Uczelnie techniczne w Kielcach

Uczelnie techniczne w Kielcach

uczelnie techniczne Kielce

Uczelnie techniczne Kielce

Kielecką uczelnię techniczną tworzy pięć wydziałów: Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Dla licealisty to możliwość podjęcia nauki na jednym z 19 kierunków oraz wybrania jednej z 60 specjalności, funkcjonujących na Politechnice.

Społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej to około 10000 tysięcy studentów rocznie, którzy mają mozliwość podjęcia nauki na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Uczelnia oferuje studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Politechnika posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji.

Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali to wspólna jednostka naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk, umożliwiające studentom podjęcie studiów na jednej z Katedr (Katedra Automatyki i Robotyki oraz Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych).

Kielecka uczelnia techniczna od lat cieszy się renomą. Na arenie polskiej zajmuje miejsca w pierwszej 15 najlepszych uczelni technicznych.

Politechnika oferuje szereg wymian międzynarodowych, w ramach których studenci, jak i pracownicy, mają szansę spędzić nawet rok na praktykach, stażach oraz studiach. Współpraca podjęta jest w ramach projektu ERASMUS + oraz CEEPUS, Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, który ma na celu wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w krajach Europy Środkowej. Kraje w jakich można podjąć naukę to m.in., Austria, Czechy, Macedonia, Słowenia, Słowacja oraz Hiszpania, Gracja, Francja, Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania.

Na Politechnice Świętokrzyskiej funkcjonuje 25 naukowych kół studenckich. O rozrywkową stronę Uczelni dba Klub „Pod Krechą”, który organizuje dla studentów m.in.: koncerty, występy kabaretowe, wieczory literackie. Uczelnia techniczna organizuje od 2010 ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca” przeznaczony dla studentów i doktorantów, którzy są twórcami wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie do spraw własności przemysłowej za granicą. Politechnika dba w ten sposób o prawa swoich podopiecznych oraz chroni ich kreatywność.

 

Wspomniana wcześniej Politechnika Kielecka nie jest jedyną uczelnia na terenie Kielec gdzie można studiować kierunki techniczne. Uniwersytet Jana Kochanowskiego również daje taką możliwość. Wydział Matematyczno- Przyrodniczy to ponad dziesięć kierunków na których posiądziesz wiedzę z zakresu organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Przygotowani będą do stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych w biologii doświadczalnej. Studia na kierunkach Bioinżynieria czy Ochrona Środowiska to interdyscyplinarna wiedza ogólna z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Dodatkowym atutem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest możliwość wyjazdu zagranicznego na stypendium, które potrwać może nawet rok. 

Uczelnie techniczne w Kielcach - rekrutacja

Podstawą przyjęcia na studia w ramach kieleckiej uczelni techniczne, są wyniki z egzaminów maturalnych. Przedmioty kierunkowe, w zależności od specjalności jaką wybierze kandydat, różnią się. Mianownikiem wspólnym jest język polski oraz język obcy. Pozostałe przedmioty wybierane są przez wydziałowe komisje rekrutacyjne spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii oraz informatyki. Każdy przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, to dodatkowe punkty zgodnie z przelicznikiem funkcjonującym na Wydziale.

Uczelnie techniczne w Kielcach - praca po studiach

Absolwenci oraz studenci Politechniki Świętokrzyskiej decydujący się na podjęcie pracy w branży IT, odpowiedzialni są za za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach działu IT. Na terenie Kielc specjalistów takich poszukują firmy: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.. W dziedzinie geotechniki odpowiedzialny będziesz za przygotowywanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, analizę warunków gruntowych posadowienia budowli i dróg, analizę projektową bezpośrednich i głębokich fundamentów, stateczności skarp i zboczy, konstrukcję oporowych i wzmocnień gruntów, wybór metod podtrzymywania lub stabilizacji skarp i zboczy. Specjalistów w tym zakresie poszukuje TERGON. Kielecki rynek otwarty jest również na specjalistów z branży mechaniki i mechatroniki. Poszukiwani są oni przez firmę SCANIA AB, szwedzkie przedsiębiorstwo produkujące samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy oraz silniki wysokoprężne dla pojazdów ciężarowych, morskich oraz różnych zastosowań przemysłowych.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Świętokrzyska kierunki studiów

Politechnika Świętokrzyska rekrutacja

 

w Kielcach - zasady rekrutacji

Komentarze (0)