Uniwersytet Medyczny Szczecin

Uniwersytet Medyczny Szczecin

12.12.2022

pomorski uniwersytet medyczny Szczecin

Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin położony nad Odrą i jeziorem Dębie, przez wielu uważany jest za miasto nadmorskie. Skojarzenie to jest mylne, gdyż Szczecin od morza dzieli niemal 100km. Nie mylą się Ci, którzy kojarzą Szczecin jako miasto akademickie.

Jedną ze znaczących uczelni publicznych na terenie Szczecina jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. Uczelnia składa się z czterech wydziałów (W. Lekarski, W. Lekarsko- Stomatologiczny, W. Lekarsko- Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz W. Nauk o Zdrowiu) oraz z jednostek pozawydziałowych takich jak: Biblioteka Główna, Centrum Badań nad Miażdżycą, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Studium Kształcenia Podyplomowego oraz Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej.

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uczęszczać można na studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Wszystkie kierunki prowadzone są w trybie stacjonarnym (poniedziałek- piątek) oraz niestacjonarnym (piątek- sobota).

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Owocem tych kontaktów są wyjazdy stypendialne studentów oraz pracowników do Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Włoch, Belgii czy Portugalii.

Pomorska uczelnia medyczna jest jedną z wiodących w kraju, co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi). Działalność naukowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

Szczecińska uczelnia jest częścią programu mobilności studentów polskich uczelni medycznych. MOSTUM, jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce.

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego umiejętności praktyczne zdobywają pod okiem profesjonalistów w dwóch szpitalach. Pierwszy z nich to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 wraz ze szpitalem w Policach. Szpital ten to największa i jedna z najnowocześniejszych placówek ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim. Wykonujemy szeroki zakres unikatowych procedur specjalistycznych w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej. Drugim ośrodkiem dydaktycznym Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2.

Studenci publicznej uczelni medycznej mają możliwość współpracy w jednym z 85 kół naukowych istniejących przy katedrach uniwersytetu.

Rekrutacja na uniwersytet medyczny

Od czego należy rozpocząć starania o status studenta Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego? Pierwszym krokiem jest założenie konta na Internetowej Platformie Rekrutacyjnej. Konto to umożliwi szybki kontakt na linii uczelnia- kandydat oraz jest ono niezbędne do prawidłowego obliczania punktów rekrutacyjnych. Podczas zakładania konta należy podać informacje odnośnie wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz szkoły ponadgimnazjalnej której jest się absolwentem.

Kolejny krok to uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Przedmiotami branymi pod uwagę podczas rekrutacji są: biologia, chemie oraz fizyka. Każdy z przedmiotów należy zdawać na poziomie rozszerzonym.

Zdobycie wymaganej ilości punktów zapewnia miejsce na liści zakwalifikowanych kandydatów. Aby stać się pełnoprawnym studentem szczecińskiej uczelni medycznej należy w terminie, wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, dostarczyć tzw. teczkę studenta. Prawidłowa teczka zawiera: kopię dowodu osobistego oraz kopię świadectwa dojrzałości, dwa zdjęcia formatu dowodowego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku medycznym. W teczce powinno znaleźć się również formularz zgłoszeniowy wydrukowany z Platformy Rekrutacyjnej.

Limit miejsc na studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznie określa coroczne rozrządzenie Ministra Zdrowia. Dlatego też rekrutacja na nie jest tak rygorystyczna.

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Studentów i absolwentów kierunków i uczelni medycznych, bez problemu znajdziemy podczas wizyty kontrolnej w ośrodku zdrowia czy w momencie zakupu antybiotyków w aptece.

Jednak szpitale, apteki, poradnie a także ośrodki medyczne to nie jedyne miejsca, gdzie zatrudnienie znajdą absolwenci oraz studenci uczelni medycznych.

Każdy zna przysłowie „Nie od razu Kraków zbudowano”. Stwierdzenie to możemy z łatwością przenieś na życie studenta medycyny, nie od razu zatrudnienie znalazłem w renomowanej klinice. Pracę nad zdobywaniem doświadczenia należy rozpocząć już na samym początku edukacji. Możliwe jest to dzięki praktyką oraz stażom zawodowym. Studenci podczas takiej współpracy uczą się w praktyce wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń.

Absolwentów uczelni medycznych poszukują firmy działające w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Osoby z wykształceniem medycznym pracę znajdą również w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych.

Kierunek jakim jest analityka medyczna przygotowuje studentów do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Absolwenci uczelni medycznych zatrudnienie znajdą również z przemyśle farmaceutycznym, mowa tu o koncernach produkujących i dystrybuujących leki, a także w środkach rehabilitacyjnych i ośrodkach świadczących opiekę względem osób starszych i niepełnoprawnych. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)