Uniwersytet w Krakowie

Uniwersytet w Krakowie

Uniwersytet w Krakowie

18.06.2021

Uniwersytet Krakowski

Uniwersytet Jagielloński istnieje w Krakowie od ponad 650 lat. Co roku na zdobycie statusu studenta tego uniwersytetu decyduje się około 50 tysięcy młodych ludzi, którzy oprócz wiedzy pragną zdobyć doświadczenie oraz nawiązać kontakty na całe życie. Znana i szanowana na całym świecie uczelnia w Krakowie z uprawnieniami uniwersytetu.

 

Uniwersytet Jagielloński, bo o nim mowa to 15 Wydziałów, w tym trzy działające w ramach Collegium Medicum: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Jagielloński to miejsce przyjazne każdemu. 65 procent wszystkich studentów stanowią kobiety. Wśród absolwentów oraz studentów możemy znaleźć obywateli nie tylko krajów europejskich. Uniwersytet Jagielloński to miejsce przyjazne dla studentów również z Azji i Afryki, a także obywateli państw Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś).

Jako jedyna uczelnia w kraju, Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in. Grupy Coimbra, Europaeum czy Sieci Utrechckiej.

Studia w Krakowie na uniwersytecie dają możliwość wyjazdu stypendialnego w ramach programu Erasmus. W programie biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów niezmiennie są: Prawo, Informatyka oraz Zarządzanie i Psychologia.

Wydział Prawa i Administracji niemal w każdym rankingu zajmuje czołowe pozycje. Jest to najstarszy wydział całego Uniwersytetu oraz najstarsza jednostka akademicka kształcąca prawników w Polsce. W ramach Wydziału funkcjonują trzy kierunki: administracja, prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Wydział Matematyki i Informatyki, jako jeden z nielicznych w kraju posiada prestiżową kategorię A+ która jest miernikiem sukcesów badawczych kadry oraz studentów. Wydział opuszczają specjaliści z dziedzin matematyki stosowanej, teoretycznej, nauczycielskiej i finansowej oraz specjaliści branży IT zajmujący się inżynierią oprogramowania, modelowania, sztuczną inteligencją i sterowaniem oraz oprogramowaniem.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej to jednostka na której studenci zdobędą najbardziej interdyscyplinarną wiedzę spośród wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia łączą wiedzę teoretyczna z praktyką w najlepszych instytucjach zajmujących się badaniem rynku, komunikacją społeczną oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i funduszami.

Kolejnym Wydziałem przyciągającym licealistów jest Wydział Filozoficzny który składa się z pięciu Instytutów: Filozofii, Psychologii, Pedagogiki, Religioznawstwa oraz Socjologii. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Uniwersytet krakowski to także miejsce odpowiednie dla sportowców. Uczelnia posiada liczne hale sportowe, boiska trawiaste, korty asfaltowe oraz ziemne, a także wyposażone w nowoczesny sprzęt siłownie. Osoby które oprócz wiedzy, z uczelni pragną wynieść również przygotowanie fizyczne oraz cenne znajomości, mogą zapisać się do jednej z licznych sekcji poświęconych kilkunastu konkretnym dyscyplinom, takim jak aerobik, lekka atletyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, narciarstwo czy sztuki walki.

 

Rekrutacja na uniwersytet krakowski

Rekrutacja na studia w krakowie rozpoczyna się w ostatnich dniach maja, a zakończenie jej pierwszego etapu przewidywane jest na pierwszą połowę lipca. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Rejestracja ta wymaga wypełnienia kwestionariusza osobowego oraz zaznaczenia kierunków na które kandydat aplikuje. Każdy kierunek ma swoją własną listę przedmiotów punktowanych. Dlatego ważne jest sprawdzanie wymagań na stronie internetowej kierunku. Zasady kwalifikacji są ustalone odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Przedmioty możemy podzielić na te zdawane na poziomie rozszerzonym, które pod uwagę brane są wprost- stosunek 1:1, oraz przedmioty o poziomie podstawowym, których wynik dzielony jest przez 2. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, a są nimi język polski i język angielski, których to waga mnożona jest przez 3. Wśród przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji są wszystkie przedmioty maturalne.

 

Praca po studiach na uniwersytecie krakowskim

Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje studentów do wykonywania jednego z zawodów prawniczych, do których zaliczamy: sędziego, prokuratora, adwokata, radcę prawnego, komornika, notariusza, a także doradcę podatkowego. Kierunki oferowane na Wydziale prawa przygotowują do pracy w administracji samorządowej, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych oraz sądach. Po filologii polskiej zatrudnienie znaleźć możesz w portalach internetowych, czasopismach i gazetach, wydawnictwach, bibliotekach, instytucjach kultury, w agencjach reklamowych i w public relations. Bardzo dużo zależy od specjalizacji, którą wybierzesz. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej zdobędziesz uprawnienia, które pozwolą ci pracować w szkołach – po studiach licencjackich zdobędziesz uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach; po magisterskich – w liceach. Na specjalizacji glottodydaktycznej, dowiesz się, jak skutecznie uczyć obcokrajowców języka polskiego. Możesz również zdecydować się na specjalizację logopedyczną lub edytorską, na której poznasz tajniki korekty, redakcji i technicznego opracowania tekstu. Filologie obce otwierają przed tobą ponadto możliwość pracy w branży tłumaczeniowej. Absolwenci niszowych filologii (takich jak skandynawistyka, japonistyka czy sinologia, która w ubiegłym roku akademickim była jednym z najbardziej obleganych kierunków) mogą znaleźć pracę w międzynarodowych korporacjach, które poszukują osób władających mniej popularnymi językami. Jeżeli marzy ci się praca w roli nauczyciela języka obcego, rozważ wybór specjalizacji pedagogicznej. Absolwent kierunku turystka historyczna może szukać zatrudnienia w branży turystycznej, jako przewodnik wycieczek czy pracownik biura turystycznego. Po muzeologii pracę znaleźć można w muzeach i innych instytucjach kulturalnych zajmujących się popularyzacją historii. Absolwenci kierunku historia sztuki przygotowani są do pracy naukowej w placówkach badawczych, muzealnych i konserwatorskich, galeriach, redakcjach wydawnictw, czasopism oraz w placówkach popularyzujących sztukę. Kierunek archeologia przeznaczony jest dla osób, które po studiach chciałyby brać udział w pracach wykopaliskowych czy konserwatorskich. 

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Maryna Sopata odpowiedz

Ja chciałam zobaczyć Uniwersyt Krakowski, a zobaczyłam Uniwersyt Jagieloński Totalna masakra