Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

11.12.2022

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Największe miasto województwa kujawsko- pomorskiego zalicza się do grona największych ośrodków akademickich w Polsce. Na terenie Bydgoszczy funkcjonują uczelnie publiczne o charakterze humanistycznym, przyrodniczym, technicznym oraz medycznym. Największym przedstawicielem tych ostatnich jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Uczelnia Medyczna jest częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bydgoska uczelnia to trzy wydziały, kształcąca na kilkunastu kierunkach i kilku specjalnościach.

Bazą praktyczną uczelni są dwa Szpitale Uniwersyteckie w Bydgoszczy: nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz nr 2 im. dr. Jana Biziela. Jednostki organizacyjne uczelni działają też w innych placówkach w Bydgoszczy takich jak: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, Kujawsko- Pomorskim Centrum Pulmonologii, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno- Zakaźnym.

Studenci zdobywają praktykę także w Toruniu. Studentów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy spotkamy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera i Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Dodatkowo uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Zaplecze mieszkaniowe oferowane studentom to dwa domy akademickie: w centrum miasta przy ul. Jagiellońskiej 13 oraz w dzielnicy Fordon przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy.

Studenci mają szansę na zdobywanie fachowej wiedzy na studiach licencjackich (I stopnia), magisterskich (jednolitych i II stopnia) oraz doktoranckich, a także na studiach podyplomowych. Wydziały uczelni posiadają pięć uprawnień nadawania stopnia naukowego doktora (medycyna, biologia medyczna, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia) oraz dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego(medycyna,biologia medyczna).

Bydgoska uczelnia medyczna, dzięki licznej współpracy międzynarodej, daje swoim studentom możliwość zdobywanie wiedzy pod okiem najlepszych na świecie specjalistów. Podczas stypendium realizowanego w ramach programu Erasmus+, studenci mogą spędzić od 3 do 12 miesięcy na prestiżowych uczelniach medycznych między innymi w: Austrii, Danii, Finlandii oraz na Litwie, Łotwie czy Malcie. Collegium Medicum to także część programu HORIZON 2020, który jest największym w historii programem finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Uczelnie partnerskie pracują nad stworzeniem spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Każdy ze studentów ma możliwość działania w jednym z wielu Stowarzyszeń Studenckich. Do wyboru ma: Samorząd Studencki, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego MŁODA FARMACJA, Studenckie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-POLAND oraz Chór Collegium Medicum.

Collegium Medicum UMK realizuje studia anglojęzyczne oparte o polski program studiów na kierunku lekarskim. Studenci zagraniczni rekrutują się głównie z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, USA oraz Kanady. Program cieszy się coraz większą popularnością i co roku ilość studentów rekrutujących się na anglojęzyczny kierunek lekarski wzrasta.

Poza działalnością dydaktyczną Collegium Medicum UMK podejmuje inicjatywy ukierunkowane na kontakt z lokalnymi społecznościami, czego przykładem jest organizowany corocznie cykl wykładów naukowych „Medyczna Środa” oraz Dzień Nauki "Medicalia".

 

Rekrutacja na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Rozpoczynająca się wraz z nastaniem czerwca rekrutacja na kierunki medyczne realizowane na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, opiera się na wynikach maturalnych z biologii, chemii oraz fizyki. Przedmiotem głównym w tym wypadku jest Biologia której przelicznik rekrutacyjny równy jest 0,55. Oznacza to, że wynik uzyskany na maturze z biologii na poziomie rozszerzonym, mnożony jest przez 0,55 i w ten sposób otrzymujemy rzeczywistą ilość punktów rekrutacyjnych.

Proces rekrutacyjny zaczyna się od założenie konta na Platformie Rekrutacyjnej Uniwersytetu. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie informacje umożliwiające kontakt. Dane te tworzą również pierwszą teczkę studenta. Kandydaturę na studia potwierdza uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, jej wysokość ustalana jest przez Władze Wydziału.

Spełnienie pierwszych wymagań kreuje profil kandydata. Profil ten należy uaktualnić o wyniki egzaminu maturalnego, zaraz po ich publikacji przez CKE. To właśnie te dane decydują o przyjęciu lub niezakwalifikowaniu na studia realizowane w ramach Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia muszą dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokumenty w skład których wchodzi: kopia dowodu osobistego, kopia świadectwa dojrzałości, dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

Dostarczenie tych dokumentów i ich zatwierdzenie przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zmienia profil kandydata na profil studenta Collegium Medicum.

 

Praca po studiach medycznych

Słysząc hasło: Praca po Uniwersytecie Medycznym, widzimy lekarzy w białych kitlach, pielęgniarki z biało czarnymi czepkami, a nawet w ślad wyobrażenia kreowanego przez telewizyjne seriale, chirurgów w kolorowych czepkach ratujących życie ofiar wypadków. Bez wątpienia każde z tych skojarzeń jest poprawne.

Absolwentów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy spotkamy w szpitalach na dyżurach lekarskich, ośrodkach zdrowia podczas kontroli oraz w punktach szczepień czy stacjach ratownictwa medycznego. Jednak ośrodki medyczne nie są jedynymi miejscami gdzie zatrudnienie znajdą osoby które ukończyły kierunek lekarski, położnictwo, ratownictwo czy pielęgniarstwo.

Osoby z wykształceniem medycznym poszukiwane są przez koncerny farmaceutyczne jako specjaliści odpowiedzialni za kontrolę produkcji, dystrybucję oraz kontakty z firmami zewnętrznymi. Podobnie sprawa ma się w koncernach specjalizujących się w produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego. Absolwenci uniwersytetów medycznych wnoszą wiedzę niezbędną do prawidłowego kreowania sprzętu ratującego życie. Dodatkowo zajmują się oni testowaniem i kreowaniem coraz to nowszego sprzętu na potrzeby ośrodków medycznych.

Osoby które uzyskały dyplom uniwersytetu medycznego na kierunkach takich jak fizjoterapia zatrudnienia mogą szukać w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu masowego, w turystyce, domach pomocy społecznej.

Kosmetolodzy zatrudnienie znajdą w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Absolwenci uniwersytetów medycznych posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, psychoedukacji i psychoprofilaktyki, wsparcia środowiskowego, polityki społecznej, prac na rzecz organizacji pozarządowych, prac socjalnych oraz oświaty i wychowania. Kompetencje te pozwalają na znalezienie zatrudnienia w jednotach administracji publicznej, prywatnych przedsiębiorstwach czy oświacie. 

 

 

Komentarze (0)