Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

18.06.2021

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wrocław jest największym ośrodkiem akademickim w województwie dolnośląskim. W mieście znajdziemy uczelnie humanistyczne, przyrodnicze, techniczne oraz medyczne. Co roku naukę na publicznych szkołach wyższych rozpoczyna około 100 tysięcy studentów.

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to pod względem ilości studentów trzecia uczelnia w mieście. Co roku naukę na jednym z czterech wydziałów rozpoczyna ponad pięć i pół tysiąca studentów. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych do wyboru mają studia na dziesięciu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Obecnie na uczelni studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnych organizacji i agend studenckich takich jak: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego,Chór Uniwersytetu Medycznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland czy Młoda Farmacja.

Studenci Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umiejętności praktyczne nabywają podczas ćwiczeń, praktyk oraz staży w szpitalach akademickich. Na terenie miasta funkcjonuje ich 3: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr.1, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego oraz Akademicka Poliklinika Stomatologiczna.

Uniwersytet jest współzałożycielem Muzeum Farmacji we Wrocławiu. Muzeum jest placówką naukowo-oświatową podlegającą pod Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego. Jest to Muzeum poświęcone historii nauki i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia. Podkreśla to chronologiczny układ ekspozycji. Od prezentowanej w piwnicy pracowni alchemicznej przez wnętrze renesansowej apteki na parterze, wystawę poświęconą lekowi naturalnemu i dawnym narzędziom do produkcji środków leczniczych, po ekspozycję na drugim piętrze, przedstawiającą analityczną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne i półsyntetyczne.

Dla odważnych i ciekawych świata Uniwersytet przygotował szereg wyjazdów międzynarodowych, które rozwijają umiejętności oraz poszerzają horyzonty. Uniwersytet jest częścią programu Erasmus+ w ramach którego każdy student wyjeżdża na stypendium lub praktykę do jednego z krajów partnerskich takich jak: Dania, Niemcy, Norwegia, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy czy Wielka Brytania. Stypendium trwa od 3 do 12 miesięcy.

Studenci pozostający na terenie Polski mają szansę na uczestnictwo w licznych konferencjach, szkolenia oraz wyjazdach naukowych. Wrocławska Uczelnia Medyczna jest również częścią ogólnopolskiego programu MOSTUM (MObilnosc STudentów Uczelni Medycznych). Program opiera się na międzyuczelnianej wymianie studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Chęć rozpoczęcia nauki na Uczelni Medycznej w licealiście powinna narodzić się już w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Dlaczego właśnie wtedy? Szybkie odnalezienie swojego powołania pozwoli na solidne przygotowanie do egzaminu dojrzałości z biologii, chemii oraz fizyki. Wszystkie przedmioty należy zdać na poziomie rozszerzonym.

Rekrutacja na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu rozpoczyna się w drugiej połowie maja. W tym czasie należy założyć indywidualne konto w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić wszystkie informacje niezbędne do kontaktu na linii Uczelnia- Kandydat.

Limity miejsc na kierunki medyczne określa corocznie minister zdrowia w rozporządzeniu. Dlatego też Uczelnie Medyczne owiane są sławą najbardziej prestiżowych pod względem wyników maturalnych, co jednak nie odstrasza corocznych maturzystów. Studia medyczne zaliczają się do tych najbardziej obleganych.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Uczelnie Medyczne są niezwykle wymagające, ale ich ukończenie gwarantuje pracę w zawodzie cieszącym się niezwykłym prestiżem. Do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu wymagane jest ukończenie pięcioletnich, jednolitych studiów, odbycie 13 miesięcznego stażu zawodowego oraz zdanie Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Po tym czasie absolwent może ubiegać się o pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Co więcej, absolwenci Uniwersytetu Medycznego zatrudnienie znajdą jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Kierunek Lekarski jest najbardziej rozpoznawalnym kierunkiem realizowanym na Uczelniach Medycznych. Wybór jest jednak o wiele szerszy.

Nieustanny rozwój polskiego rynku kosmetycznego sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie Kosmetologii. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Spa&Wellness, ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych, gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry); firmach produkujących kosmetyki czy sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta. Na terenie Wrocławia firmami poszukującymi specjalistów z zakresu kosmetologii są: Clarena, polska marka profesjonalnych kosmetyków wysokiej jakości dla salonów kosmetyczny oraz pielęgnacji domowej. Kolejnym pracodawcą z branży kosmetycznej jest MIMARI, zajmująca się dystrybucją sprzętu kosmetycznego, urządzenia kosmetyczne, wyposażenie salonów kosmetycznych oraz SPA.

Pracodawcy poszukują również pielęgniarek i pielęgniarzy. Zawód ten zapewnia Ci pracę, która da Ci wiele satysfakcji, chociaż nie należy ona do zawodów łatwych. Miejsc pracy jest dużo, a należą do nich: szpitale, zakłady podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ośrodki medycyny pracy, placówki nauczania i wychowania, ośrodki służby medycyny, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej czy zakłady pracy chronionej. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)