Uniwersytet w Bydgoszczy

Uniwersytet w Bydgoszczy

uniwersytet bydgoszcz

Uniwersytety w Bydgoszczy

Miasto zwane Wenecją Polski, kandydatom na studia oferuje naukę na dwóch uniwersytetach publicznych. Pierwszy z nich to Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, którego społeczność akademicka liczy około 15 tys. osób. A każdego roku edukację w murach uniwersytetu rozpoczyna ponad 13 tys. studentów. Uniwersytet posiada sześć wydziałów. Jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim pod względem liczby profesorów,studentów i absolwentów, jak również liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich (I stopnia), magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również studia podyplomowe na kilkudziesięciu specjalnościach. Ofertę edukacyjną tworzy ok. 100 kierunków studiów i specjalności. Co roku władze uczelni starają się ją poszerzać o zupełnie nowe, innowacyjne i niepowtarzalne kierunki i specjalności, dzięki którym na rynku pracy pojawiają się jedyni w branży specjaliści. Przykładem tego może być kierunek Humanistyka Drugiej Generacji. Łączy on zasoby i możliwości humanistyki, takie jak teksty, narracje, obrazy czy bazy danych z nowymi mediami oraz technologiami. Podczas trzyletnich studiów nauczysz się jak realnie zagospodarować świat Internetu czy wykorzystywać gotowe już aplikacje. Wydziały Uniwersytetu posiadały dziewięć uprawnień nadawania stopnia naukowego doktora (literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika, psychologia, historia, nauka o polityce, dyrygentura, biologia, mechanika) oraz dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (pedagogika, historia). Dzięki czemu najzdolniejsi studenci mogą związać się z uczelnią nie tylko na kilka lat, ale również na całe życie najpierw jako studenci, a następnie wykładowcy. Oprócz Wydziałów w skład Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wchodzą jednostki międzywydziałowe takie jak: Studium Języków Obcych, gdzie studenci mogą uczęszczać na zajęcia z języka angielskie, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Ponadto na kierunkach takich jak: historia, filologia polska, filozofia, ochrona dóbr kultury, studenci mają szansę poznania podstaw języka łacińskiego i greki. Wśród kierunków oferowanych na uniwersytecie znajdziemy też takie na których realizowany jest program nauki dwóch języków obcych nowożytnych. Zaliczamy do nich dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz stosunki międzynarodowe.

Kolejnym uniwersytetem publicznym na terenie Bydgoszczy jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Prowadzi ona studia na siedmiu wydziałach, w tym 4 technicznych i 2 rolniczych oraz 2 instytutach. Wszystkie wydziały Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a 3 spośród nich także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora (Rolniczy, Mechaniczny, Hodowli i Biologii Zwierząt). Specyfiką uczelni jest nacisk na realizację prac badawczych w zakresie techniki i przyrody we współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia współpracuje z miejscowymi przedsiębiorstwami oraz jest udziałowcem Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach inżynierskich, inżyniersko-magisterskich,magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Absolwentami uczelni są m.in. projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog prof. Józef Pieprzyk.

W Bydgoszczy funkcjonują również dwa uniwersytety zamiejscowe. Pierwszy z nich to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy, na którym studenci poszerzą swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Drugi z nich to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy z Wydziałem Teologicznym.

 

Rekrutacja na studia na uniwersytet w Bydgoszczy

Podczas rekrutacji na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy pod uwagę brane są wynik z matematyki, fizyki, biologii, chemii oraz geografii. Każdy kierunek ma indywidualnie określoną wagę każdego z przedmiotów maturalnych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest uczelnią na której znajdziemy zarówno wydziały humanistyczne jak i przyrodnicze czy matematyczne. Podczas rekrutacja na te ostanie najwięcej punktów uzyskasz dzięki zdawaniu na maturze matematyki, fizyki i/lub informatyki. Przedmioty te zdawana na poziomie rozszerzonym zapewnią Ci nawet trzy razy więcej punktów niż w przypadku poziomu podstawowego. Rekrutacja na wydziały przyrodnicze opiera się na wynikach z biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Wydziały humanistyczne wymagają zdawania historii, wiedzy o społeczeństwie, a także geografii i drugiego języka obcego.

 

Praca po studiach na uniwersytecie w Bydgoszczy

Aby płynnie i bezproblemowo przejść z rzeczywistości studenta do rzeczywistości pracownika, o swoje doświadczenie należy zadbać już na etapie studiów. Możliwe jest to dzięki praktykom i stażom oferowanym przez firmy na terenie miasta i regionu. W ofercie przedsiębiorstw znajdują się zarówno praktyki płatne, jak i bezpłatne. Podczas kilkumiesięcznej współpracy będziesz odpowiedzialny za archiwizację danych, sporządzanie pism urzędowych, organizację spotkań mających na celu reklamę przedsiębiorstwa, wsparcie procesów rekrutacyjnych i kontakt z kandydatem. Dodatkowo praktyki pozwolą Ci na uczestnictwo w szkoleniach i projektach aktualnie realizowanych w organizacji. Podczas współpracy zajmować się będziesz również tworzeniem tekstów na strony internetowe firm, przygotowywaniem baz danych i baz informacyjnych. Otwarte na współpracę ze studentami są również portale internetowe i firmy zajmujące się projektowaniem gier, agencje interaktywne, biblioteki, centra informacji, placówki edukacyjne i turystyczne i każda firma, która chce zaistnieć w sieci.

Wśród cenionych pracodawców możemy wyróżnić: AVIVA Sp. z o.o. Aviva specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie rozbudowanych o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe. Oferuje też fundusz emerytalny, produkty inwestycyjne i emerytalne, ubezpieczenia majątkowe dla firm i klientów indywidualnych (komunikacyjne, mieszkaniowe, podróżne), grupowe ubezpieczenia na życie i pracownicze programy emerytalne. Kolejnym pracodawcą jest INOFAMA S.A., zajmująca się wykonywaniem wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, maszyn dla rolnictwa a także dla ochrony środowiska oraz świadczeniem usług cynkowniczych. Studenci oraz absolwenci uniwersytetów w Bydgoszczy swoje siły i umiejętności mogą zmierzyć w POLMASS S.A. Firmie zajmującej się produkcją preparatów mlekozastępczych dla cieląt i innych zwierząt hodowlanych. Firma produkuje również dodatki mineralno-witaminowe dla bydła i trzody chlewnej, koncentraty dla bydła oraz dodatki probiotyczne do zakiszania pasz objętościowych. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)