RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA

Rachunkowość i zarządzanie finansami acca studiaBiałystok - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)