Biobiznes - Lublin

Biobiznes - Lublin

Biobiznes - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku biobiznes

Odkryj kierunek biobiznes w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Biobiznes studia Lublin 2022| woj. lubelskie

Studia na kierunku biobiznes w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studia na kierunku biobiznes umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy i licznych umiejętności w zakresie m.in. rolnictwa i ogrodnictwa, nauk o zarządzaniu i jakości, jak również ekonomii czy finansów. W trakcie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie istoty łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy firm, które działają w obszarze biozasobów i bioproduktów. Wybierając ten kierunek studiów, opanujesz także niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne menedżerom i przyszłym właścicielom firm działających w dziedzinie biogospodarki.

Absolwenci kierunku będą stanowili wsparcie dla producentów wykorzystujących zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty. Będą też posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy w instytucjach wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach.

czytaj dalej wszystko o Biobiznes - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek biobiznes

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biobiznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biobiznes w Lublinie?

 

Warunkiem przyjęcia na studia biobiznes w Lublinie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku biobiznes lub innym, pokrewnym kierunku.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biobiznes w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku biobiznes w Lublinie?

Celem kształcenia na kierunku biobiznes jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pracy w sektorze biogospodarki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zaznajomią Cię z procesem wdrażania innowacji do gospodarki i usług. Poznasz formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej w biobiznesie, jak również normy i reguły prawne, organizacyjne, technologiczne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w biobiznesie.

Dowiesz się, w jaki sposób podmioty te podejmują decyzje w dziedzinie funkcjonowania i doskonalenia biobiznesu. Zdobędziesz też wiedzę potrzebną w pracy w instytucjach badawczych sektora publicznego, przemyśle produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków, a także w agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierające biogospodarkę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biobiznes możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studiując biobiznes, zaznajomisz się z takimi zagadnieniami i obszarami wiedzy jak bioekonomia, technologie informacyjno-komunikacyjne i przedsiębiorczość w biobiznesie, rolnictwo ekologiczne, bioinnowacje oraz marketing i konsumpcja bioproduktów. Poznasz zasady działania rynku Life Science, a także zdobędziesz kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu.

Nauczysz się wykorzystywać zaawansowane metody analitycznych do badania i wyjaśniania zjawisk zachodzących w biobiznesie i jego otoczeniu. Będziesz umiał właściwie interpretować mechanizmy funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów, analizować dane ilościowe i jakościowych, jak również pozyskiwać fundusze na działalność innowacyjną.

Ile trwają studia na kierunku biobiznes w Lublinie?

Studia na kierunku biobiznes trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po kierunku biobiznes w Lublinie?

Absolwenci studiów na kierunku biobiznes posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także do świadczenia usług doradczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm zajmujących się wytwarzaniem produktów opartych na biozasobach i procesach biotechnologicznych.

Z ich wiedzy chętnie skorzystają też organizacje wspierające łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, a także ministerstwa, organizacje międzynarodowe, firmy czy agencje wspierające biogospodarkę.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biobiznes:

  • przemysł spożywczy,
  • firmy i organizacje konsultingowe,
  • sektor bioenergii,
  • ministerstwa, agencje i organizacje międzynarodowe wspierające biogospodarkę,
  • instytucje badawcze sektora publicznego,
  • przemysł produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOBIZNES LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOBIZNES LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)