Uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy

uczelnie wyższe bydgoszcz

Uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy są ważne dla mieszkańców. Według badań GUS-u aż 50% Bydgoszczan ma wykształcenie wyższe! Najbardziej znaczącymi szkołami wyższymi jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz filie uniwersytetów z innych miast: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia.
 

uczelnie w bydgoszczy - uniwersytet kazimierza wielkiegoUczelnie w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w mieście i jednocześnie, jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce. Mimo tego może się pochwalić świetnymi wynikami w nauczaniu — aktualnie to druga największa uczelnia w regionie Kujawsko-Pomorskim!
Oferta edukacyjna na UKW powiększa się z każdym rokiem akademickim. W 2014 r. można było spośród 30. kierunków i prawie 100. specjalności, w tym tak ciekawe jak: humanistyka drugiej generacji, rekonstrukcje i eventy historyczne, projektowanie gier historycznych. A na matematyce uczą kryptologii! Ta szeroka oferta pozwala na połączenie nauki z pasją, dlatego absolwenci UKW mają szansę na zdobycie ciekawej i opłacalnej pracy.
 


Czytaj więcej: Uczelnie w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


uczelnie w bydgoszczy - uniwersytet technologiczno przyrodniczy

Uczelnie w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy

Inną uczelnią w Bydgoszczy jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Jest on placówką, która łączy nauki rolnicze i techniczne. Na 7. wydziałach można podjąć studia w ramach 30. kierunków (najnowsze, otworzone w 2014 roku to m. in.: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Architektura wnętrz, zoofizjoterapia czy nanobioinżynieria).
Po zajęciach studenci UTP poszerzają swoją wiedzę w kołach naukowych. Na praktycznie każdym kierunku tworzą organizacje i współpracują ze sobą. Wynikiem tych działań jest , na przykład, Podróż Ekologiczna po dawnej RFN, seminaria o różnorodnej tematyce, organizacja konferencji naukowych oraz uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach (na przykład: „Europa – Ekorozwój – Młodzież – Edukacja”).


Czytaj więcej: Uczelnie w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy


uczelnie w bydgoszczy - collegium medicum

Uczelnie w Bydgoszczy - Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uczelnią w Bydgoszczy, która kształci kadry medyczne jest Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (z Torunia). Wielkim osiągnięciem uczelni było utworzenie w 2010 roku projektu Medici Homini, który niesie pomoc humanitarną krajom rozwijającym się. Dotychczas pomoc medyczna uczelni dotarła do Zambii, Ugandy, Indii, Nepalu oraz Gambii. A pomysłodawcą była jedna ze studentek CM! To pokazuje wielkie zaangażowanie uczelni w projekty stworzone przez swoich studentów.
Na Collegium Medicum otworzone zostało 15 kierunków, w tym także rzadziej spotykane: optyka okularowa z elementami optometrii, inżynieria biomedyczna i audiofonologia. Oczywiście studia można podjąć naukę na „tradycyjnych” kierunkach — lekarskim, pielęgniarstwie, dietetyce czy ratownictwo medyczne.

Czytaj więcej: Uczelnie w Bydgoszczy - Collegium Mediucum


uczelnie w bydgoszczy - akademia muzycznaUczelnie w Bydgoszczy - Akademia Muzyczna

Akademia Muzyczna Jedyną państwową uczelnią artystyczną w Bydgoszczy jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego. Mimo iż szkoła została utworzona dopiero w latach 70., to tradycja nauczania muzycznego w mieście sięga do czasów przedwojennych, kiedy na początku XX wieku powstało tutaj Miejskie Konserwatorium Muzyczne. 
Studia można na 7. Kierunkach: kompozycji i teorii muzyki, reżyserii dźwięku, instrumentalistyce, wokalistyce, dyrygenturze, edukacji artystycznej oraz na kierunku jazz i muzyka estradowa. Warto pamiętać, że przed przyjęciem na uczelnię odbywają się egzaminy wstępne. O terminach przyszli studenci powinni zostać poinformowani na wstępnym etapie rekrutacji.

 


Czytaj więcej: Uczelnie w Bydgoszczy - Akademia Muzyczna

 
 
 
(DCH)

Komentarze (0)