Uniwersytet Adama Mickiewicza

Uniwersytet Adama Mickiewicza

uniwersytet poznański

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Poznań to miasto akademickie które może poszczycić się międzynarodową sławą i niezmniejszającą się popularnością wśród absolwentów liceum. Funkcjonują tam trzy Uniwersytety publiczne na których co roku naukę podejmuje około 80 tysięcy młodych ludzi. Ośrodki te w ofercie swej posiadają studia stacjonarne, wieczorowe oraz niestacjonarne. Tok nauczania na poszczególnych kierunkach trwa od 6 semestrów (studia licencjackie) do 10 semestrów (studia magisterskie).

Miasto może pochwalić się prężnie działającym Uniwersytetem Adama Mickiewicza, który oferuje kandydatom możliwość nauki na jednym z piętnastu wydziałów. Najpopularniejszym, a jednocześnie najbardziej uznanym wydziałem jest Wydział Studiów Edukacyjnych. Kształci on studentów na kierunkach Pedagogika i Pedagogika Specjalna. Oba kierunki przygotowują studenta z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Koncentrującą się one na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społecznej, dotyczącej środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.

Jeśli jednak Twoje zainteresowania kręcą się wokół finansów i ekonomi, a pojęcia takie jak: hossa i bessa, podaż i popyt nie przyprawiają Cię o zawrót głowy. To Poznań oferuje Ci naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym, który co roku wybiera około 20 tysięcy młodych ludzi. Uniwersytet Ekonomiczny to sześć wydziałów. Wydział Ekonomii, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Wydział Zarządzania oraz Wydział Informatyki i Gospodarki, kształcą studentów którzy stają się ekspertami w dziedzinie zarządzania, bankowości czy funkcjonowania gospodarki krajowej oraz funkcjonowania państwa w otoczeniu międzynarodowym. Szóstą jednostką akademicką Uniwersytetu są Studia Międzywydziałowe oferujące naukę na kierunku Finance. Kierunek ten łączy znajomość rynku finansowego oraz specyfiki instytucji bankowych ze znajomością języka obcego na poziomie zaawansowanym oraz językowych kompetencji zawodowych.

Nie każdego muszą interesować zagwozdki bankowego świata. Dla tych którzy bardziej interesują się otaczającym nas światem naturalnym niż finansowym Poznań ma rozwiązanie w postaci Uniwersytetu Przyrodniczego. Uniwersytet ten to osiem wydziałów na których studenci posiądą wiedzę wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci tego Uniwersytetu będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Adama Mickiewicza

Rekrutacja na Uniwersytety w Poznaniu opiera się na wynikach maturalnych. Każda z uczelni ma swój własny schemat według którego klasyfikowani są kandydaci. Uniwersytet Adama Mickiewicza dużą wagę kładzie na przedmioty humanistyczne takie jak historia, wiedza o społeczeństwie czy język polski. Na Uniwersytecie Ekonomicznym pod uwagę brana jest matematyka, fizyka, informatyka oraz geografia. Uniwersytet Przyrodniczy, jako że jest uczelnią biologiczną, pod uwagę bierze biologię, chemię, geografię, a także fizykę i matematykę. Na wszystkich Uniwersytetach ważną rolę odgrywają język polski oraz język angielski. Są to przedmioty brane pod uwagę niezależnie od tego jakim kierunkiem jest zainteresowany kandydat.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Perspektywy zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu są szerokie. Na poznańskim rynku pracę oferują takie przedsiębiorstwa jak: CLAAS Polska sp. z o.o, lider w produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych. Firma oferuje cenne doświadczenie uzyskane podczas realizacji wymagających zadań. Umiejętności te pozwalają na odnalezienie właściwej ścieżki zawodowej. CLAAS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i podczas współpracy, jaką są praktyki i staże, oferuje szereg szkoleń i warsztatów. Kolejnym miejscem gdzie studenci oraz absolwenci poznańskich Uniwersytetów mogą rozwijać nabyte podczas studiów umiejętności jest Asecco Poland. Firma działająca na rynku informatycznym umożliwia pracę w działach zajmujących się produkcją i rozwojem oprogramowania. Przedsiębiorstwo buduje i wdraża systemy informatyczne dla sektora bankowego (korzysta z nich ponad połowa banków działających w Polsce. Spółka posiada również rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych,wdrożone w największych przedsiębiorstwach tego sektora oraz dedykowane systemy dla administracji publicznej, zbudowane m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy MSWiA. Asseco Poland działa też w branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE.

Studenci uczelni w Poznaniu swoich szans upatrywać mogą również we współpracy z instytucjami finansowymi takimi jak: Bank Zachodni WBK czy PKO Bank Polski. Oba przedsiębiorstwa zapewniają możliwość poznania zasad funkcjonowania bankowości zarówno osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)