Studia podyplomowe Zielona Góra

Studia podyplomowe Zielona Góra

Studia podyplomowe Zielona Góra

Największy wybór studiów

podyplomowych w Zielonej Górze

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować

Studia podyplomowe w Zielonej Górze

Studia podyplomowe w Zielonej Górze zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W ZIELONEJ GÓRZE

Uczelnia
Grupa kierunków
Tryb



Studia podyplomowe Typ Tryb
Doradca rodziny podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna podyplomowe zjazdy
Enologia (winiarstwo) podyplomowe zjazdy
Filozofia i etyka w szkole podyplomowe zjazdy
Fotografia podyplomowe zjazdy
Ilustracja i komiks z elementami concept art podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
Kwalifikacje pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Logistyka podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
Prawo i organizacja ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Prawo zatrudnienia i psychologia pracy podyplomowe zjazdy
Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku cad/cam podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących podyplomowe zjazdy
Studia gospodarki nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Teologiczno - katechetyczne podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna z arteterapią podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
Współczesne metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sprzedażą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w opiece zdrowotnej podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka i dietoterapia podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GóRZE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US w Zielonej Górze

Kierunki studiów: 0 Studia podyplomowe: 1 Studia:

Jak wyglądają studia podyplomowe w Zielonej Górze?

Studia podyplomowe to wybór dla ambitnych. Dla tych, którzy chcą się dalej kształcić, rozwijać swoje umiejętności lub przekwalifikować w związku z potrzebami rynku. Najważniejszą informacją dla osób, chcących kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Zielonej Górze

Naukę na studiach podyplomowych może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski organizuje studia podyplomowe na wszystkich swoich wydziałach. Poniżej przedstawiamy listę kierunków podzielonych właśnie na wydziały:

  • Wydział Artystyczny organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Ilustracja i komiks z elementami concept art., a także na kierunku Malarstwo i rysunek.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii środowiska organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Audytor efektywności energetycznej, Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków, Odnawialne źródła energii, , Gospodarka nieruchomościami.
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Logistyka oraz Transport i spedycja.
  • Wydział Humanistyczny to kierunki: Zarządzanie ochroną informacji niejawnych, Etyka, Wiedza o Kulturze, Filologiczna Obsługa Administracji i biznesu, Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz Coaching transformacyjny.
  • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki organizuje zajęcia na kierunkach: Społeczeństwo w sobie internetu rzeczy, Technologie Informatyczne.
  • Wydział Lekarski i nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna.
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii organizuje zajęcia na kierunkach: Analiza danych - metody, narzędzia, praktyka.
  • Wydział Mechaniczny to kierunki: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym oraz Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD-CAM.
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii organizuje zajęcia ze studiów podyplomowych na kierunkach: Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności, Logopedia i terapia pedagogiczna, Kwalifikacje pedagogiczne, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński, Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie, Kryminologia z elementami wiktymologii, Aktywizacja społeczna seniorów, Asystent rodziny, Logopedia i język migowy, Logopedia, Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, Wczesne nauczanie języka obcego, Stres, Wypalenie zawodowe, Mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych, Coaching w życiu i biznesie, Organizacja i zarządzanie oświatą, Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Wydział Prawa i Administracji prowadzi zajęcia na kierunkach: Kadry i płace w prawie i praktyce, Podatki i postępowanie podatkowe, Postępowanie administracyjne, Prawo Europejskie dla praktyków, Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki, Podyplomowe studia przekładu prawniczego, Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej, Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, Podyplomowe studia legislacji samorządowej oraz Prawo energetyczne.

Instytut Filozoficzno Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze (działając jako ośrodek zamiejscowy PWT Wrocław) proponuje 2-letnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne. Ukończenie ww. studiów podyplomowych upoważnia do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (4)

Marta odpowiedz

Ja taki kierunek robiłam na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. U mnie o wyborze zdecydowała forma online i to, że są od długiego czasu zarejestrowani w rad-onie.

Milkaa320 odpowiedz

Jaką szkołę polecacie? szukam uczelni, która oferuje kierunek pedagogika korekcyjna. Ktoś może coś polecic sensownego?

marta odpowiedz

tylko UZ

pre-dyrektor odpowiedz

jaką uczelnię w ZG lub okolicach polecacie? zalezy mi na jakiejś podyplomowce z obszaru pedagogiki