Nauki o jakości - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nauki o jakości - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nauki o jakości - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

24.02.2023

Nauki o jakości studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Nauki o jakości to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku nauki o jakości w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

Uczelnie

W Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) nauki o jakości możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Nauki o jakości dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, nauk o zdrowiu i rolniczych.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Nauki o jakości dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach badawczych i pomiarowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych czy inspektoratach nadzoru sanitarno–higienicznego.

czytaj dalej wszystko o Nauki o jakości - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Spis treści

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Nauki o jakości, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów w tej samej dyscyplinie. Pod uwagę brana jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Nauki o jakości:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia,
 • informatyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI?

Nauki o jakości to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, nauk o zdrowiu oraz rolniczych, a także kompetencji potrzebnych do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z kształtowaniem i oceną jakości produktów i usług.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Nauki o jakości dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Nauki o jakości możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Nauki o jakości dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. projektowania produktów, wyboru surowców i technologii, z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Program studiów zakłada też, że studenci nauczą się kreować nowe produkty i usługi zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami ekologicznymi, technologicznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Nauki o jakości mogą także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi np. znormalizowanych systemów zarządzania, wpływu procesów transportowych na jakość towarów, podstaw żywienia człowieka i elementów dietetyki czy prowadzenia działań marketingowych w sferze obrotu towarowego i handlu.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Nauki o jakości: gospodarka magazynowa, organizacja usług żywieniowych, system zarządzania energią, poradnictwo dietetyczne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI?

Studia na kierunku Nauki o jakości trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAUKI O JAKOŚCI

Studia na kierunku Nauki o jakości dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jako specjaliści odpowiedzialni za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a także w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, zakładach żywienia otwartego i zamkniętego czy instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie również w laboratoriach pomiarowych i badawczych, jednostkach akredytujących i certyfikujących, oddziałach kontroli towarowo-celnej czy jako specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem i energią oraz w jednostkach administracji samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Nauki o jakości:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
 • placówki zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności,
 • inspektoraty nadzoru sanitarno-higienicznego,
 • zakłady żywienia otwartego i zamkniętego,
 • instytucje zajmujące się promocją zdrowego stylu życia,
 • laboratoria badawcze i pomiarowe,
 • jednostki akredytujące i certyfikujące,
 • oddziały kontroli towarowo-celnej,
 • specjalista ds. systemów zarządzania jakością, środowiskiem i energią,
 • jednostki administracji samorządowej.

Kierunki w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

archeologia
biologia
biznes chemiczny
cosmetology
dyplomacja
economics
etnologia
farmacja
filozofia
historia
iberystyka
korozja
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka