EKOHYDROLOGIA

EKOHYDROLOGIA

EKOHYDROLOGIA

Studia w Łodzi

ekohydrologia

 

Odkryj studia ekohydrologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekohydrologia studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Ekohydrologia to propozycja kształcenia, która bada wzajemne oddziaływania między organizmami a cyklem hydrologicznym. To idealna okazja do zgłębiania przyczyn degradacji środowiska, zdobywania wiedzy na temat ekotoksykologii, polityki ochrony środowiska, a także oceny jakości środowiska.

Program kształcenia w dużej mierze opiera się na przedmiotach realizowanych w praktyce w ramach zajęć laboratoryjnych i terenowych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę przyrodniczą, która powiązana jest z ochroną środowiska w odniesieniu do ekologii, kwestii społecznych, prawnych, a nawet ekonomicznych.

Interdyscyplinarne wykształcenia umożliwia podjęcie pracy w laboratorium i w terenie. Absolwenci zatrudniani są w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, administracji rządowej i samorządowej, w urzędach konserwatorskich, parkach narodowych i krajobrazowych, w społecznych organizacjach ekologicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia EKOHYDROLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)