OCHRONA PRZYRODY

OCHRONA PRZYRODY

OCHRONA PRZYRODY

Studia w Łodzi

ochrona przyrody

 

Odkryj studia ochrona przyrody w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ochrona przyrody studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Ochrona przyrody to propozycja kształcenia, która skupia się na gatunkach zagrożonych, rzadkich i chronionych. Z pewnością zapoznasz się z podstawami prawnymi ochrony środowiska, szczegółowo z ochroną i restytucją przyrodniczą różnych typów ekosystemów oraz określonych grup organizmów.

Studenci uczęszczają na szereg najważniejszych przedmiotów, chociażby odnoszących się do monitoringu biologicznego, biologicznego skażenia środowiska, wpływu środowiska na zdrowie. Zapoznasz się ze sposobami monitoringu gatunków i siedlisk chronionych.

Absolwenci zatrudniani są w firmach doradczych i konsultingowych z zakresu ochrony środowiska, które specjalizują się stricte w wykonywaniu inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych. Znajdziesz również pracę w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, laboratoriach badań środowiska, w środkach masowego komunikowania, w społecznych organizacjach ekologicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia OCHRONA PRZYRODY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)