Kierunek lekarski studia niestacjonarne Kraków

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Kraków

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Kraków

Studia niestacjonarne w Krakowie

kierunek lekarski

Odkryj kierunek lekarski w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Kraków 2021

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski studia niestacjonarne Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Krakowie?

Kierunek lekarski można realizować w dwóch trybach, stacjonarnym i niestacjonarnym. Wybór studiów niestacjonarnych wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni. Ostateczna kwota jest zależna od wielu czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych i na przestrzeni czasu może ulec zmianie.

Dlatego też niezwykle istotne jest, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat oraz wszystkimi aktualnościami dostępnymi na stronach internetowych uczelni. Ośrodki akademickie często przygotowują także szeroki wachlarz promocji i zniżek, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczną wysokość czesnego.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Kierunek lekarski w Krakowie - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim (niestacjonarne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski (niestacjonarne) w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Historia medycyny sięga najdawniejszych czasów, a za jej prekursora uważa się Hipokratesa. Choć od czasów starożytnych, kiedy to swoją działalność prowadził słynny „ojciec medycyny” wiele się zmieniło, to jednak założenie tej dziedziny nauki wciąż pozostaje takie samo: zapobiegać chorobom oraz leczyć. To proste stwierdzenie było podłożem dla wielu dziedzin i specjalizacji medycznych , które zajmują się konkretnymi jednostkami chorobowymi. Współcześnie, jako że ludzie żyją coraz dłużej i tym samym zwiększa się spektrum występujących chorób i dolegliwości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę medyczną. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek lekarski w Krakowie.

Studia medyczne mają bardzo długą i chlubną tradycję, ale też są trudne i wymagające. Dlatego studenci, którzy zdecydują się na nie aplikować powinni przede wszystkim mieć powołanie i chęci niesienia pomocy innym. Równie istotne jest wykazywanie zainteresowania naukami ścisłymi, biologicznymi i medycznymi. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą odpowiedzialną, zorganizowaną i empatyczną, to studia na kierunku lekarskim będą dla ciebie najlepszym wyborem.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Krakowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia medyczne w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Ta druga opcja skierowana jest do osób, które chcą połączyć zdobywanie wykształcenia z innymi aktywnościami, na przykład pracą zawodową. Obecnie kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym można realizować na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia ta może poszczycić się długą tradycją i dobrą renomą, dzięki czemu jej ukończenie daje gwarancje wszechstronnego wykształcenia.

 

4. Praca po studiach

Studia w Krakowie kształcą doskonałych specjalistów, którzy doskonale radzą sobie na współczesnym, wymagającym rynku pracy i znajdują zatrudnienie w wielu ciekawych branżach. Podobnie jest z absolwentami kierunku lekarskiego, którzy mają przed sobą wiele możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów medycznych będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w szpitalach specjalistycznych, prywatnych gabinetach lekarskich czy poradniach zdrowia.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z zawodem konsultanta medycznego. Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w firmach i koncernach farmaceutycznych, laboratoriach diagnostycznych, a także ośrodkach naukowo-badawczych. Abiturienci często decydują się na pracę w specjalistycznych, medycznych wydawnictwach lub redakcjach czasopism. Dobrym pomysłem może być także założenie własnego gabinetu lekarskiego lub praca na arenie międzynarodowej, co umożliwi Ci znajomość języka obcego.

 

5. Program kształcenia i przedmioty

Program studiów medycznych zakłada zarówno kształcenie teoretyczne, jak i praktyczne. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek lekarski będą mogli korzystać z bogatej oferty zajęć, wykładów oraz warsztatów praktycznych. Ich tematyka będzie oscylować głównie wokół nauk medycznych, biologicznych, chemicznych oraz ścisłych.

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia z embriologią
 • etyka w medycynie
 • patologia
 • pierwsza pomoc
 • higiena
 • historia medycyny
 • choroby wewnętrzne
 • chirurgia
 • biofizyka medyczna
 • telemedycyna z elementami symulacji medycznej

 

oraz wiele innych. Oprócz bloku podstawowego, plan kształcenia zakłada także realizacje zajęć fakultatywnych, dzięki którym będziesz mógł rozwinąć swoja zainteresowania oraz wiedzę. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Jako że studia medyczne w Poznaniu duży nacisk kładą na kształcenie kompetencji praktycznych, to po każdym roku studiów przewidziano praktyki lekarskie, które zrealizujesz na wybrany oddziale. Wszystkie aktualne informacje dotyczące praktyk oraz programu kształcenia znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia na kierunku lekarskim w Krakowie trwają 6 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Krakowie w większości można realizować w tak zwanym systemie bolońskim, który zakłada podział na studia licencjackie/inżynierskie oraz magisterskie. Jednak niektóre kierunki nie podlegają powyższemu systemowi. Należy do nich kierunek lekarski, który można realizować tylko w trybie jednolitych studiów magisterskich. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na studia medyczne, na naukę będą musieli poświęcić sześć lat, czyli dwanaście semestrów. Abiturienci studiów medycznych będą mogli pochwalić się tytułem lekarza, który otworzy przed nimi wiele ciekawych ścieżek zawodowych. Po zakończeniu studiów magisterskich możesz także kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozpocząć karierę naukową.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim w Krakowie?

Absolwenci studiów medycznych doskonale odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Zawód lekarza jest doceniany i potrzebny bez względu na czasy i okoliczności, dlatego też po ukończeniu kierunku lekarskiego bez problemu znajdziesz zatrudnienie w branży dopasowanej do twojego wykształcenia i umiejętności.

Po zakończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w specjalistycznych szpitalach, przychodniach czy prywatnych gabinetach lekarskich, gdzie w pełni wykorzystasz swoją wiedzę medyczną i będziesz miał bezpośredni kontakt z pacjentem. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami i koncernami farmaceutycznymi. Abiturienci często decydują się na objęcie stanowisk w laboratoriach medycznych i diagnostycznych oraz ośrodkach badawczo-naukowych. Interesującą alternatywą może być także działalność naukowa i praca w charakterze wykładowcy akademickiego i badacza naukowego. W tym przypadku znajdziesz zatrudnienie także w redakcjach czasopism związanych z tematyką medyczną, specjalistycznych wydawnictwach czy mediach.

Co więcej, znajdziesz pracę w organizacjach pozarządowych i fundacjach. Dodatkowo, dzięki dobrej znajomości języka obcego oraz specjalistycznej terminologii medycznej możesz rozważyć pracę na arenie międzynarodowej. W czasie studiów zdobędziesz także wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia własnego gabinetu lekarskiego. Po zakończeniu studiów magisterskich możesz także kontynuować naukę na studiach podyplomowych, a nawet doktoranckich.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Krakowie?

W procesie rekrutacji na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Uczelnie w Krakowie chętnie przyjmują ambitnych studentów, którzy chcą się kształcić i rozwijać swoją wiedzę. Jednak pamiętaj, że aby dostać się na studia medyczne musisz spełnić kilka warunków. Decydującą kwestią jest jak najlepsze zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, chemia i fizyka. Wszyscy kandydaci są także zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o zdolności do nauki. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w Krakowie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie. Jeżeli ty także marzysz o karierze lekarza i niesieniu pomocy potrzebującym, to powinieneś aplikować na kierunek lekarski. Jednak zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, powinieneś zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się tematy związane z naukami ścisłymi, medycznymi i biologicznymi i chciałbyś rozwijać swoją wiedzę z tego obszaru?
 • Czy jesteś osobą zaangażowaną, zorganizowaną, a dodatkowo zawsze bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny?
 • Czy jesteś osobą empatyczną, komunikatywną i otwartą, a w przyszłości chciałbyś zawodowo pomagać innym ludziom?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to studia na kierunku lekarskim będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Pamiętaj jednak, że aby dostać się na wymarzone studia medyczne będziesz musiał spełnić kilka warunków. . Pierwszym i najważniejszym z nich jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, fizyka lub chemia na poziomie rozszerzonym. Dodatkowym atutem, który pozytywnie wyróżni Cię na tle innych kandydatów będą osiągnięcia w olimpiadach i konkursach naukowych. Wszyscy kandydaci są także zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medyny pracy.

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego, będziesz musiał przestrzegać harmonogramu dostarczenia wymaganych dokumentów. Najczęściej należą do nich: świadectwo maturalne, podanie o przyjęcie na studia, określona ilość zdjęć legitymacyjnych oraz zaświadczenie od lekarza. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności, oficjalnie zostaniesz studentem kierunku lekarskiego. Wszystkie niezbędne informacje i aktualności znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, szczegółowo się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie są coraz chętniej wybierane przez studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania oraz zdobyć wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu lekarza. Nic więc dziwnego, ze kierunek lekarski ma wiele pozytywnych opinii.

Tak wypowiada się o nim Łukasz, student czwartego roku:

Zawsze marzyłem, żeby wykonywać zawód lekarza i nieść pomoc innym ludziom. Zdecydowałem się na studia medyczne, mimo że wiedziałem ile czeka mnie nauki i wyrzeczeń. Jednak nie poddałem się i dzisiaj wiem, że jestem coraz bliżej osiągnięcia swojego celu. Studia te dają mi wiele satysfakcji i spełnienia. Polecam je każdemu, kto nie boi się wyzwań.

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)