Uniwersytety w Lublinie

Uniwersytety w Lublinie

uniwersytet w lublinie

Uniwersytet w Lublinie

Lublin to największe miasto akademickie w regionie lubelskim. Przez bliskość wschodniej granicy jest to miasto barwne i różnorodne pod względem spotykanych języków i kultur. Barwność tą wprowadzają również studenci którzy co roku przybywają do miasta z różnych części Polski oraz świata. Rok w rocznie w październiku populacja Lublina zwiększa się o około 70 tysięcy studentów.

Na terenie Lublina działa pięć uczelni publicznych, w tym 3 z nich to uniwersytety. Uczelnie w Lublinie plasują Lublin na czołowych miejscach w klasyfikacji polskich miast akademickich.

Uniwersytety w mieście możemy podzielić ze względu na ich charakter. Pierwszy z nich to uniwersytet o charakterze humanistycznym. Mowa tu o Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, największej uczelni publicznej po lewej stronie Wisły. Co roku władze uniwersytetu proponują nowe kierunki studiów, a także wprowadzają unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami oraz inwestuje w infrastrukturę. Dzięki temu powstają nowoczesne obiekty, jak np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii. W ostatnim czasie Uczelnia otworzyła nowoczesny Inkubator Medialno-Artystyczny. To wyjątkowy na rynku Polski Wschodniej cyfrowy ośrodek twórczy, wpisujący się w przestrzeń dialogu między edukacją, kulturą, sztuką a mediami. Uczelni posiada również prozumienie z TVP Lublin, przewidujące realizację wspólnych projektów medialnych w ramach Inkubatora.

Drugim co do wielkości uniwersytetem na terenie Lublina jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jak sama nazwa wskazuje, uczelni w swych murach realizuje kierunki i specjalności przyrodnicze, szerzej mówiąc agrokulturowe. Na uczelni funkcjonuje sześć wydziałów. Każdy z nich to szansa na zdobycie wiedzy z zakresu ekologicznej produkcji rolnej, energii odnawialnej, wykorzystywania systemów GPS oraz ochrony środowiska. Na uczelni funkcjonuje Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Zespół Pieśni i Tańca "Jawor". W ramach uniwersytetu działa także Centrum Kultury i Folkloru Wsi oraz Centrum Kongresowe (jedna z większych sal widowiskowych w Lublinie). Uniwersytet Przyrodniczy współpracuje z uczelniami rolniczymi w Chinach, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech.

Trzecim uniwersytetem istniejącym w Lublinie jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Oferuje on naukę na 4 wydziałach: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu. Obecnie na Uniwersytecie studiuje około 7 tysięcy osób. Ponad tysiąc z nich to studenci zagraniczni pochodzący aż z 53 krajów świata. Uczelnia oferuje 15 kierunków studiów: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko- dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne. Kształcenie w Uniwersytecie odbywa się na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych, kursy specjalistyczne i szkolenia.

 

Rekrutacja na uniwersyetet w Lublinie

Zasady rekrutacji są indywidualnie opracowywane dla każdego z uniwersytetów. Przedmioty najwyżej punktowane na Uniwersytecie Przyrodniczym to język obcy nowożytny oraz biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia. Dodatkowe punkty można zdobyć za przedmioty: historia i wiedza o społeczeństwie. Na Uniwersytecie Medycznym najwięcej punktów zdobędziesz za: biologię, która jest przedmiotem obowiązkowym na każdy z kierunków. Dodatkowe punkty zyskasz dzięki zdawaniu na maturze chemii oraz fizyki. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przez wielość i różnorodność swoich kierunków punktuje każdy przedmiot maturalne. W zależności od kierunku jaki wybierzesz różnić się może przelicznik rekrutacyjny. Przedmiotem wspólnym dla każdego z kierunków na każdym z Uniwersytetów jest język polski, który jest przedmiotem obowiązkowym we wszystkich wariantach edukacji akademickiej.

 

Praca po studiach na uniwersytecie w Lublinie

Gdzie w Lublinie i regionie możemy spotkać absolwentów i studentów uniwersytetów? Odpowiedz nasuwa się szybko: Wszędzie. Absolwenci Uniwersytetów posiadają wszechstronną wiedzę, dzięki której odnajdą się w każdej branży. Dzięki temu pracodawcy tacy jak MPWIK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. z chęcią zatrudniają absolwentów kierunków takich jak: administracja, ochrona środowiska, nowoczesna biogospodarka czy inżynieria środowiska.

Kolejnym przedsiębiorstwem jest PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, której przedmiotem działania jest dystrybucja energii elektrycznej. Polega to na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi, utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej, prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej oraz planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Na terenie Lublina studenci zatrudnienia szukać mogą również jako pracownicy jednostek administracji publicznej i służb mundurowych (Policja, Straż Miejska). Jeśli jednak nie będą oni mogli się oderwać od życia studenckiego, zawsze swoich szans mogą upatrywać na uniwersytetach. Jednostki te poszukują zarówno wykładowców, jak i pracowników administracyjnych. 

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)