Praca po studiach w Krakowie

Praca po studiach w Krakowie

studia i praca kraków

Studia w Krakowie a możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu

Podczas wyboru idealnego kierunku studiów, oprócz kierowania się własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, bardzo istotnym jest, aby wziąć pod uwagę sytuację na rynku pracy. Poniżej pomożemy Ci zorientować się jakie są prognozy zawodowe i możliwości zatrudnienia w Krakowie.

Pytaniem, które zadaje sobie chyba każdy student przed podjęciem nauki na uczelni wyższej, jest to czy dyplom będzie nam w przyszłości w ogóle potrzebny. Rzeczywiście, aktualnie na rynku pracy jest spore zapotrzebowanie na osoby wykonujące zawody związane z pracą fizyczną a niekoniecznie umysłową, ale nie oznacza to, że dla tych drugich nie ma potencjalnych miejsc zatrudnienia. Od kilku lat, również w Krakowie, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na pracowników po studiach inżynieryjnych, informatycznych czy logistycznych, co możemy zaobserwować analizując Barometr Zawodów.

Jednym z zawodów, na który w mieście Kraka jest duży deficyt jest administrator systemów komputerowych. Do jego zadań należy zarządzanie sieciami, monitorowanie ruchu w tych sieciach, wymiana i naprawa ich składników oraz sporządzanie kopii zapasowych systemów i danych. Żeby zostać administratorem, należy ukończyć studia związane z informatyką bądź telekomunikacją, a jako specjalności wybierać te związane z sieciami. Oferty zatrudnienia w tym zawodzie proponują takie firmy jak CD Projekt S.A., Trigon czy Platinium Wellness Sp. z o.o.. Po powyższych studiach, możesz również zostać analitykiem systemów teleinformatycznych. Do Twoich zadań będzie należało rozpoznawanie i definiowanie procesów, które będą podlegać informatyzacji. Zatrudnienie znajdziemy w takich firmach jak SII Sp. z o.o. czy Comarch SA. Niezwykle rozległym w specjalnościach zawodem, na które zapotrzebowanie jest tak samo duże jak i konkurencja w nim, jest grafik komputerowy. Do jego zadań należy wykonywanie projektów graficznych przy pomocy komputera. Jego prace mogą mieć charakter zarówno reklamowy, artystyczny jak i informacyjny. Zajmuje się także formatowaniem tekstu i robieniem składu komputerowego publikacji jak i tworzeniem grafiki wektorowej. Należy pamiętać, że jest to zawód, w którym najważniejsza jest praktyka. Niezbędnym jest posiadanie portfolio z projektami własnego autorstwa. Zatrudnienie znajdziemy w takich firmach jak Grupa Onet SA, IBSS BIOMED S.A. czy LPP S.A..

Duże zapotrzebowanie w Krakowie jest także na ekonomistów. Do ich zadań należy analiza kosztów i przychodów podmiotu gospodarczego; analiza czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen różnych towarów i usług; analiza związków między rynkami czynników wytwórczych; badanie sprawności ekonomiczno-organizacyjnej podmiotu gospodarczego; określanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy; a także udzielanie informacji o firmie, jej produktach, pozycji rynkowej i celach na przyszłość. Oczywiście do wykonywania tego typu zawodu niezbędne są studia ekonomiczne. Zatrudnienie znajdziemy w takich miejscach jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, czy prywatne firmy.

Kraków nie narzeka również na nadmiar geodetów, chociaż należy wziąć pod uwagę, że obecnie geodezja i kartografia jest jednym z bardziej obleganych kierunków studiów. Do ich obowiązków należą pomiary nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie map i planów geodezyjnych. Zatrudnienie można znaleźć w firmach zajmujących się budownictwem, w firmach górniczych, urzędach, wybranych jednostkach administracji państwowej, wydawnictwach kartograficznych czy po prostu, w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych. Nie można jednak zapominać o tym, że możliwość samodzielnego wykonywania tego zawodu mamy dopiero po zdobyciu uprawnień i zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Zatrudnienie w Krakowie bez problemu znajdą także pracownicy administracyjni. Do ich obowiązków należy koordynowanie i wykonywanie czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura jak, na przykład archiwizowanie dokumentów, przygotowywanie pism i umów czy sporządzanie dokumentacji finansowo-księgowej. Administrator, równie często, udziela informacji petentom, pośredniczy między działami czy też zajmuje się techniczną stroną organizacji spotkań oraz sporządzaniem z nich sprawozdań. Osoba na takim stanowisku powinna ukończyć studia związane z administracją, doskonale radzić sobie z wykonywaniem powierzonych zadań i obsługą programów pakietu MS Office.

Powyższe przykłady obfitują w konieczność zgłębienia nauk ścisłych, jednak humaniści też znajdą dla siebie pracę w Krakowie. Nieustannie potrzebni są politolodzy, filozofowie, pedagodzy, filolodzy i tłumacze. Osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów medycznych, powinny wziąć uwagę przede wszystkim ratownictwo, bo to właśnie w tym obszarze jest największy deficyt pracowników.

Podsumowując, wybór odpowiedniego kierunku studiów jest najważniejszym zadaniem studenta. Każdym kolejnym jest zdobywanie doświadczenia, które pozwoli na wybicie się na tle dość dużej konkurencji. 

Karolina Stępień

Komentarze (0)