Uczelnie Toruń

Uczelnie Toruń

uczelnie w toruniu

Uczelnie w Toruniu

Toruń to miasto nauki! Znajduje się tutaj najstarsza uczelnia w północnej Polsce — Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Oprócz tego w mieście znajdują się filia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. O tym, że Toruń jest ośrodkiem akademickim z prawdziwego zdarzenia świadczy przede wszystkim to, że znajdują się tu placówki Polskiej Akademii Nauk (jedyne w województwie) i Toruńskie Towarzystwo Naukowe. 
Oprócz UMK w Toruniu znajdują się także: Kolegium Mody ASP Łódź w Toruniu, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wydział Techniczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i inne placówki.
 

uczelnie toruń - umkUczelnie w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika kształci się blisko 27 tysięcy studentów — na 92 kierunkach studiów! Nowymi kierunkami na UMK są: sztuka mediów i edukacja wizualna, studia menedżersko-finansowe, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, chemia i technologia żywności, inżynieria biomedyczna I stopnia (Collegium Medicum) oraz doradztwo podatkowe i pedagogika specjalna. UMK poszerza stale swoją ofertę także o tak zwane „kierunki unikatowe”. Dziś jest to m. in. wojskoznawstwo albo studia bałtyckie.
Ale działalność toruńskiej uczelni to także jej praca na rzecz miasta. Co roku UMK organizuje razem z Urzędem Miasta i Toruńskim Towarzystwem Naukowym Festiwal Nauki i Sztuki (zwykle trwa on 4 dni). Impreza ta ma na celu popularyzację nauki i wiedzy o nauce. Festiwal ten jest bardzo cenioną imprezą w regionie: można się na nim spotkać z naukowcami, artystami i wziąć udział w pasjonujących warsztatach, wykładach. To dobra okazja do prezentacji swoich zainteresowań i wspaniałej zabawy również dla studentów.
 
 
 
 
 
 
DCH

Komentarze (0)