Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Zarządzanie studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Ricky W. Griffin zarządzanie definiuje następująco: „Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”. Zarządzanie skupia się na podejmowaniu decyzji i różnego rodzaju działań, dlatego wymaga silnych osobowości, które nie mają problemu z kierowaniem, menedżerowaniem czy nadzorowaniem pracy innych ludzi.

Studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Idealni kandydaci na studia zarządzanie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne, aby kandydaci byli zorganizowani, temperamentni i kreatywni. Jeśli masz predyspozycje przywódcze i potrafisz pracować w grupie, kierunek zarządzanie w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

 

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).

Wśród białostockich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Białostockiej (ponad 300 zgłoszeń) oraz na Uniwersytecie w Białymstoku (ponad 400 zgłoszeń).

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek zarządzanie w Białymstoku możesz realizować zarówno na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, jak i na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku dbają o interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie najpopularniejszych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i społeczno-politycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: trening umiejętności interpersonalnych, zachowania konsumentów, podstawy zarządzania strategicznego, zarządzanie produkcją i usługami, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa, zarządzanie w środowisku wielokulturowym, zarządzanie regionalne, analiza rynku, konflikt i negocjacje w organizacji i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku zarządzanie zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy na stanowiskach menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, specjalistów w systemie zarządzania, prowadzą także własne działalności gospodarcze.

Abiturienci zajmują się zarządzaniem procesami w organizacjach, księgowością, negocjacjami, marketingiem, dzięki czemu bez problemu znajdują pracę w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, w działach logistyki, w działach jakości, w działach public relations, w agencjach marketingowych i reklamowych, w przedsiębiorstwach. Bardzo chętnie obejmują stanowiska analityczne, kierownicze, operacyjne w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, jednostkach administracji gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak zarządzanie są jednymi z najczęściej wybieranych, a wpływ na to mają uniwersalność i praktyczność kierunku. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: historię, geografię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, informatykę, matematykę. W zależności od wybranej uczelni przedmioty uwzględniane w rekrutacji będą inne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

 

Uczelnie w Białymstoku dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego kierunek zarządzanie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczne spotkania, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto wybrać spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia skupia się na naukach ścisłych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • nowoczesne koncepcje zarządzania,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • podstawy zarządzania strategicznego,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • decyzje menedżerskie,
 • zarządzanie w środowisku wielokulturowym,
 • zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego,
 • korespondencja handlowa,
 • konflikt i negocjacje w organizacji
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalizacji, które uzależnione są od wybranej uczelni. W ofercie specjalizacyjnej znajdują się na przykład takie specjalności jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia w zarządzaniu, informatyka gospodarcza i logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich i wiele innych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania i ekonomii, aspektów prawnych, które funkcjonują w przypadku przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Wykształcone umiejętności pozwalają zarządzać studentom zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Studenci rozwijają także umiejętności komunikacyjne i współpracy w grupie, jak również kształcą się w zakresie językowym.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak zarządzanie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia zarządzanie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala na kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Stopień drugi ma poszerzać i usystematyzować wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą realizować absolwenci także pokrewnych zarządzaniu kierunków, którzy mają już tytuł licencjata bądź magistra.

Zarządzanie w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Kierunek zarządzanie w Białymstoku zapewnia bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do zarządzania procesami w organizacjach, do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, księgowych, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Wielu absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą, współpracuje z działami sprzedaży i marketingu, zajmuje się działalnością analityczną w przedsiębiorstwach i podmiotach, które specjalizują się w consultingu.

Abiturienci często są zatrudniani w instytucjach finansowych, w bankach, w organizacjach pozarządowych, w ośrodkach pomocy społecznej, w agencjach konsultingowych, w public relations, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, w biurach karier, biznesie, Human Resources, w agencjach pośrednictwa pracy, w firmach szkoleniowych, w agencjach marketingowych i reklamowych. Bardzo często pracują jako specjaliści w agencjach konsultingowych, jako eksperci na rynku inwestycji i nieruchomości, menedżerowie w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, specjaliści w korporacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach.

Absolwenci specjalizują się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu usługami turystycznymi, zarządzaniu zasobami ludzkimi, w rachunkowości i zarządzaniu finansami i tym podobne. Zajmują się negocjacjami, mediacją, podejmowaniem decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, pracują jako kierownicy, analitycy i operatorzy w instytucjach finansowych, jednostkach administracji gospodarczej, przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku oraz Politechnice Białostockiej.

 

Zarządzanie studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Zarządzanie studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Białostocka (Wydział Inżynierii Zarządzania PB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet w Białymstoku (Instytut Zarządzania UWB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Białymstoku?

Studia zarządzanie w Białymstoku są jednymi z najbardziej popularnych, ponieważ uchodzą za praktyczne i uniwersalne na ryku pracy. Nie każdy jednak się na nich odnajdzie. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz silną osobowość, potrafisz zarządzać, a także współpracować w grupie?
 • Czy jesteś osobą kreatywną i energiczną z masą świetnych pomysłów?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Białymstoku na kierunku zarządzanie są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: historię, geografię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, informatykę, matematykę. W zależności od wybranej uczelni przedmioty uwzględniane w rekrutacji będą inne. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

studia zarządzanie i marketing w Białymstoku

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Białymstoku?

Studia zarządzanie uchodzą za jedne z najbardziej popularnych i praktycznych.

Julia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich na Politechnice Białostockiej, stwierdziła:

Zarządzanie to zbiór użytecznych wiadomości, których znajomość sprawdza się w każdej pracy. Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a dzięki temu rozwijam predyspozycje kierownicze i umiejętność pracy w zespole. Są to kwestie, na które współczesny rynek pracy szczególnie zwraca uwagę. Kierunek jest na tyle uniwersalny, że sprawdzi się w każdej branży. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Białystok studia i stopnia

Zarządzanie Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Białystok studia stacjonarne

Zarządzanie Białystok studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Białymstoku

Popularne kierunki zarządzanie i marketing w Białymstoku

Kierunki zarządzanie i marketing w Białymstoku

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie