Uczelnie techniczne w Gorzowie

Uczelnie techniczne w Gorzowie

uczelnie techniczne gorzów

Uczelnie techniczne w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nie jest konkretnie uczelnią techniczną, posiada jednak wydział prowadzący edukację z zakresu nauk technicznych. Jest nim Wydział Techniczny na którym studenci mogą uczyć się na jednym z czterech kierunków: Energetyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Informatyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Każdy z kierunków to unikatowa szansa na zdobycie cennego doświadczenia oraz nawiązania kontaktów umożliwiających dalszy rozwój. Kierunki oferowane przez gorzowską uczelnię to kwintesencja najszybciej rozwijających się branży w Polsce.

Energetyka to kierunek na którym nacisk kładziony będzie na wiedzę techniczną w obszarze systemów energetycznych, zasad działania urządzeń technicznych oraz wiedzę dotyczącą energetyki przemysłowej. Dynamika rozwoju energetycznego jest obecnie ogromna, co sprawia, że nowe rozwiązania są jak najbardziej poszukiwane a ich twórcy doceniani na całym świcie. Energetyka to także dziedzina w której ogromną rolę odgrywa kreatywność.

Inżynieria Bezpieczeństwa jest kolejnym kierunkiem technicznym oferowanym w ramach edukacji na Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlk. Kierunek ten skupia się na wiedzy z zakresu: konstrukcji urządzeń, budowy maszyn oraz instalacji technicznych. Studia pomogą Ci w rozwinięciu wiedzy zakresu reagowania i niwelowania skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych.

W ramach Wydziału Technicznego funkcjonuje również Instytut Informatyki, gdzie naukę pobierają specjaliści z dziedzin IT. Ostatnim kierunkiem jaki znajdziemy na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest Mechanika i Budowa Maszyn. Kierunek ten zapoznaje z widzą z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, elektrotechniki oraz umożliwia kształcenie umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, wytwarzania maszyn i urządzeń. Wszystko to dzieje się z wykorzystaniem technik informatycznych Computer Aided Engineering. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z dużą ilością praktyk absolwent staje się wszechstronnie wykształconym inżynierem gotowym do podjęcia pracy w zawodzie.

Wszystkie kierunki dają możliwość nauki w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na

 

Rekrutacja na studia na uczelnię techniczną w Gorzowie Wielkopolskim

Kandydaci składający aplikację na studia w ramach Wydziału Technicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, muszą spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki uzyskane na maturze należy uwzględnić podczas uzupełniania kwestionariusza osobowego, umieszczonego na stronie uczelni. To one w decydują o przyjęciu na studia. Każdy z przedmiotów ma swoją wagę rekrutacyjną. Oznacza to, że każdy z nich mnożony jest przez odpowiednią wartość, określoną przez Władze Wydziału. Przedmiotami branymi pod uwagę są: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, biologia i chemia. Dodatkowe nie zależnie od kierunku komisja rekrutacyjna uwzględnia wyniki z języka polskiego oraz języka obcego. Kolejnym warunkiem jest złożenie kompletu dokumentów: podanie wydrukowane ze strony internetowej Uczelni, świadectwo dojrzałości, dowód opłaty rekrutacyjnej, trzy zdjęcia oraz kopię dowodu osobistego. Wypełnienie wszystkich etapów rekrutacji oraz uzyskanie pozytywnych wyników, umożliwia rozpoczęcie nauki na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Praca po studiach na uczelni technicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Studenci Wydziału Technicznego doświadczenie zdobywają już na etapie pierwszych semestrów spędzonych na uczelni. Dzieje się tak za sprawą zaplanowanego programu praktyk studenckich. Praktyki umożliwiają poznanie branży od „środka”, poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Studenci Wydziału Technicznego mogą liczyć na współpracę z firmą Microsoft w ramach programu Microsoft Student Partner. Praktyki te to szansa nie tylko na zdobywanie doświadczenia już w trakcie studiów, ale także na odbycie ciekawych szkoleń, otrzymanie najlepszej pomocy technicznej przy pisaniu aplikacji, wsparcie przy budowaniu ścieżki kariery oraz zdobycie referencji.

Odbycie praktyk studenckich ułatwia znalezienie zatrudnienia nie tylko absolwentowi, ale również studentowi. Wiele firm takich jak Stream International Sp. z o.o. czy SmartOffice Technologies Ltd oferuje elastyczny grafik, który pozwala na pogodzenie pracy ze studiami. Firmy działające w branży IT oferują możliwość projektowania, kodowania i testowania w językach C zgodnie z rozwojem firmy. Podczas współpracy będziesz aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących danych technicznych oraz inspekcjach kodów. Firmy oferują Ci dokształcanie się oraz bycie na bieżąco z nowinkami z zakresu nowoczesnych technologii urządzeń mobilnych, zwłaszcza w dziedzinie projektowania interfejsu użytkownika. Praca będzie polegała również na określaniu i eliminowaniu defektów produktów już istniejących.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)