Uczelnie Techniczne w Radomiu

Uczelnie Techniczne w Radomiu

12.12.2022

uczelnie techniczne Radom

Uczelnie Techniczne Radom

Radom to niewielkie miasto położone w województwie mazowieckim. Nie żadna stolica tylko spokojne miasto, można powiedzieć zapomniane przez w wszystkich. Jednak techniczna strona Radomia nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko za sprawą Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, który to rok w rok pojawia się na liście najlepszych uczelni technicznych na terenie Polski.

Radomska uczelnia to osiem wydziałów na których kształci się ponad 8 tysięcy studentów. W sród wszystkich wydziałów uczelni wyróżniamy 4 wydziały techniczne: Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Informatyki i Matematyki i 4 wydziały nietechniczne: Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Sztuki, Filologiczno-Pedagogiczny oraz Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej. Uczelnia umożliwia podjęcie nauki na dwudziestu siedmiu kierunkach I i II stopnia oraz czterech kierunkach III stopnia. Programy studiów przewidują kształcenie specjalistów z dziedzin takich jak: Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria odnawialnych źródeł energii czy Towaroznawstwo. Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym to innowacyjny kierunek realizowany tylko na radomskiej uczelni technicznej. Podczas tych studiów poznasz budowę pojazdów i silników spalinowych. Nabędziesz umiejętności praktyczne związane z obsługą nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, badawczych i naprawczych. Będziesz wiedział jak posługiwać się najnowszymi programami komputerowymi, z zakresu diagnostyki pojazdów, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci na związanie swej zawodowej przyszłości z firmami rzeczoznawczymi- zajmującymi się rekonstrukcją wypadków drogowych i likwidacją szkód komunikacyjnych; Policją, Państwową Inspekcją Transportu Drogowego oraz wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Ponadto specjaliści z wykształceniem technicznym poszukiwani są w szkołach jazdy oraz firmach transportowych i firmach ratownictwa drogowego i pomocy drogowej oraz innych.

Doskonałe zaplecze techniczne nie jest jedynym atutem radomskiej uczelni technicznej. Za podjęciem nauki właśnie w jej strukturach przemawia również szeroka oferta stypendiów zagranicznych. Wyjazdy możliwe są w ramach programu Erasmus. Jest to programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego mają możliwość wyjazdu do Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Hiszpanii oraz Portugalii.

Uczelnie techniczne w Radomiu - rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja na platformie rekrutacyjnej uczelni. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do samodzielnego wpisania wyników egzaminu maturalnego, umożliwia to szybkie przeliczenie przez system punktów. Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym mnożone są przez dwa, a na niektórych kierunkach również przez trzy. Wyniki z przedmiotów na poziomie podstawowym bardzo często mają wagę 0,5 punktu rekrutacyjnego za każdy procent zdobyty na egzaminie. Przedmioty brane pod uwagę to matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka oraz geografia. Na każdym kierunku brane są pod uwagę również język polski i język obcy.

Uczelnie techniczne w Radomiu - praca po studiach

Studia studiami, ale każdy wie że oprócz wiedzy teoretycznej liczy się również, jak nie przede wszystkim praktyka. Praktykę zapewniają staże oraz współprace z organizacjami i firmami działającymi w branżach pokrewnych do obranego kierunku studiów. Możliwość podjęcia współpracy dają firmy takie jak: AXA, spółka działa we wszystkich działach ubezpieczeń, uwzględniając ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe, komunikacyjne itd. Prowadzi także doradztwo inwestycyjne. Podczas pracy odpowiedzialny jesteś za profesjonalną obsługę klienta, umawianie spotkań handlowych, finalizowanie kontraktów na oferowane usługi (ubezpieczenia) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Kolejnym pracodawcą otwartym na studentów jest CRL Sp. z o. o. działająca w segmencie przedsiębiorstw zajmująca się wynajmowaniem i serwisem odzieży roboczej i ochronnej. Podczas pracy uzyskasz doświadczenie w zakresie dokumentowania systemu jakości, koordynacji i nadzoru nad audytami zewnętrznymi oraz kontrola realizacji działań z nimi związanych, współpraca z jednostkami zewnętrznymi.   

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny kierunki studiów

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny rekrutacja

 

Komentarze (0)