Uczelnie Lublin

Uczelnie Lublin

uczelnie w Lublinie

Szkoły wyższe, uczelnie w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

 


Uczelnie Lublin - UMCSUczelnie Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest największą szkoła wyższą po wschodniej stronie Wisły. Jej historia sięga 1944 roku, kiedy to została powołana do życia jako piąta uczelnia w Polsce. Od samego początku w jej murach wykładali wspaniali profesorowie, głównie z Wilna i Lwowa. Uniwersytet składa się z 11 wydziałów: Artystycznego, Biologii i Biotechnologii, Chemii, Ekonomicznego, Filozofii i Socjologii, Humanistycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Pedagogiki i Psychologii, Politologii oraz Prawa i Administracji. Co roku proponowane są nowe kierunki studiów, które dostosowane zostają do potrzeb rynku. Aktualnie prowadzone są studia na ponad 50. kierunkach oraz 200. specjalnościach. Wśród nich są także kierunki, których językiem wykładowym jest angielski: chemia, grafika, lingwistyka stosowana, science and technologytourism managment. Uczelnia szczególnie szczyci się rzadko spotykanymi kierunkami, takimi jak bałkanistyka, produkcja medialna, technologie cyfrowe w animacji kultury czy zarządzanie w opiece zdrowotnej. 

Czytaj więcej: Uczelnie Lublin - UMCS, Wydziały, Kierunki studiów


Uczelnie Lublin - KULUczelnie Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Najstarszą uczelnią w Lublinie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. To jedyna taka placówka w Polsce — jej założycielem nie jest państwo, ale uniwersytet działa na takich samych prawach jak uczelnie publiczne. Studenci KUL mogą rozpocząć naukę na wielu kierunkach zarówno tradycyjnych, jak i interdyscyplinarnych. Od niedawna można uczyć się na european studies (prowadzone z języku angielskim), edytorstwie, sinologii, przyrodoznawstwie i filozofii przyrody oraz animacji sieci. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest znany z nauczania retoryki, filozofii i teologii, a także z doskonałego przygotowywania pedagogów do pracy. Dziś, KUL skupia się również na kierunkach, które odpowiadają potrzebom rynku i dlatego w 2015 roku otworzą się kolejne studia w języku angielskim (International Business Law and Management) i kontynuacje popularnych kierunków na studiach magisterskich — sinologia, turystyka kulturowa, praca socjalna.

Czytaj więcej: Uczelnie Lublin - KUL, Wydziały, Kierunki studiów


Uczelnie Lublin - UP

Uczelnie Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy

Kolejną, dużą lubelską uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczy. Prowadzi on studia w obszarach technologii wytwarzania żywności, kształtowania i ochrony środowiska oraz zdrowia. Obecnie UP to 34 kierunki (w tym, większość kursów pierwszego stopnia to studia inżynierskie). Wśród nich są nowo utworzone kierunki: inżynieria przemysłu spożywczego oraz żywienie człowieka i dietetyka. Uczelnia stawia nacisk na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. W ramach wielu kursów prowadzone są eksperymenty i samodzielne prace badawcze. Doskonałe do ćwiczeń są zajęcia w terenie: tam, studenci nie tylko uczą się obsługiwać aparaturę badawczą, ale stawiają pierwsze kroki w przyszłym zawodzie. Cenne są także wymiany zagraniczne — UP bierze udział w programie Erasmus i Mostar oraz daje możliwość wyjechania na praktyki i staże do takich krajów jak USA, Holandia, Wielka Brytania. 

 

Czytaj więcej: Uczelnie Lublin UP, Wydziały, Kierunki studiów


Uczelnie Lublin - Politechnika LubelskaUczelnie Lublin - Politechnika Lubelska

Uczelnią, która kształci inżynierów jest przede wszystkim Politechnika Lubelska. Ma ona ponad 60 lat doświadczenia w kształceniu przyszłych fachowców i ugruntowaną pozycję na rynku. PL składa się z 6. wydziałów, które prowadzą studia na 17. kierunkach. Politechnika często otwiera kierunki międzywydziałowe, na przykład mechatronika czy inżynieria biochemiczna, które są prowadzona wspólnie przez co najmniej dwa wydziały. Na uczelni prężnie rozwija się życie studenckie: powstaje tutaj wiele inicjatyw skierowanych do studentów, takich jak instytucje kulturalne (chór, zespół tańca ludowego, towarzyskiego, współczesnego oraz zespoły muzyczne), sportowe (Sekcja Strzelectwa Sportowego, Yacht Club, Klub Kick-boxingu, Klub Płetwonurków, Koło Wędkarskie) a także Studencka Agencja Fotograficzna, czasopismo „Plagiat”, Inicjatywa Kulturalna StuArt .

 

Czytaj więcej: Uczelnie Lublin - PL, Wydziały, Kierunki studiów


Uczelnie Lublin - Uniwersytet Medyczny

Uczelnie Lublin - Uniwersytet Medyczny

Uczelnie w Lublinie to bardziej specjalistyczny Uniwersytet MedycznyStudenci kształcą się tam nie tylko na kierunku lekarskim czy lekarsko-dentystycznym, ale również na fizjoterapii, pielęgniarstwie i położnictwie czy kosmetologii. Lubelski uniwersytet w 2013 roku był najchętniej wybieraną szkołą wyższą w mieście. Na jedno miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym zgłosiło 30 osób! Jednak oferta skierowana do studentów nie kończy się wyłącznie na programach studiów. Rozwijać się można również w studenckich inicjatywach naukowych, w tym: Lubelskim Towarzystwie Studentów Analityki Medycznej, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA oraz w kołach naukowych. Poza tym warto wykorzystać ten czas na zabawę — w Zespole Pieśni i Tańca, Chórze Akademickim czy Kole Teatralnym.

 

Czytaj więcej: Uczelnie Lublin - Uniwersytet Medyczny, Wydziały, Kierunki studiów

 

 

 

 

 

(DCH)

w Lublinie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)