Studia I i II stopnia zaoczne Zielona Góra

Studia I i II stopnia zaoczne Zielona Góra

Studia I i II stopnia zaoczne Zielona Góra

Studia zaoczne

w Zielonej Górze 2024

Odkryj kierunki niestacjonarne w Zielonej Górze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Zielona Góra (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Zielonej Górze to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Kierunki studiów - Zielona Góra: znaleziono 36

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia niestacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Energetyka I stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geoinformatyka I stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inteligentne systemy miejskie I stopnia niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia niestacjonarne
Inżynieria materiałowa i recykling I stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Resocjalizacja z kryminologią I stopnia niestacjonarne
Sport I stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia niestacjonarne

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Zielonej Górze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US w Zielonej Górze

Kierunki studiów: 0 Studia podyplomowe: 1 Studia:

Kierunki studiów w Zielonej Górze - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)