Uniwersytet w Łodzi

Uniwersytet w Łodzi

Uniwersytet w Łodzi

Uniwersytet w Łodzi

Łódź jest jednym z największych miast akademickich. Znajdziemy w niej Politechnikę, Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych, Uniwersytet Medyczny, Szkołę Filmową. Jednak najwięcej studentów rok rocznie przyciąga Uniwersytet Łódzki.

Oferta Uniwersytetu obejmuje dwanaście wydziałów. Każdy z nich to szansa na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z niemal każdej dziedziny. Jednym z najpopularniejszych wydziałów jest Wydział Zarządzania.

W ramach tej jednostki funkcjonuje czternaście kierunków. Podstawowym z nich jest Zarządzanie. Na kierunku tym student nauczy się funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu.

Kolejnym wydziałem który przyciąga studentów jest Wydział Nauk o Wychowaniu. Funkcjonują na nim kierunki takie jak: Psychologia, kierunek który cieszy się nie malejącą popularnością czy Pedagogika z mnogością specjalności.

Uniwersytet Łódzki to miejsce przyjazne rozwijaniu swoich zainteresowań nie tylko w czasie zajęć akademickich. Władze poszczególnych Wydziałów, jaki i Władze samego Uniwersytetu organizują szereg imprez umożliwiających integrację na poziomie student - student oraz student - pracodawca. Przykładem takiej imprezy są Juwenalia Łódzkie organizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Wydarzenie to łączy brać akademicką z całego miasta i nie tylko. Oprócz imprez rozrywkowych, Uniwersytet Łódzki jest organizatorem szkoleń, konferencji oraz targów na których studenci nie są tylko uczestnikami, ale również prelegentami oraz organizatorami.

Łódzka uczelnia umożliwia swoim studentom wyjazdy zagraniczne w ramach programów takich jak Erasmus, Jean Monnet czy Campus Europae . Dzięki uczestnictwu w tych projektach studencie mogą studiować na prestiżowych uczelniach w Norwegii, Hiszpanii, Czechach, Portugalii czy Niemczech oraz uczestniczyć w międzynarodowych projektach.

Jednak kierunki uznawane za humanistyczne można studiować nie tylko w murach Uniwersytetu. Politechnika Łódzka w swej ofercie posiada np., Zarządzanie. Podczas tych studiów w Łodzi młodzi ludzie zdobędą umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych oraz menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, firmach konsultingowych, usługowych, organizacjach non-profit.

 

Rekrutacja na Uniwersytet w Łodzi

Uniwersytet Łódzki prowadzi dwie rekrutacje. Pierwsza z nich, podstawowa, rozpoczyna się w połowie maja i trwa do połowy lipca. Podczas tej rekrutacji kandydaci muszą założyć konto/ profil kandydata na platformie rekrutacyjnej. Następnie uzupełnić swoje dane, a po uzyskaniu wyników matur wpisać swoje osiągnięcia. Każdy z przedmiotów maturalnych ma swoją wartość rekrutacyjną. Kolejnym etapem rekrutacji jest dostarczenie kompletu dokumentów. W skład teczki kandydata wchodzi: kwestionariusz i podanie wydrukowane z platformy, kopię dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia formatu dowodowego. Dodatkowo niektóre z Wydziałów mogą wymagać wydrukowania dokumentów takich jak deklaracja języka czy deklaracja specjalności.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie w Łodzi

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego posiadają wiedzę wykorzystywaną w każdej dziedzinie gospodarki. W zależności od kierunku na który się zdecydujesz pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach takich jak Gi Group Sp. z o.o, zajmująca się doradztwem personalnym w dziedzinie stałego oraz tymczasowego zatrudnienia. Podczas pracy w dziale HR będziesz odpowiedzialny za przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych oraz organizację szkoleń z zakresu human resources. Kolejnym pracodawcą gotowym na współpracę z absolwentami, a także studentami Uniwersytetu jest Comarch.

Firma zajmująca się rozwiązaniami dla branży IT. Specjalizuje się ona w projektowaniu, implementacji i integracji zaawansowanych systemów i usług IT, pomagających skutecznie optymalizować procesy biznesowe. Firmy poszukują nie tylko pracowników, ale również studentów którzy chcą poznać branże od środka. Dla takich osób przygotowane są programy praktyk studenckich oraz staże. Obie opcje opierają się na doświadczeniu które oferuje przedsiębiorstwo, a student chciałby zdobyć. Staże i praktyki wprowadzają możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w praktycznych działaniach na rzecz rozwoju firmy.

Uniwersytet Łódzki jest odpowiednim miejscem dla osób które przyszłość swą wiążą z rynkiem finansowym. Uczelnia współpracuje z firmami: Magellan czy Nordea. Osoby zdecydowane na podjęcie pracy w tym sektorze odpowiedzialne będą za tworzenie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań finansowych w odpowiedzi na zmiany otoczenia prawnego i sytuacji rynkowej. Łódzka uczelni kształci specjalistów również z zakresu tłumaczeń, marketingu i promocji oraz matematyki, fizyki i biologii. Absolwenci uczelni zatrudniani są w przedsiębiorstwach dużych, średnich i małych. Agencjach i instytucjach rządowych i pozarządowych, a także w międzynarodowych jednostkach badawczych. 

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)