Uniwersytet Medyczny Poznań

Uniwersytet Medyczny Poznań

Uniwersytet Medyczny Poznań

08.12.2022

Uniwersytet Medyczny Poznań

Turystycznym znakiem rozpoznawczym Poznania są dwa koziołki, które codziennie o 12:00 toczą spór na poznańskim Ratuszu. Znakiem rozpoznawczym akademickiej strony Poznania są publiczne uczelnie wyższe o profilu humanistycznym, technicznym oraz medycznym.

Przedstawicielem tych ostatnich, czyli uczelni medycznych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

Uczelnia od lat plasuje się na wysokich miejscach rankingów na najlepszą uczelnie medyczną w Polsce, Europie oraz na świecie. Oferta edukacyjna zawiera osiemnaście kierunków studiów realizowanych na czterech wydziałach.

Wydział Lekarski, na którym kształcą się przyszli lekarza specjaliści, realizuje studia na kierunku lekarskim w trybie dziennym i zaocznym. Studia te trwają 6 lat i obejmują całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Dodatkowo każdy ze studentów musi odbyć 13-nasto tygodniową praktykę zawodową. Kierunek ten jest jednym z najpopularniejszych na całej uczelni. Podczas rekrutacji na jedno miejsce przypada około 10 kandydatów.

Kolejnym Wydziałem jest Wydział Lekarski II, gdzie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą podjąć naukę na jednym z sześciu kierunków. Jednym z popularniejszych kierunków na Wydziale jest dietetyka. Kierunek ten pozwala na zgłębienie wiedzy z zakresu sposobu i stanu odżywiania oraz wspomagania leczenia chorób dieto zależnych. Student uczy się przygotowywać plan racjonalnego żywienia z uwzględnieniem potraw niezbędnych w danej diecie. Dodatkowo student dietetyki poznaje zasady kontroli jakości produktów oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Wydział Farmaceutyczny to szansa dla osób, które swoją przyszłość wiążą z rynkiem farmaceutycznym oraz kosmetologicznym. Trzy kierunki jakimi są: Farmacja, Analiza Medyczna oraz Kosmetologia, przyciągają co roku około 500 młodych osób pragnących w przyszłości mieć wpływ na otaczający nas świat poprzez pracę nad innowacyjnymi lekami.

Wydział Nauk o Zdrowiu to jednostka, która kształci też administracyjną część ośrodków medycznych. Studenci kierunków takich jak: Zdrowie Publiczne, posiadają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumieją podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Nie obce jest im gromadzenie danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Poznańska uczelnia medyczna jest częścią międzynarodowych przedsięwzięć dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje umiejętności na sprzęcie medycznym najnowszej generacji. Uczelnia jest organem założycielskim dla 5 szpitali klinicznych: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej ½, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej 33, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera przy ul. Szpitalnej 27/33.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego jest częścią porozumienia podejmującego współpracę polegającą na utworzeniu i realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzystej uczelni.

 

Rekrutacja na uniwersytet medyczny

Rozpoczynająca się w maju rekrutacja na studia realizowane na poznańskim Uniwersytecie Medycznym opiera się na wynikach egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów. Pierwszy z nich, tak zwany przedmiot obowiązkowy, czyli brany pod uwagę na każdym kierunku to biologia. Zdawanie biologi na poziomie rozszerzonym zapewnia kandydatowi nawet dwa razy więcej punktów. Kolejnymi przedmiotami, dodatkowymi są do wyboru Chemia i Fizyka. Poziom rozszerzony, to po raz kolejny nawet dwa razy więcej punktów. Limity przyjęć na kierunki lekarskie i lekarsko- dentystyczne są ściśle określone przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dlatego też rekrutacja na uczelnie medyczne jest tak rygorystyczna.

 

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

W zależności od kierunku jaki podejmiesz na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pracy możesz szukać w ośrodkach medycznych oraz wszelkich firmach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Dodatkowo absolwenci uczelni medycznych, po spełnieniu szeregu wymagań, mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Podczas studiów, studenci nabywają wiedzę z zakresu właściwego prowadzenia badań naukowych, wdrażania innowacyjnych produktów leczniczych oraz biomedycznych czy obsługi najwyższej klasy specjalistycznego sprzętu badawczego.

Absolwenci kierunków realizowanych na uczelni medycznej zatrudnienie znajdą w jednostkach naukowo- badawczych. Firmy działające w przemyśle farmaceutycznym również poszukują absolwentów kierunków medycznych. Osoby z wykształceniem pozyskanym na Uniwersytecie Medycznym znajdą zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Podejmują także pracę w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.

Anna Sobolewska


 

TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)