Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Katowicach

uniwersytet medyczny Katowice

Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stolica województwa śląskiego kusi absolwentów szkół ponadgimnazjalnych szeroką ofertą uczelni publicznych. Jedną z nich jest Śląski Uniwersytet Medyczny. Publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształci lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojęty personel medyczny, mowa tu o farmaceutach, pielęgniarkach, położnych, fizjoterapeutów i menadżerów ochrony zdrowia. Uniwersytet prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Kliniki i oddziały kliniczne SUM, zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii. Uczelnia posiada 7 samodzielnych publicznych szpitali klinicznych – 2 w Zabrzu oraz 5 w Katowicach. Katedry kliniczne SUM funkcjonują także na bazie 10 innych zakładów opieki zdrowotnej w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Sosnowcu, Tychach, Tarnowskich Górach, i Rudzie Śląskiej.

Śląska Uczelnia Medyczna to pięć wydziałów, w tym trzy zamiejscowe, mieszczące się w obrębie aglomeracji śląskiej (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu). Wszystkie wydziały tworzą niemal dziesięciotysięczną społeczność, która wiedzę zdobywa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone na kierunku lekarskim w Katowicach.

Uniwersytet Medyczny w Katowicach uczestniczy w programie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, Sokrates/Erasmus. Współpraca ta umożliwia wyjazdy na stypendia do 20 uniwersytetów medycznych w takich krajach, jak: Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, Rumunia, Turcja. Uczelnia uczestniczy także w wieloośrodkowych programach badań klinicznych oraz projektach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wiele katedr i klinik prowadzi współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami europejskimi oraz w innych częściach świata, m.in. w USA, Kanadzie, Japonii.

Współpraca międzynarodowa to nie jedyna szansa na rozwijanie swoich medycznych zainteresowań. Studenci decydujący się na studia w Katowicach mogą uczestniczyć w badaniach naukowych w ramach ponad 100 kół naukowych funkcjonujących przy katedrach SUM, których opiekunami są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni. Działalność ta owocuje prezentacjami na corocznych, uczelnianych oraz ogólnopolskich, konferencjach naukowych. Najlepsze prace studentów publikowane są „Annales Societatis Doctrinae Studentium Academiae Medicae Silesiensis”, zbiorze badań dostępnym w każdej uniwersyteckiej bibliotece.

Rekrutacja na uniwerystet medyczny w Katowicach

Od czego rozpocząć starania o zostanie studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego? Pierwszy krok to założenie konta na Internetowej Platformie Rekrutacyjne. Po uzupełnieniu wszystkich informacji umożliwiających kontakt na linii uczelni- kandydat, otrzymasz całkowity dostęp do Platformy. Rekrutacja na studia wyższe wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Opłatę należy zrobić na konto uczelni, a po jej zaksięgowaniu aplikacja jest rozpatrywana przez system. Kolejny krok to wypełnienie kwestionariusza zawierającego wyniki egzaminu maturalnego. Każdy z Uniwersytetów posiada indywidualne warunki przyjęć na studia. Podczas rekrutacji na Śląski Uniwersytet Medyczny brane są pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów, oba muszą zostać zdane na poziomie rozszerzonym. Pierwszy z przedmiotów maturalnych to biologia, a drugi chemia. Po uzyskaniu na liście rankingowej odpowiedniej liczby punktów do przyjęcia, kandydat musi wydrukować kwestionariusz i dostarczyć go wraz z wymaganym kompletem dokumentów do odpowiedniego dziekanatu. Po spełnieniu tych wymagań kandydat może z dumą nazywać się Studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Studenci kierunków medycznych w trakcie studiów muszą odbyć około 13 tygodni praktyk. Czas ten owocuje nie tylko w nowe znajomości, ale przede wszystkim w doświadczenie, tak cenne w dalszej drodze zawodowej. Dodatkowym plusem praktyk podczas studiów jest możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach z sytuacjami życia prawdziwego lekarza, położnej czy ratownika medycznego.

Najpopularniejszym miejscem pracy absolwentów publicznych uczelni medycznych są zakłady opieki zdrowotnej, kliniki, szpitale oraz apteki. Jednak nie tylko tam spotkamy osoby o wykształceniu medycznym.

Absolwent kierunku coaching medyczny, który od kilku lat realizowany jest na śląskim uniwersytecie, będzie doskonale przygotowany do pracy w gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej. Osoby z takim wykształceniem są także poszukiwanymi pracownikami działów: kadr, public relations, administracji, finansów i bankowości, biur obsługi klienta itp.

Fizjoterapia, czyli dziedzina która odnotowuje najbardziej dynamiczny rozwój wśród dziedzin współczesnej medycyny, kształci osoby zatrudniane w placówkach oświatowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w placówkach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness i klubach fitness.

Absolwent położnictwa podczas swoich pięcioletnich studiów zdobywa wiedzę i umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Edukacja ta pozwala mu na podjęcie pracy w zakładach opieki położniczo-ginekologicznej oraz ośrodkach zajmujących się przekazywaniem wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)