Uniwersytet w Katowicach

Uniwersytet w Katowicach

uniwersytet w katowicach

Uniwersytet w Katowicach

Polskie zagłębie węglowe to również miejsce gdzie wydobywa się studentów odpowiedzialnych za światowej sławy eksperymenty i badania na najwyższym poziomie. Wszystko za sprawą trzech uniwersytetów publicznych działających na Śląsku.

Pierwszy z nich Uniwersytet Śląski w Katowicach to społeczność licząca sobie co roku około 30 tysięcy studentów. Kierunki studiów prowadzone na trzynastu wydziałach umożliwiają studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie). Uczelnia, tak jak dwie pozostałe, prowadzi studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym oraz niestacjonarnym. Każdy kierunek to nietypowa szansa na zapoznanie się interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, a także geograficznych i prawniczych.

Drugim co do wielkości Uniwersytetem działającym na Śląsku jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W jego murach, w każdym roku akademickim podejmuje naukę około 12 tysięcy młodych ludzi dla których ekonomia, finanse czy stosunki gospodarcze nie są czarną magią. Władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz rozwijającemu się poletku biznesowemu, i co roku unowocześniają siatkę godzin oraz kierunki oferowane na uniwersytecie. Najnowszymi kierunkami są International Business (w jęz. angielskim) oraz Finanse Menedżerskie. Kierunki te wprowadzą Cię w międzynarodowy rynek finansowy oraz ukażą w jaki sposób funkcjonują największe instytucje bankowe świata.

Ostatnim rodzajem uniwersytetu działającego na Śląsku jest Śląski Uniwersytet Medyczny. Kształci on kadrę medyczną do której zaliczamy: lekarzy specjalistów oraz pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych. Na Uniwersytecie funkcjonuje pięć wydziałów (Wydział Zdrowia Publicznego, Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski oraz dwa Wydziały zamiejscowe: Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Uniwersytety w Katowicach i Gliwicach prowadzą szereg współprac na terenie Polski, Europy oraz współprace z jednostkami zagranicznymi mieszczącymi się w Turcji, USA, a także Nowej Zelandii.

 

Rekrutacja na uniwersytet w Katowicach

Rekrutacja na każdy z Uniwersytetów różni pod względem przedmiotów maturalnych punktowanych podczas procesu rekrutacyjnego. Mianownikiem wspólnym dla wszystkich jednostek jest język polski i język obcy, który należy zdawać nie zależnie czy jest się kandydatem na Uniwersytet Ekonomiczny, Medyczny czy Śląski. Pozostałe przedmioty ulegają zmianie w zależność od rodzaju studiów, jakie postanawiasz podjąć. Przedmioty takie jak: metamatematyka, fizyka, informatyka oraz geografia, zapewnią Ci dodatkowe punkty podczas rekrutacji na Uniwersytet Ekonomiczny. Geografia, biologia, chemia i fizyka to przedmioty które pomogą dostać Ci się na Śląski Uniwersytet Medyczny. Najwyżej punktowanymi przedmiotami podczas rekrutacji na Uniwersytet Śląski są historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, a także matematyka.

 

Praca po studiach na uniwersytecie w Katowicach

Studenci i absolwenci śląskich uniwersytetów, w Katowicach i Gliwicach, walkę o doświadczenie mogą zacząć już na samym początku akademickiego życia. Możliwość taką dają staże i praktyki, oferowane przez liczne firmy w całym regionie. Taka współpraca owocuje znajomością rynku od strony praktycznej oraz daje okazję do samodzielnego prowadzenia projektów. Dodatkowym atutem praktyk oraz staży jest możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach, które organizowane są przez firmy.

Studenci śląskich uniwersytetów mogą podjąć współpracę z firmą Wilk Elektronik. Polski producent pamięci komputerowych stosowanych w komputerach, drukarkach oraz innych komputerowych urządzeniach z siedzibą w Łaziskach Górnych. Firma oferuje pracownikom liczne szkolenia, a także dba o ich rozwój zawodowy, ale i osobisty.

Future Processing czyli gliwicka firma informatyczna, która od początku istnienia, w swojej działalności kieruje się zasadą Happy Team, w myśl której dobro pracowników jest nadrzędną wartością przy wszystkich podejmowanych decyzjach. Oprócz wyjątkowej atmosfery oraz komfortowych warunków pracy, pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje.

Kolejnym pracodawcą, gotowym zatrudnić studentów i absolwentów uniwersytetów jest Tauron Polska Energia. Jeden z największych holdingów energetycznych na terenie Polski. Koncern, który zaopatruje w prąd ponad 5 mln klientów oferuje pracownikom szeroką gamę działań rozwojowych, m.in. w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy Tauron organizowane są cykliczne wykłady dla pracowników, umożliwiające spotkania z ekspertami specjalizującymi się w różnych dziedzinach: nauce, biznesie, polityce czy też rozwoju osobistym.

Mówiąc o pracodawcach na Ślasku nie możemy zapomnieć o General Motors Manufacturing. To jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych pracodawców na Śląsku. W swoich trzech zakładach: fabryce samochodów w Gliwicach, silników w Tychach, a także Centrum Usług Wspólnych, zatrudnia 3,9 tys. osób. Współpracę z firmą tą można podjąć na każdej płaszczyźnie zaczynają od produkcji, przez osoby odpowiedzialne za HR, aż po marketing i promocje. 

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)