Medycyna - Łódź

Medycyna - Łódź

Medycyna - Łódź

Studia w Łodzi na kierunkach

medycznych

Odkryj medycynę w Łodzi sprawdź gdzie możesz studiować 

Medycyna Łódź | woj. łódzkie

Zawód lekarza należy do grona obarczonych ogromną odpowiedzialnością. Zawód lekarza należy do grona zawodów zaufania społecznego. Wreszcie, zawód lekarza należy do najistotniejszych i najpotrzebniejszych. Trudno nie zgodzić się z wymienionymi argumentami, a co za tym idzie trudno nie zgodzić się z przekonaniem, że przygotowanie do wykonywania tego zawodu powinno być więcej niż solidne.

Kierunek Lekarski w Łodzi zakłada zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, gdyż wszystkie razem zebrane stanowią fundament nie tylko uzyskania dyplomu ukończenia studiów, ale i pracy z pacjentami. Studenci muszą przejść długą drogę edukacyjną, w której poznają zarówno zasady praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, ale także techniki kierowania ludźmi.

Kierunek Lekarski w Łodzi, realizowany na jednolitych studiach magisterskich, to zgłębienie sztuki, jednej z najtrudniejszych, sztuki rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów i sposobów ich rozwiązywania.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami z biologii, chemii, matematyki i fizyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy też wydziału. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, patomorfologia, etyka medyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która rozpoczyna studia, powinna bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas sładania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kanydatów. Studia medyczne w Łodzi zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona poczatkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);

  • aktualna fotografia;

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że studia medyczne mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji, musi usiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. W przypadku jej niedokonania kandydatura w ogóle nie będzie mogła być rozważone. Uczelnie w Łodzi ustalają indywidualne opłaty rekrutacyjne, więc odpowiednio wcześnie zapoznaj się z tymi wytycznymi. Na ogół koszt takiej opłaty waha się od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia medyczne w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmiotyki takie jak matematyka, czy nawet fizyka.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków medycznych będą to oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia medyczne w Łodzi, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laueraci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Biologiczna;

  • Olimpiada Chemiczna;

  • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Łodzi? Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Łodzi opinie? Paulina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Kierunek lekarski to niełatwy kierunek, nie ma co ukrywać. Ale musi taki być, bo w końcu od nas, pewnego dnia będzie zależało czyjeś zdrowie lub życie. Studiuję Kierunek Lekarski w Łodzi, bo tutaj spotykam doświadczonych wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jestem przekonana o tym, że zostanę bardzo dobrze przygotowana do pełnienia poważnych obowiązków.”

KIERUNKI MEDYCZNE W ŁODZI

farmacja
logopedia
położnictwo
Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)