Design Thinking - studia podyplomowe w Trójmieście

Design Thinking - studia podyplomowe w Trójmieście

Design Thinking - studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Design Thinking - studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Design Thinking to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Design Thinking to studia podyplomowe w Trójmieście, których podstawową rolą jest przekazywanie uczestnikom informacji na temat technik synchronizacji różnych stylów myślenia w przedsiębiorstwach. W siatce dydaktycznej uwzględniono tematykę związaną z metodami rozwiązywania problemów czy tworzenia innowacyjnych rozwiązań nastawionych na konkretnego użytkownika.

Studia na tym kierunku są świetną propozycją dla kandydatów, którzy już pracują w zakresie innowacji oraz marketingu.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia w Trójmieście na kierunku Design Thinking to propozycja dla absolwentów studiów I lub II stopnia po dowolnej ścieżce dydaktycznej. Kandydatem może być również pracownik korporacji czy administracji.

Program zajęć przeznaczony jest też dla osób pracujących w fundacjach lub organizacjach związanych z poszukiwaniem innowacji opartych na rozpoznawaniu potrzeb użytkowników.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN THINKING?

Studia na kierunku Design Thinking wyróżniają się interdyscyplinarnym charakterem, łącząc zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych czy prawnych. Wpisują się w myśl innowacyjnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie.

Zajęcia prowadzi kadra fachowców, którzy zajmują się Design Thinking. Przedmioty prowadzone są jako warsztaty i projekty, w ramach których uczestnicy mają dostęp do specjalistycznych narzędzi i urządzeń.

W siatce dydaktycznej uwzględniono tematykę treningu kreatywności, podstaw Design Thinking czy budowania marki osobistej. Treści te uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Design Thinking, możemy podzielić na:

 

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci studiów na tym kierunku wyróżniają się obszerną wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym potrafią kreować i wdrażać autorskie rozwiązania jako nowe produkty czy programy edukacyjne.

Korzystają z metody Design Thinking w ramach tworzenia czy wdrażania koncepcji w środowisku biznesowym, społecznym i kulturowym. Przygotowują swoje innowacyjne usługi, uwzględniając wszystkie etapy projektu.

Absolwent koncentruje się na spełnieniu potrzeb użytkowników, rozpoznając jego style myślenia oraz działania. Tworzy strategie biznesowe, wizualizuje scenariusz rozwoju firmy czy doświadczenia użytkowników.

Zgodnie z zasadami DT absolwenci tworzą innowacyjne produkty i procesy. Przygotowują przydatne rozwiązania problemów klienta, uwzględniając go jego centrum tych rozwiązań. Potrafią również rozbudzać kompetencje związane kreatywnym, innowacyjnym myśleniem u współpracowników.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN THINKING?

Studia na kierunku Design Thinking, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DESIGN THINKING

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku studiów są przygotowani do pracy w roli projektantów doświadczeń użytkowników. Mogą pracować także w pracowniach komputerowych lub jako menedżerowie do spraw innowacji. Znajdą pracę także w firmach konsultingowych czy w agencjach reklamowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Design Thinking

  • niezależny konsultant biznesu,
  • organizacje non-profit,
  • firmy technologiczne,
  • agencje reklamowe,
  • firmy konsultingowe,
  • analityk biznesowy,
  • specjalista badań rynku i użytkowników,
  • lider projektu,
  • menedżer innowacji.

Kształcenie prowadzone na kierunku Design Thinking dotyczy aktualnych treści programowych, które są zgodne z wymaganiami rynku pracy. Uczestnicy uczą się na temat technik tworzenia innowacyjnych usług czy projektów. Dzięki temu bez trudu znajdą zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem i wiedzą w zakresie wdrażania produktów czy usług w biznesie.

Komentarze (0)