ze znajomością struktur administracyjnych i praktycznymi umiejętnościami zarządzania terenami leśnymi, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w administracji Lasów Państwowych, parkach krajobrazowych, narodowych czy firmach związanych z działalnością leśną lub będą mogli założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku agroleśnictwo:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych,
 • autor ekspertyz i raportów środowiskowych,
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością leśną i rolną,
 • firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska,
 • doradztwie i zarządzaniu produkcją oraz dystrybucją surowców pozyskiwanych w gospodarce agroleśnej,
 • instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i ochroną środowiska,
 • przemyśle surowców drzewnych,
 • pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych,
 • placówkach zajmujących się zalesianiem użytków rolnych oraz planowaniem i organizacją gospodarstw agroleśnych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Gdzie studiować na kierunku agroleśnictwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek agroleśnictwo:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek agroleśnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agroleśnictwo Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agroleśnictwo Lublin studia stacjonarne

Agroleśnictwo Lublin studia niestacjonarne

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Agroleśnictwo w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie