Uczelnie techniczne w Warszawie

Uczelnie techniczne w Warszawie

uczelnie techniczne warszawa

Uczelnie techniczne w Warszawie

Warszawa to miasto gdzie chcąc studiować na uczelni technicznej do wyboru masz dwie jednostki. Pierwsza z nich to Politechnika Warszawska, kształcąca co roku ok. 33 125 studentów na dziewiętnastu wydziałach. Najpopularniejszymi kierunkami na Politechnice Warszawskiej są: geoinformatyka, automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna. Drugą uczelnią techniczną w Warszawie jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. WAT to siedem wydziałów, na których rok rocznie kształci się ok. 10 000 studentów.

Obie uczelnie stawiają na innowacyjność. Studia na Politechnice możesz podjąć na Wydziale Architektury, gdzie poznasz tajniki projektowania budynków – od domów jednorodzinnych po hale przemysłowe, dowiesz się, jakimi zasadami rządzi się planowanie przestrzeni miejskiej. Wydział Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to jedyny w Polsce wydział gdzie ogromną wagę przykłada się do pełnej problematyki dyscypliny naukowej, jaką jest geodezja i kartografia. Zajęcia prowadzone są na nowoczesnych aparaturach, a treści nauczania przedmiotów kierunkowych porównywalne są z najlepszymi wydziałami geodezyjnymi w Europie. Wydział ten posiada profil praktyczny, w ramach którego studenci będą realizować między innymi 3 miesiące praktyki produkcyjnej. W czasie studiów przewidziane są również wykłady specjalistów z firm geoinformatycznych oraz wykładowców z zagranicy.

W ramach studiów technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej masz do wyboru studia cywilne na takich kierunkach jak: informatyka, energetyka, zarządzanie czy budownictwo. Oraz studia wojskowe, które oprócz wiedzy praktycznej i teoretycznej na kierunkach taki jak: budownictwo, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz elektronika i telekomuniacja, zapewniają wsparcie Wojska Polskiego, oraz zajęcia terenowe na poligonach wojskowych. Wojskowe studia na Wojskowej Akademii Technicznej to wiedza oraz mocne przeszkolenie wojskowe, umożliwiające podjęcie stabilnej kariery w szeregach Wojska Polskiego. Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika. W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

 

Uczelnie techniczne w Warszawie - rekrutacja

W zależności od tego na jakim wydziale rozpocząć chcesz naukę, warunki oraz punktowane przedmioty maturalne nieznacznie się różnią. Stałymi elementami są język polski, matematyka (rozszerzona) oraz język obcy. Dodatkowe kryteria odnoszą się do kandydatów na techniczne studia wojskowe. O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która posiada obywatelstwo polskie, posiada świadectwo dojrzałości, nie jest karana sądownie oraz posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną. Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

 

Uczelnie techniczne w Warszawie - praca po studiach

Decydując się na studia inżynierskie na jednej z warszawskich uczelni technicznych, trzeba jak najszybciej zaplanować sobie czas na staże i praktyki. Bardzo istotne dla pracodawców jest również czynny udział w kursach i szkoleniach, nie tylko rozwijających wiedzę, ale też udokumentowanych bezcennymi w przyszłości certyfikatami. Szybko zmieniające się warunki na rynku pracy wymuszają aktywne działania wśród studentów. Aktywność ta pozwala im na nabycie doświadczenia oraz umiejętności społecznych. Absolwenci uczelni technicznych pracy w charakterze specjalistów oraz inżynierów poszukiwać mogą w międzynarodowych przedsiębiorstwach takich jak, Procter & Gamble, lider w produkcji i dystrybucji kosmetyków i środków higieny osobistej. Kolejnym przedsiębiorstwem otwartym na współpracę z warszawskim studentem jest ABB działające w takich branżach jak automatyka, robotyka i energetyka; zajmująca się m.in. produkcją stacji i systemów elektroenergetycznych oraz aparatur rozdzielczych wysokich, średnich i niskich napięć. Otwartą na współpracę jest również firma B/S/H największym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją artykułów gospodarstwa domowego. Firmy te poszukują pracowników na stanowiska dotyczące technologii produkcji, jakości, planowania produkcji oraz stanowiska kierownicze. Absolwenci uczelni technicznych wojskowych zatrudnienie znajdą w Siłach Zbrojnych Państwa Polskiego, zarówno jako żołnierze, jaki i pracownicy administracji wojskowej.  

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Wojskowa Akademia Techniczna wydziały

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

 

 

Komentarze (0)