Uczelnie Techniczne w Gdańsku

Uczelnie Techniczne w Gdańsku

Uczelnie Techniczne w Gdańsku

Uczelnia techniczna w Gdańsku

Trójmiasto to nie tylko piękne widoki i całoroczna możliwość podziwiania stalowych arcydzieł stoczniowych. To przede wszystkim jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, czyli Politechnika Gdańska. Uczelnia która niezmiennie plasuje się czołówce najlepszych uczelni technicznych naszego kraju. Gdańska uczelnia oferuję naukę na jednym z dziewięciu wydziałów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz podyplomowych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Unikalnym w skali naszego kraju jest Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. Decydując się na studia na tym wydziale do wyboru masz: Oceanotechnika, czyli interdyscyplinarną dziedzinę techniki i nauk ścisłych zajmującą się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Dostępne specjalności to Budowa Okrętów i Jachtów; Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych; Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej; Inżynieria Zasobów Naturalnych.

Kolejnymi niepowtarzalnymi kierunkami są Środki transportu wodnego oraz Systemy transportu wodnego. Oba kierunki kształcą specjalistów, inżynierów cenionych w Polsce oraz na całym świcie. Politechnika Gdańska prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami akademickimi w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie w ramach programu FSS. Studenci decydujący się na uczestnictwo w programie mają szansę wyjechać za granicę na studia, praktyki lub staż. Gdańska uczelni techniczna współpracuje również w ramach programu Erasmus, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

Dzięki temu programowi studenci mogą wyjechać m.in. do Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Politechnika Gdańska prowadzi również szereg badań naukowych wykonywanych w ramach projektów badawczych oraz celowych – wykonywanych na potrzeby instytucji gospodarczych (samorządowych) oraz jako prace zlecone przez przemysł lub inne instytucje.

 

Uczelnia techniczna w Gdańsku - rekrutacja

Podstawowym warunkiem możliwości podjęcia studiów na Politechnice Gdańskiej jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki dostępne są na stronach internetowych wydziałów. Punkty dodatkowe kandydat zyskuje dzięki udokumentowanemu uczestnictwu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

Uczelnia techniczna w Gdańsku praca po studiach

Po ukończeniu Politechniki Gdańskiej pracy szukać możesz w całej Polsce, jaki i w innych krajach. Jeśli jednak zdecydujesz się na pozostanie na trójmiejskim poletku pracy poszukiwać możesz w przedsiębiorstwach takich jak MPPB J.W. Ślepak w której poszukiwani są kandydaci na stanowiska projektanta/technologa dokumentacji wykonawczej łodzi. Praca ta daje możliwość wykorzystania wiedzy pozyskanej podczas pięcioletnich studiów oraz zdobycie doświadczenia w cenione i znanej firmie działającej w branży przemysłowej.

Podczas pracy będziesz odpowiedzialny za tworzenie innowacyjnych projektów jachtów motorowych oraz żaglowych uznanych światowych marek, między innymi See Ray, Bayliner, Axopar, Buster, Sirius. Łodzie produkowane w stoczni odnaleźć można w portach na całym świecie. Kolejnym miejscem gdzie zatrudnienie znajdą absolwenci gdańskiej uczelni technicznej jest Stocznia Marynarki Wojennej.

Obowiązkami osoby pracującej w Stoczni będzie opracowywanie technologii budowy /procesów wytwarzania i remontów na jednostkach nowo budowanych, remontowanych i modernizowanych, opracowywanie programów prób zdawczych, prowadzenie uzgodnień z przedstawicielami zamawiającego i wykonawców, prace nadzoru technologicznego. Podczas rekrutacji, poza doświadczeniem, pracodawcy dużą wagę przykładają do doświadczenia jakie zdobywa się jeszcze podczas studiów. Najważniejsze jest doświadczenie zdobyte w tej samej branży. Wiele firm działających na rynku oferuje szereg praktyk oraz staży zawodowych skierowanych do studentów uczelni technicznych.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Gdańska kierunki studiów

Politechnika Gdańska rekrutacja

 

 

Komentarze (0)