Uczelnie techniczne w Opolu

Uczelnie techniczne w Opolu

uczelnia techniczna Opole

Uczelnie Techniczne Opole

Politechnika Opolska to miejsce które co roku przyciąga w swoje mury ponad 10 tys. osób. Oferta edukacyjna obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dwadzieścia cztery kierunki realizowane są w ramach sześciu Wydziałów: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Wydział Ekonomii i Zarządzania.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, to nowoczesny, rozwojowy i proinnowacyjny Wydział, kształcący studentów oraz dbający o rozwój naukowy pracowników, w trzech Instytutach: Inżynierii Bezpieczeństwa, Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Logistyki.

Wydział Budownictwa i Architektury opolskiej uczelni technicznej to miejsce prowadzenia badań z zakresu mechaniki konstrukcji, inżynierii sejsmiczna i wiatrowa, wpływów termicznych na konstrukcje inżynierskie, konstrukcji stalowych w pożarach, termomechaniki, współpracy budowli z podłożem gruntowym, współczesnych zagadnień fizyki budowli, inżynierii materiałów budowlanych w zakresie kompozytów na bazie spoiw cementowych i gipsowych, utylizacji odpadów przemysłowych w przemyśle materiałów budowlanych. W ramach Wydziału funkcjonują dwa kierunki zamawiane: Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Wszystko za sprawą ciągłego zapotrzebowania na specjalistów elektryków, informatyków, elektroników i automatyków oraz robotyków. Wydział Politechniki Opolskiej przygotowuje magistrów inżynierów i inżynierów poszukiwanych we współczesnym świecie właściwie wszędzie. Trudno wskazać bowiem dziedziny życia gospodarczego, gdzie nie wykorzystuje się nowoczesnej aparatury elektronicznej kontrolno- pomiarowo- sterującej, zautomatyzowanych napędów, nowoczesnych metod diagnostycznych, manipulatorów i robotów, metod i technik komputerowych.

Wydział Mechaniczny to nowoczesna jednostka dydaktyczno- badawczą, trwale osadzona i widoczna na naukowej mapie regionu, Polski i Europy. Wydział jest przyjazny pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwarty na całe swoje otoczenie. Jednostka Politechniki Opolskiej ma uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn oraz Mechanika. Dodatkowo w ramach Wydziału możliwe zdobycie jest stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowych z zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji. Współpracuje również z otoczeniem społeczno- gospodarczym regionu w celu poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych prowadzących do poprawy jakości życia.

Ostatnim Wydziałem działającym w ramach opolskiej uczelni technicznej, jest Wydział Ekonomii i Zarządzania. W ramach Wydziału działa 10 katedr, kształcących specjalistów w dziedzinach ekonomicznych oraz administracyjnych. Wydział Ekonomii i Zarządzania jest jednostką interdyscyplinarną, działalność Wydziału skupia się na praktycznym wykorzystywaniu wiedzy pozyskanej podczas zajęć.

Politechnika Opolska prowadzi współpracę z uczelniami i przedsiębiorstwami zagranicznymi. Niektórymi z nich są: VSB - Technicka Univerzita w Ostrawie (Czechy), Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt-Petersburgu (Rosja), Fachhochschule Coblenz (Niemcy), Fachhochschule Isny (Niemcy), Oddział firmy SIEMENS AG w Karlsruhe (Niemcy) oraz Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven (Holandia) Erlangen (Niemcy), Delft (Holandia) Instytutem Politechnicznym w Odessie. Pracownicy opolskiej uczelni technicznej uzyskali prestiżowe stypendia zagraniczne, m.in. fundacji Humboldta DAAB, British Council Fulbrighta.

 

Myśląc o studiach technicznych w Opolu nie musisz ograniczać się tylko do Politechniki Opolskiej. Kierunki techniczne takie jak: Informatyka, Matematyka i Fizyka to szeroka wiedza wykorzystywana w szkolnictwie, bankowości, astronomii oraz szeroko pojętej branży informatycznej. Studenci Fizyki mogą skutecznierozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST. Jeśli jednak przestrzeń kosmiczna oraz przestrzeń komputerowa nie jest Twoim powołaniem, na Uniwersytecie Opolskim znajdziesz również Wydział Przyrodniczo- Techniczny. W ramach tej jednostki możesz studiować Architekturę Krajobrazu, Inżynierię Środowiska, Biotechnologię oraz Odnawialne Źródła Energii. 

Uczelnie techniczne w Opolu - rekrutacja na studia

Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczyna się w pierwszych tygodniach czerwca, a kończy się wraz z ostatnimi dniami sierpnia. Pod uwagę, nie zależnie od kierunku, brane są wyniki z języka polskiego oraz języka angielskiego. Pozostałę punktowane przedmioty maturalne ustalane są przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i zawarte są w regulaminach rekrutacji. Wynik maturalne przedmiotów z puli: matematyka, fizyka i astronomia, geografia, chemia, biologia oraz informatyka, mogą być podwajane, a w niektórych przypadkach również mnożone przez cztery. Ilość punktów uzyskanych w całym procesie rekrutacyjnym decyduje o jego ostatecznym wyniku.

Uczelnie techniczne w Opolu - praca po studiach

Aby być konkurencyjnym na rynku pracy, o swojej karierze należy pomyśleć już w czasie studiów. Najlepszą opcją będą praktyki i staże oferowane przez pracodawców. Współpraca ta jest korzystna ze względów finansowych (praktyki i staże są pełno płatne) oraz ze względu na nabywane, bezcenne doświadczenie.

Wśród pracodawców na rynku opolskim znajdują się: Ledxon GmbH Sp. z o.o., profesjonalna, prężna i nowoczesna firma działająca w branży oświetleniowej. Tworząca rozwiązania oświetleniowe LED, które są zorientowane na klienta, funkcjonalne i dostosowane do prezentacji produktów we właściwym świetle. Kolejnym pracodawcą otwartym na współpracę ze studentami uczelni technicznych jest ASSA ABLOY Mercor Doorsktóra jest światowym liderem na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych oraz segmencie oddzieleń przeciwpożarowych.

Absolwenci uczelni technicznych podejmujący pracę w branży IT odpowiedzialni będą za prowadzenie i zarządzanie projektami rozwojowymi i nowymi inwestycjami, proponowanie i wdrażanie działań korygujących i usprawniających, a także prace związane z projektowaniem nowych procesów, linii i stanowisk w sposób ergonomiczny i bezpieczny.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Opolska kierunki studiów

Politechnika Opolska rekrutacja

 

 

 

Komentarze (0)