Uczelnie techniczne w Szczecinie

Uczelnie techniczne w Szczecinie

uczelnie techniczne w Szczecinie - ZUT

Uczelnie Techniczne Szczecin

Szczecin jest miastem w którym pasjonaci technologii mogą połączyć przyjemna z pożytecznym za sprawą studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uczelni istnieje dzięki połączeniu uczelni technicznej (Politechnika Szczecińska) oraz uczelni o profilu rolniczym , którą była Akademia Rolnicza w Szczecinie. Dzięki tej modernizacji Uczelnia zyskała szerszy zakres kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. W tym momencie uczelnia kształci ponad 15 tys. studentów w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.

Studia realizowane na uczelni obejmują studia stacjonarne oraz niestacjonarne, licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. W praktyce oznacza to możliwość stałej nauki pośród wykwalifikowanej kadry oraz dostęp do specjalistycznego zaplecza naukowego.

Uczelnia Techniczna w Szczecinie prowadzi badania naukowych i kształci kadry, przygotowane do sprostania wyzwaniom współczesnej nauki, techniki i gospodarki, posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje do działania na rzecz społeczeństwa lokalnego i gospodarki w regionie i kraju. Nauki techniczne nie są jedyną dziedziną działalności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Na uczelni równie dobrze funkcjonują Wydziały Humanistyczne oraz Artystyczne.

Najpopularniejszymi kierunkami niezmiennie są Architektura i Urbanistyka oraz Automatyka i Roboatyka. Pierwszy kierunek zapewnia dobre przygotowanie teoretyczne i techniczne, przyczyniające się do wykonywania czynności związanych z projektowaniem architektonicznym. Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich), absolwent uzyskuje kompetencje architekta - twórcy kultury, specjalisty, który po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego, będzie mógł uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do zdobywania kolejnych stopni naukowych. Drugi z wyżej wymienionych kierunków zapewnia wiedzę z dziedzin takich jak programowanie, elektronika czy mechanika. Absolwent będzie w stanie projektować systemy automatyki, obsługiwać zautomatyzowane stanowiska produkcyjne oraz programować sterowniki cyfrowe oraz łączyć je z innymi urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom staniesz się pożądanym pracownikiem nowoczesnych firm. Bez problemu powinieneś znaleźć zatrudnienie w branżach gospodarki opartych na systemach automatyki i programowania mikroprocesorów.

Uczelnie techniczne w Szczecinie - rekrutacja na studia

Rekrutacja na uczelnie techniczne opiera się na wynikach maturalnych z przedmiotów takich jak: matematyk, fizyka, informatyka, biologia, chemia oraz geografia. Każdy z kierunków rządzi się własnymi regułami rekrutacyjnymi, jednak punktem wspólnym jest ilość punktów zdobytych z języka polskiego oraz nowożytnego języka obcego. Ostateczny przebieg rekrutacji zależy również od poziomu na jakim zdawany był przedmiot kierunkowy. Poziom rozszerzony to pomnożenie ilości zdobytych punktów przez dwa, a nawet trzy razy. Poziom podstawowy często liczony jest z przelicznika 0,5 razy ilość zdobytych punktów.

Uczelnie techniczne w Szczecinie - praca po studiach

Studenci oraz absolwenci szczecińskiej uczelni pracę znajdą w Polcargo International Sp. z o.o.. Firma ta działa w zakresie kontroli zbóż, węgla, nawozów i pasz. Do obowiązków pracownika należy m.in., pobieranie próbek zbóż z samochodów przy użyciu automatycznego urządzenia typu Rakoraf oraz dostarczanie ich do laboratorium.

Wykształcenie wyższe o kierunku logistyka pozwoli Ci na rozwijanie zdobytej wiedzy poprzez praktyczną organizację transportu śródlądowego, utrzymywanie stałych kontaktów z klientami, pozyskiwanie nowych klientów, kontrola transportu i terminów dostaw oraz kontrole dokumentacji.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny łączy w swej ofercie kierunki techniczne oraz ekonomiczne. Studenci oraz absolwenci studiów o takim charakterze przygotowani są do pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za: realizację projektów z zakresu komunikacji marketingowej na rynku europejskim, przygotowywanie materiałów reklamowych oraz wsparcia sprzedaży, współpracę z agencjami reklamowymi, drukarniami i innymi dostawcami usług marketingowych oraz współtworzenie strategii komunikacji.

Charakter studiów odgrywa najważniejszą rolę podczas poszukiwań pracy. Jednak nie można zaprzeczyć, że jednym z głównych argumentów przemawiających za kandydatem na stanowisko jest jego doświadczenie. Studenci uczelni technicznych cenne doświadczenie mogą zdobyć podczas odbywania praktyk oraz staży przeznaczonych właśnie dla nich. Taka forma współpracy jest zazwyczaj płatna a jej atrakcyjność podnosi możliwość pogodzenia studiów ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.

 

 

Anna Sobolewska

 

Komentarze (0)