Uniwersytet Medyczny Gdańsk

Uniwersytet Medyczny Gdańsk

Uniwersytet Medyczny Gdańsk

12.12.2022

Uniwersytet Medyczny Gdańsk

Miasta historycznie ważne dla Polaków, którego strzeże Neptun, dba o wykształcenie wyższe osób nie tylko z Pomorza, ale także z całej Polski. W gdańsku funkcjonują uczelnie humanistyczne, przyrodnicze oraz jedna z ważniejszych w Polsce uczelnia medyczna.

Gdański Uniwersytet Medyczny to ponad 6000 tysięcy studentów uczących się na czterech wydziałach działających w ramach uczelni medycznej.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej kształci osoby w kierunku farmacji oraz analityki medycznej. Jako jedyny w Polsce posiada akredytację Ministra Zdrowia RP na prowadzenie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, szpitalnej oraz farmacji przemysłowej. Wydział Farmaceutyczny jest jedyną na Wybrzeżu jednostką akademicką posiadającą kategorię naukową A+. Na wydziale prowadzone są prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne.

Wydział Lekarski co roku kształci specjalistów na trzech kierunkach: lekarskim, na którym nauka trwa 6 lat, a studia są jednolite (bez podziału na studia licencjackie i magisterskie); lekarsko- dentystycznym, studia jednolite magisterskie trwające 5 lat oraz kierunek technika dentystyczne. Studia na ostatnim kierunku trwają 3 lata, a nauka zakończona jest napisaniem pracy licencjackiej. Wydział prowadzi współpracę z Politechniką Gdańską, dzięki której funkcjonują międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno- medycznej. Podobna współpraca podjęta została z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division.

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej to 38 Zakładów i Klinik. Studenci do wyboru mają kierunki takie jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne oraz radiologia. Prace badawcze prowadzone są również w zakresie chirurgii, hematologii, onkologii, neurologii, psychologii oraz parazytologii. Wydział Nauk o Zdrowiu to także możliwość pogłębiania swojej wiedzy na uczelniach zagranicznych. Wydział prowadzi współpracę z Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu Floryda w Gainesville (USA), Uniwersytetami w: Göteborgu (Szwecja), Kłajpedzie (Litwa), Karlskronie (Szwecja), Nicei (Francja), Porto (Portugalia), Toledo (USA), Turku (Finlandia) oraz innymi jednostkami naukowymi.

 

Rekrutacja na uniwersytet medyczny w Gdańsku

Przebieg rekrutacji na studia jednolite oraz pierwszego stopnia, realizowane w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przebiega w pięciu etapach.

Pierwszy nich to założenie konta kandydata na serwisie rekrutacyjnym GUMed'u. Aby konto było aktywne należy niezwłocznie wgrać plik zawierający zdjęcie kandydata. Etap drugi polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Uzupełnienie formularza aktywuje generację indywidualnego konta na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kolejny etap rekrutacji rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wyników maturalnych. Polega on na uzupełnieniu informacji o osiągnięciach maturalnych z przedmiotów rekrutacyjnych. Informacje te pozwolą na prawidłowe zliczenie punktów niezbędnych do kwalifikacji na studia.

Podczas kwalifikacji na studia pod uwagę komisja bierze wyniki z biologii oraz chemii. Oba przedmioty należy zdawać na poziomie rozszerzonym. Wyniki rekrutacji w postaci list rankingowych publikowane są w serwisie rekrutacyjnym. Gdy nazwisko kandydata umieszczone zostanie na tej liście, zobowiązany jest on do wypełnienia podania on-line.

Podanie wraz kompletem dokumentów (dwa zdjęcia formatu dowodowego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na uczelni medycznej oraz kopia świadectwa dojrzałości i dowodu osobistego) należy w wyznaczonym czasie dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to ostatni etap rekrutacji na uczelnię medyczną. Szczęśliwcy którym uda się przejść wszystkie kroki rekrutacji mogą pochwalić się statusem studenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Praca dla absolwentów kierunków medycznych oferowana jest przez publiczne i niepubliczne szpitale, kliniki, ośrodki zdrowia oraz centra medyczne. W zależności od specjalizacji wybranej podczas studiów zajmować się oni będą interną, pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, psychiatrią, medycyną ratunkową, czy też medycyną rodzinną. Kolejnym miejscem pracy osób wykształconych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym są apteki i centra rehabilitacyjne. W miejscach tych odnajdziemy farmaceutów oraz fizjoterapeutów, którzy służą swoją fachową wiedzą. Fizjoterapeuci zatrudnienie znajdą również w centrach odnowy biologicznej oraz ośrodkach sportowych. Dodatkowo mogą postawić na rozwój własnej działalności gospodarczej i otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny.

Osoby z dyplomem uczelni medycznych poszukiwane są przez firmy działające w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Podczas pracy w takiej firmie, odpowiedzialny jesteś za tworzenie, udoskonalanie i rozpowszechnianie najnowszych leków oraz metod leczenia i badania pacjenta. Wykształcenie wyższe medyczne otwiera drzwi do laboratoriów badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz medycznych. Wszystkie te miejsca umożliwiają pracę nad najnowszymi odkryciami w dziedzinie medycyny. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)