Uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu

Uczelnie i studia w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż dwadzieścia niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.
 
Wspomniany już Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od lat utrzymuje się na wysokim miejscu w rankingach polskich uczelni Priorytetem dla uczelni od początku jest wszechstronny rozwój badań. Dziś, na tym uniwersytecie można kształcić się na 49 kierunkach i 183 specjalnościach, zarówno na studiach Im jak i II stopnia, doktoranckich. UAM prowadzi studia podyplomowe z różnych specjalności.
Na największym poznańskim uniwersytecie znaleźć można unikalne kierunki, które rzadko pojawiają się na innych uczelniach. Wśród nich warto wymienić wiele kierunków filologicznych (anglistyka ma wśród specjalizacji filologię południowoafrykańską albo celtycką; można wybierać także spośród filologii bałtyckiej, hebrajskiej, niderlandzkiej, japońskiej, koreańskiej i innych), ale na innych wydziałach prowadzone są kierunki i specjalności takie jak: historia wojskowości, pedagogika z doradztwem zawodowym, geografia z ekologią miast, optyka okularowa, chemia sądowa.
UAM podejmuje współpracę z innymi uczelniami. Jej wynikiem jest utworzenie kierunków interdyscyplinarnych: techniczne zastosowania Internetu (prowadzone z Politechniką Poznańską), filologia germańska oraz prawo (z Europejskim Uniwersytetem Viadrina) i kierunek prawno-ekonomiczny (z Uniwersytetem Ekonomicznym).
Także Uniwersytet Przyrodniczy jest jednym z nowocześniejszych centrum biotechnologicznym w kraju. Uczelnia ta kształci na 26 kierunkach związanych głównie z naukami botanicznymi, leśnictwem i medycyną weterynaryjną, ale studenci UP mogą wybrać spośród nieczęsto spotykanych: Wydział Technologii Drewna prowadzi studia na kierunku obróbka drewna, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu — medycynę roślin. Oprócz tego kandydaci mogą zastanowić się nad dietetyką, towaroznawstwem o specjalności: zarządzanie jakością żywności, gospodarka przestrzenną, ekonomia a nawet polityką społeczną.
Uniwersytet Przyrodniczy z pewnością daje szansę na rozwój ambitnym i niebojącym się wyzwań: od drugiego roku, w ramach programu MostAR, można podjąć naukę na innych polskich uczelniach o podobnym profilu. Ale wymiany studenckie obejmują także te zagraniczne: uczelnia działa w programie Erasmus+, CEEPUS i Euroforester. Najlepsi mają również szansę na praktyki zagraniczne w Holandii, Anglii, Francji, a nawet w USA.
Studenci rozwijają  swoje zainteresowania uczestnicząc w działaniach 20 kół naukowych. Odpocząć od nauki można w 17 sekcjach sportowych uczelnianego AZS-u (organizowane są także corocznie obozy jeździeckie, narciarskie i żeglarskie). Przy UP działa chór Coco da Camera, zespół trębaczy myśliwskich Venator i Zespół Pieśni i Tańca —  tutaj naprawdę nie ma miejsca na nudę!

 

uniwersytet medyczny w poznaniu

 
Osoby myślące o medycynie powinny zwrócić uwagę na, również znajdujący się wysoko w rankingach, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Początek uczelni to 1919 rok, kiedy z polecenia Uniwersytetu Poznańskiego, organizowano w mieście kursy lekarskie. Już wtedy jasne było, że Poznań musi mieć własna uczelnię medyczną. Początkowo utworzono Wydział Lekarski Uniwersytetu poznańskiego, który, po wielu zmianach, 30 lat później stał się odrębna uczelnią.
Dzisiaj kandydaci na studentów mają do wyboru 18 kierunków, które prowadzą cztery wydziały (Lekarski I i II, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu). Oczywiście, UMP co roku otwiera kierunki „tradycyjne”, jak studia lekarskie, farmacje, biotechnologię medyczną, fizjoterapię, ale są pośród wszystkich innych tak zwane „kierunki unikatowe”: protetyka słuchu, optometria czy analityka medyczna.
Swoje zainteresowania studenci rozwijają w wielu organizacjach studenckich, w tym w kołach naukowych, które są związane z praktycznie każdą dziedziną nauk medycznych — niektóre zajmują się badaniem śladów ugryzień (SKN Antropologii i Odontologii Sądowej), chirurgią rożnych organów (m. in. SKN Chirurgii Ręki), analityką medyczną, medycyną sadową, pielęgniarstwem, rehabilitacją, psychiatrią. Każdy z pewnością znajdzie interesującą go opcję. Oprócz Studenckich Kół Naukowych można działać w uczelnianym chórze, sekcji AZS-u albo współtworzyć gazetę „Puls UM”. Oczywiście, także na tym uniwersytecie jest szansa na podniesienie swoich kwalifikacji przez wyjazd zagraniczny, głównie w ramach programu Erasmus.
 
 
Politechnika Poznańska
 
Inną, ważną uczelnią jest Politechnika Poznańska. Kształci ona co roku 15 – 16 tysięcy studentów, na 28 kierunkach. Wśród nich znajdują się bardzo popularne, takie jak informatyka, budownictwo, inżynieria materiałowa czy fizyka, ale także mniej znane: bioinformatyka (metodami matematycznymi rozwiązuje się na niej problemy biologów), transport ze specjalnością: transport lotniczy albo energetyka jądrowa (dwa ostatnie powstały w ramach projektu Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej).
Czasami warto zrobić na uczelni coś więcej niż tylko przyjście na zajęcia. Politechnika Poznańska wspiera studenckie koła naukowe: dział ich tutaj ponad czterdzieści! Możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych: wykładach, prelekcjach, konferencjach, umożliwia fakt, iż w Poznaniu działa wiele organizacji związanych w Politechniką. Jest to m.in. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Aktywni fizycznie mogą, oprócz uczestniczenia w sekcji AZS-u, rozważyć zapisanie się do Klubu Górskiego 'Halny”, Klubu Kajakowego „Panta Rei”, a nawet do Klubu Lotniczego. Przy PP działa także chór męski „Cantamus”.


uniwersytet ekonomiczny w poznaniu

 

Zainteresowani bankowością i polityką powinni przemyśleć studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Na pięciu wydziałach mamy do wyboru 13 kierunków a wśród nich ekonomię, finanse i rachunkowość, informatykę, towaroznawstwo i gospodarkę przestrzenną. Uniwersytet ten, według rankingu „Perspektyw”, znalazł się na 18. miejscu wśród wszystkich polskich szkół wyższych (biorąc pod uwagę szkoły o tym samym profilu, wyprzedziła go tylko SGH w Warszawie).
Warto dodać, że na UEP można studiować w ramach polskich studiów MBA. Wdrożenie tego programu na Uniwersytet Ekonomiczny to zasługa Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP. Projekt skierowany jest do małych przedsiębiorców albo innych ludzi, mających jakiekolwiek doświadczenie zawodowe. Takie studia pozwalają na szybsze osiągniecie lepszych wyników w pracy (zakładają nie tylko naukę mechanizmów rynku, ale także rozwój osobisty).
W Poznaniu działa Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Przyszli studenci mają do wyboru dwa wydziały (Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji), na których można podjąć studia. Oprócz działalności naukowej,  AWF ma oczywiście do dyspozycji cała gamę możliwości rozwijania się sportowo — chociażby dobrze rozwijające się sekcje AZS-u czy 19 kół naukowych (które interesują się naukowym podejściem do sportu, rehabilitacji i ratownictwa).
Bazę rekreacyjno-sportową stanowi akademicka pływalnia, hala gier sportowych, wielofunkcyjne boisko, klub fitness oraz korty tenisowe. Szkolenia i obozy sportowe odbywają się w dwóch Ośrodkach Dydaktyczno-Szkoleniowych: w Chycinie (w województwie lubuskim) i w Ustroniu Morskim.
Nie musisz się również martwić o to, że po skończeniu Akademii Wychowania Fizycznego nie będziesz mógł znaleźć pracy. Na uczelni działa Biuro karier, które pomaga zarówno studentom, jak i absolwentom w znalezieniu praktyk, staży i pracy. Można również podnieść swoją atrakcyjność na rynku i wziąć udział w programie Erasmus+, który oprócz wymian studenckich pomiędzy uczelniami, zakłada również organizowanie praktyk zagranicznych.
 

akademia muzyczna w poznaniu

 

Młodzi, zdolni i kreatywni mogą kształcić się na dwóch poznańskich uczelniach artystycznych, na Uniwersytecie Artystycznym i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego. UAP to szkoła kształcąca zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Do dyspozycji studentów jest nowoczesny sprzęt i sale wykładowe. Korzystać przy tworzeniu i wystawianiu prac można również z Plenerowego Dom Studenckiego w Sokach (organizuje tam wystawy i warsztaty przede wszystkim Wydział Edukacji Artystycznej). Na Uniwersytecie Artystycznym działa również Koło Naukowe Studentów UAP, w ramach niego, między innymi, sekcja ceramiczna.
Artyści z uczelni mogą starać się o wymianę w ramach programu Erasmus albo o stypendium indywidualne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Kościuszkowskiej albo fińskiej  Tuulensuu Art Center z Viitasaari.
Akademia Muzyczna w Poznaniu to jedna z dziewięciu polskich szkół wyższych, które prowadzą studia z zakresu lutnictwa. Akademia zyskała w 2009 roku własną sale koncertową — Aulę Nova. Oprócz służenia studentom, w Auli regularnie odbywają się koncerty: Środy organowe, Czwartki z muzyką dawną, Pedagodzy i ich chóry, Studenci – studentom, Kreaspiracje, Muzyka z prądem  i inne, często zaskakujące nawet najwytrawniejszych melomanów.
Uczelnia aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami kultury: Filharmonią Poznańską, Towarzystwem Muzycznym, Teatrem Wielkim, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury „Zamek” oraz Estradą Poznańską. Studenci mają szansę brać udział w organizowaniu znaczących festiwali muzycznych w Poznaniu.
Ważna dla Akademii Muzycznej jest współpraca z zagranicą. Żacy mogą podjąć częściowe studia w ramach program Erasmus (w 83 miastach Unii Europejskiej). Umowy partnerskie szkoła podpisała również z miastami w Armenii, Gruzji, Rosji oraz USA.

 

(DCH)

Polecamy:

Uczelnie w Poznaniu, zasady rekrytacji, kierunki studiów, wydziały, filmy, informacje praktyczne o mieście

 

Komentarze (1)

mogli odpowiedz

nie ide na państową uczelnie. wybieram na wyzsza szkole bezpieczenstwa bo otworzyli Psychologie i maja duży wybró ciekawych specjalności. sa one dobrane pod katem wymagan pracodawców mam wrazenie.