Architektura idei

Architektura idei

Architektura idei

Studia w Warszawie

architektura idei

Odkryj studia architektura idei w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Architektura idei studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Architektura idei to obecnie jedna z nowszych gałęzi architektonicznych. Odzwierciedla jednak ona aktualne tendencje, które towarzyszą współczesnemu projektowaniu. Uczelnie w Warszawie bacznie obserwują wszystkie najnowsze trendy i przygotowują takie oferty dydaktyczne, które kształcić będą specjalistów o pogłębionych, unikatowych kwalifikacjach.

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: zabudowa uzupełniająca w kontekście śródmiejskim, współczesną teorię architektury, czy właśnie architekturę idei. Warto podkreślić, że znaczna część zajęć będzie mieć charakter praktyczny i projektowy.

To właśnie dzięki nim studenci będą wiedzieli w przyszłości jak umiejscowić siebie jako projektanta w obliczu wielości koncepcji, trendów, tendencji i wartości, które obecne są we współczesnej architekturze. A jak wiemy – wykracza ona znacznie poza czyste projektowanie budowli. Po ukończeniu kształcenia abiturienci będą mogli rozwijać swoją karierę zawodową we wszelkich biurach projektowych i architektonicznych.

Program studiów i przedmioty

Uczestnicy zajęć obserwują nowe trendy dotyczące np. funkcjonalności oraz estetyki miast i przestrzeni pozamiejskiej, a także poszukują rozwiązań architektonicznych oraz form, które skutecznie rozwiązywałyby problemy cywilizacji technologicznej. Studia na tej ścieżce kształcenia kładą nacisk w szczególności na teorię – ideę, bez której architekt nie jest w stanie zbudować konstrukcji myślowej lub projektowej.

Program architektury idei składa się z przedmiotów poświęconych w szczególności treściom niezbędnym do prawidłowego i świadomego budowania autorskich koncepcji. Podczas spotkań studenci analizują i porównują współczesne, przeszłe oraz przyszłe idee w architekturze, ucząc się tworzenia projektów, których celem jest podniesienie jakości życia ludzi.

W programie studiów na architekturze idei znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zabudowa uzupełniająca w kontekście śródmiejskim
 • Architektura idei
 • BAZA + alternatywa rzeczywistości
 • Alternatywa rzeczywistości
 • Konfrontacja
 • Współczesna teoria architektury
 • In Nowacja

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: historii i teorii architektury; wpływu zmian technologicznych i cywilizacyjnych na środowisko architektoniczne; funkcji miast; koncepcji architektonicznych.

W trakcie zajęć studenci zapoznani zostają np. z różnorodnymi tendencjami, koncepcjami, wartościami oraz trendami, które obowiązują we współczesnej architekturze. Uczestnicy pracują pod okiem doświadczonych specjalistów-architektów, dzięki czemu doszukują się relacji zachodzących między ideami architektonicznymi a realnymi decyzjami projektowymi.

Absolwenci architektury idei przygotowani są m.in. do rozpoznawania problemów przestrzennych; kształtowania podstaw do logicznej budowy projektu; kształtowania indywidualnych alternatyw projektowych; pracy twórczej.

Absolwent może szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • architekt
 • projektant
 • konsultant społeczny
 • doradca deweloperski
 • koordynator, zarządca

 

Na jakim kierunku

Architektura idei to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku architektura.

 

Architektura studia w Warszawie

Artystyczny i techniczny charakter architektury umożliwia przyszłym specjalistom rozwijanie swoim zdolności plastycznych. W trakcie studiów uczestnicy zajęć tworzą rysunki przestrzenne oraz kształtują umiejętności artystyczne. Absolwenci architektury szkoleni są w zakresie projektowania prac budowlanych i konserwatorskich, a także tworzenia wizualizacji projektów architektonicznych. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zasady projektowania pojedynczych elementów architektury.

Absolwenci architektury są przygotowani do pełnienia różnorodnych funkcji wykonawczych i twórczych. Przyszli specjaliści mogą rozwijać się w stronę zawodów, które najbardziej ich interesują oraz są dopasowane do ich predyspozycji. Studenci architektury zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są do prowadzenia specjalistycznych działań w zakresie architektonicznym i urbanistycznym – mogą zatem liczyć na zatrudnienie np. w pracowni architektonicznej, firmie deweloperskiej czy w zakresie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: architektura studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)