Uniwersytet zielonogórski

Uniwersytet zielonogórski

uniwersytet zielonogórski

Uniwersytet zielonogórski

W Zielonej Górze funkcjonuje jedna uczelnia publiczna, jest nią Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia ta charakteryzuje się interdyscyplinarnymi kierunkami łączącymi wiedzę z zakresu humanistycznego, społecznego a także technicznego. W tym ostatnim dziale znajdują się wydziały: Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki i Astronomii, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Matematyki, Informatyki i Elektroniki oraz Mechaniczny i Biologiczny.

Wydział Mechaniczny kształci specjalistów w dziedzinach: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Inżynieria Biomedyczna, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Kierunki te łączą wiedzę teoretyczną z licznymi godzinami praktyk studenckich. Studia łączą wiedzę i umiejętności inżynierskie kierunków z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i marketingu. Studia na kierunku zapewniają więc absolwentowi wiedzę niezbędną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod ich zarządzania. Student posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, w szczególności dotyczącą maszyn i urządzeń, bezpiecznego ich użytkowania, bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodologii projektowania, budowy, eksploatacji, zabezpieczania i likwidacji układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodyk optymalizacji układów bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska kształci specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

Uniwersytet w Zielonej Górze prowadzi szereg współprac międzynarodowych, dzięki którym studenci mają możliwość współpracy przy projektach ogólnoświatowych. Mogą również wyjeżdżać na stypendia, dzięki którym nie tylko rozwijają znajomość rynku międzynarodowego, ale również rozwijają znajomość języków obcych. Miejscami które odwiedzić mogą studenci Wydziałów Technicznych są np. Finlandia, Portugalia, Francja, Hiszpania, Czechy oraz Turcja.

 

Rekrutacja na uniwersytet zielonogórski

Rekrutacja na Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna się w maju i kończy wraz z ostatnimi dniami sierpnia. Pod uwagę brane są takie przedmioty jak: matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, chemia czy biologia. Przedmioty dobierane są zgodnie z charakterystyką kierunku. W każdej rekrutacji brany jest również pod uwagę język polski oraz języka angielskiego. Każdy z przedmiotów ma swoją indywidualną wagę rekrutacyjną- wynik maturalny jest mnożony lub dzielony przez konkretną liczbę.

 

Praca po studiach na uniwersytecie zielonogórskim

Studenci oraz absolwenci Wydziałów Technicznych poszukiwani są w branżach IT, gdzie odpowiedzialni są za tworzenie szablonów aukcji internetowych oraz udostępnianie ich online, przygotowywanie kalkulacji oraz zestawień Excel. Pracownicy biorą udział w budowaniu strategii sprzedażowej i wizerunku firmy, aktywnym pozyskiwanie nowych grup klientów, research internetowy. Wydziały Techniczne to dobry start w branży logistyki. Studia pozwalają na tworzenie i rozwijanie autorskiego oprogramowania MetaPack, w tym graficznych interfejsów użytkownika. Podczas pracy nabędziesz wiedzę specjalistyczną (branżowej – „business domain”) związaną z modułami kurierów logistycznych oraz procesami realizowanymi przez kurierów. Jako student i absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pracy szukać możesz jako projektant biura lub pracowni architektonicznej, pracownik administracji państwowej, pracownik firmy budowlano-architektonicznej, pracownik biura nieruchomości, a także rzeczoznawca budowlany. Umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci również na założenie własnego biura projektowego. Możliwości, jakie oferuje kierunek budownictwo są naprawdę duże. Od budownictwa mieszkalnego, poprzez drogi i autostrady aż do systemów inteligentnego budynku. Praktyki w tych dziedzinach pozwolą Ci na zdobycie cennego doświadczenie, dzięki czemu będziesz mieć okazję do poznania różnych możliwości zawodowych – może to być praca w firmie budowlanej lub biurze projektowym.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)