Uczelnia Medyczna Warszawa

Uczelnia Medyczna Warszawa

Uczelnia Medyczna Warszawa

18.06.2021

Uczelnia Medyczna Warszawa

Warszawa, czyli największy ośrodek akademicki w Polsce. Miasto w którym kierunek dla siebie znajdzie każdy, nie ważne czy jego zainteresowania skupiają się wokół mechatroniki, budownictwa lub transportu czy psychologii, obrony narodowej lub prawa. Największe miasto akademickie naszego kraju swoją szeroką ofertę edukacyjną przyciąga studentów pragnących w przyszłości dbać o nasze zdrowie i życie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa polska, publiczna uczelnia kształcąca kadrę medyczną. Tworzona ona jest przez kilka tysięcy studentów, którzy edukację wyższą podejmują na jednym z pięciu Wydziałów. Każdy z Wydziałów prowadzi badania i działalność dydaktyczną w różnych dziedzinach nauk medycznych, nauk o zdrowiu, stomatologii i nauk farmaceutycznych. Wydziały prowadzą studia na kierunkach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie, trwają 3 lata. Ich kontynuacją są studia magisterskie- drugiego stopnia. Absolwenci WUM mogą również korzystać z oferty studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających i specjalizacyjnych.

WUM jest organem założycielskim dla pięciu szpitali w których prowadzi się działalność leczniczą, dydaktyczną oraz badania naukowe. Są to w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM 3 szpitale : Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63A, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4 oraz Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13 oraz Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny korzysta także z bazy obcej, czyli szpitali publicznych zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.

Uczelnia jest członkiem organizacji międzynarodowych, w tym: UNESCO, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), Association for Medical Education in Europe (AMEE) i European Credit Transfer and Accumulation System – Medical Association (ECTS-MA). W ramach programu Erasmus+ uczelnia współpracuje ze 115, a w ramach umów o współpracy międzynarodowej z 37 uczelniami i ośrodkami zagranicznymi. Ponadto realizuje wymianę stypendialną dla studentów i wykładowców oraz projekty wielostronne. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są zaangażowani w różnorodne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

Warszawski Uniwersytet Medyczny realizując projekty międzynarodowe, w tym projekty Akcji 2. programu Erasmus+ takie jak Partnerstwa strategiczne i Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, rozwija swoją ofertę edukacyjną i odpowiada na wyzwania współczesnego świata. W rezultacie zostały wypracowane i wdrożone innowacyjne rozwiązania w zakresie programów kształcenia. Są to nowe programy studiów oraz programy praktyk zawodowych przygotowane dla przyszłych pracowników służb medycznych, jak również osób zarządzających systemami opieki zdrowotnej.

Uczelnia uczestniczy również w działaniach sieci ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network), której celem jest koordynacja europejskich klinicznych badań naukowych.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Informacja o rekrutacji na Warszawski Uniwersytet Medyczny dostępna jest na stronie https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/

 

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Zadając pytanie, gdzie znajdziemy absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego? Odpowiedź nasuwa się sama. To między innymi szpitale, przychodnie i kliniki. Te trzy miejsca są bez wątpienia najpopularniejszymi miejscami pracy wśród absolwentów kierunków medycznych. Jednak nie tylko tam możemy ich spotkać. Lekarze, położne, pielęgniarki , ratownicy medyczni , diagności laboratoryjni, elektroradiolodzy, dietetycy, stomatolodzy, technicy dentystyczni, dbają o nasze zdrowie i życie przez całą dobę.

Miejscami w których zatrudnienie znajdą absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są również apteki i koncerny farmaceutyczne, które zajmują się ulepszaniem oraz dystrybucją medykamentów. Studenci kierunków medycznych bardzo często zatrudniani są jako specjaliści od jakości w firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego.

Na terenie Warszawy i okolic firmami takimi są: Sanofi- Aventis Sp. z o.o., Jannsen- Cilag Polska Sp. z o.o. czy Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA. Firmy w sektorze farmaceutycznym najczęściej poszukują osób z wykształceniem medycznym bądź biologicznym, posiadającym doświadczenie w lecznictwie zamkniętym i w przetargach. Ważna dla pracodawców jest znajomość języka angielskiego, w tym terminologii medycznych. Firmy nastawione są na intensywny rozwój – szkolenia zagraniczne, konferencje, kontakty z zagranicznymi producentami. Jeżeli dany kandydat posiada doświadczenie w pracy w przetargach, ale brakuje mu wykształcenia kierunkowego, firma daje mu szansę rozwoju. Rozpoczyna on zatem od sprzedaży jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i obłożeń pola operacyjnego. Aby wraz z rozwojem osobistym piąć się po szczeblach kariery.

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Stanislaw Zemankiewicz odpowiedz

Jestem absolwentem Warszawskiej Akademii medycznej, mimo slynnego powiedzenia uczitsia uczitsia i jeszczo raz uczitsia nie pozwolono mi robienia doktoratu w mojej uczelni,nie mialem stalego zameldowania w stolicy, zrobilem go w SLASKIEJ AM W 4 lata. Takie byly realia w PRL.