E-pedagogika - Lublin

E-pedagogika - Lublin

E-pedagogika - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku e-pedagogika

Odkryj kierunek e-pedagogika w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

17.05.2022

E-pedagogika studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku e-pedagogika to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku e-pedagogika oferują zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu psychologii, a także nauk społecznych i humanistycznych. Co więcej, w czasie kształcenia studenci poznają podstawy logopedii, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa rodzinnego i oświatowego, jak również nauczą się zasad tworzenia programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka czy świetlicach środowiskowych.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek e-pedagogika w Lublinie?

Kwalifikacja na studia na kierunku e-pedagogika odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Jak wyglądają studia na kierunku e-pedagogika w Lublinie?

Studia na takim kierunku, jak e-pedagogika, wymagają od studentów przede wszystkim pasji, zaangażowania, umiejętności pracy w grupie, a także empatycznego podejścia do problemów drugiego człowieka. Pedagodzy muszą być bowiem osobami odpowiedzialnymi i wyrozumiałymi, a przede wszystkim muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz kwalifikacje, które są niezbędne do podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jeśli więc zdecydujesz się na wybór studiów na omawianym kierunku, nauczysz się m.in. różnorodnych technik logopedii, wykorzystywania podstaw prawa rodzinnego i oświatowego w praktyce, jak również przeprowadzania diagnozy potrzeb środowiskowych. Ponadto zyskasz okazję na poznanie zasad wychowania integralnego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku e-pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku e-pedagogika został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić studentom zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej połączonej z dużą ilością zajęć praktycznych. Przede wszystkim, poznasz wiele zagadnień związanych m.in. z pedagogiką, psychologią, antropologią, socjologią oraz z naukami prawnymi. Zyskasz też szansę na zgłębienie różnych dziedzin pedagogiki, między innymi pedagogiki porównawczej, społecznej, ogólnej czy specjalnej. W Twoim planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce dotyczącej m.in. antropologii filozoficznej i kulturowej, andragogiki, pedeutologii i statystyki. Co więcej, w czasie kształcenia nauczysz się również stosowania technik pedagogicznych w praktyce zawodowej, tworzenia programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia.

Ile trwają studia na kierunku e-pedagogika w Lublinie?

Studia na kierunku e-pedagogika trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku e-pedagogika w Lublinie?

Ukończenie studiów na kierunku e-pedagogika pozwoli Ci na znalezienie zatrudnienia m.in. w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych czy domach opieki społecznej. Doskonale odnajdziesz się także w pracy w przedszkolach, klubach dziecięcych oraz domach dziecka. Dzięki zdobytym w czasie kształcenia kwalifikacjom, jak również empatii i odpowiedniemu podejściu do najmłodszych, będziesz mógł współpracować zarówno z najmłodszymi dziećmi, jak i z młodzieżą. Z kolei jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość z mediami, możesz dzielić się swoją wiedzą za pomocą publikacji internetowych czy poprzez pracę w wydawnictwach pedagogicznych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś spróbował swoich sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku e-pedagogika:

 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
 • świetlice środowiskowe,
 • domy opieki społecznej,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • kluby dziecięce,
 • wydawnictwa pedagogiczne,
 • własna działalność gospodarcza,
 • domy dziecka.

Komentarze (0)