Uniwersytety w Szczecinie

Uniwersytety w Szczecinie

uniwersytet szczeciński

Uniwersytet szczeciński

Szczecin to nowoczesne miasto, które pozwala mieszkańcom żyć blisko natury. Puszcze otaczające miasto, parki i skwery w jego centrum, liczne wyspy Śródodrza, kanały oraz wielkie rozlewiska nadają Szczecinowi niepowtarzalny urok zielonego, pływającego ogrodu.

Szczecin oprócz licznych walorów przyrodniczych, charakteryzuje się również walorami edukacyjnymi. Na terenie miasta funkcjonują dwa uniwersytety publiczne, które tworzą ponad 25 tysięczną społeczność.

Pierwszym z szczecińskich uniwersytetów jest Pomorski Uniwersytet Medyczny, w ramach którego działają cztery wydziały: Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko- Stomatologiczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Lekarsko- Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej. Pomorski Uniwersytet Medyczny tworzą również Biblioteka Główna, Centrum Badań na Miażdżycą, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Studium Kształcenia Podyplomowego oraz Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej. Uniwersytet prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).

Drugim uniwersytetem publicznym działającym na terenie Szczecina jest Uniwersytet Szczeciński, na którym studenci kształcą się na 84 kierunkach studiów i specjalnościach na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Uniwersytet Szczeciński ma prawo do doktoryzowania w 13 dyscyplinach naukowych biologia, ekonomia, geografia, historia, pedagogika, filozofia, prawo, zarządzanie, językoznawstwo, literaturoznawstwo, teologia, fizyka i matematyka. Dodatkowo w uniwersytetu znajduje się 56 kierunków studiów podyplomowych. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Akademickie Centrum Kultury, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA.

Oba uniwersytety prowadzą szereg współprac międzynarodowych umożliwiających wyjazdy na studia oraz praktyki do krajów partnerskich jakimi są: Niemicy, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Włochy, Belgia i Słowenia, a także wiele innych.

 

Rekrutacja na studia na uniwersytet szczeciński

Rekrutacja na studia realizowane na szczecińskich uniwersytetach publicznych opiera się na wynikach maturalnych. Każdy z kierunków to inny przedmiot główny, który podczas rekrutacji jest najwyżej punktowany. Rekrutacja na kierunki przyrodnicze opiera się na wynikach egzaminu maturalnego z chemii, biologii, fizyki oraz matematyki. Kierunki humanistyczne to szansa dla osób które na maturze zdawały historię, wiedzę o społeczeństwie oraz geografię. Wydziały na których prowadzone są kierunki matematyczno- fizyczne chętnie pod swoje skrzydła przyjmą osoby które na egzaminie dojrzałości zdawały matematykę, fizykę i astronomię, informatykę, a także geografię. Podmiotem który powtarza się niezależnie od tego jaki kierunek obierzesz jest język polski oraz język obcy. Każdy z przedmiotów ma swoją wagę rekrutacyjną, wyniki osiągnięte na maturze są dzielone lub mnożone przez odpowiedni współczynnik.

 

Praca po studiach na uniwersytecie szczecińskim

Absolwenci i studenci to specjaliści poszukiwani przez pracodawców nie tylko na terenie Szczecina czy województwa zachodniopomorskiego, ale również na terenie całej Polski i Europy. Firmy takie jak PKO Bank Polski czy Orange zartudniają stuentów po kierunkach matematycznych, fizycznych oraz tych związanych z gospodarką, finansami, zarządzaniem, a także PR, marketingiem i nowymi mediami. Bilfinger, działające w skali międzynarodowej przedsiębiorstwo budowlano- usługowe, zatrudnia studentów na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i zmian, konstruktorów, projektantów oraz pracowników administracji biurowej. Absolwenci kierunków medycznych realizowanych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym zatrudnienie znajdą w służbie zdrowia oraz w koncernach farmaceutycznych. Mają oni również możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Jednym w głównych pracodawców na rynku zachodniopomorskim jest szczeciński magistrat, który w każdym ze swoich 30 wydziałów poszukuje osób odpowiedzialnych za administrowania, projektowanie, promowanie oraz koordynowanie projektów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zatrudnia studentów i absolwentów kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biochemia oraz kierunków pokrewnych. Wydział Kultury i biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków to szansa dla osób które kształcą się lub kształciły się na kierunkach takich jak kulturoznawstwo czy managment instytucji publicznych i public relations. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)