Uczelnia rolnicza/przyrodnicza Warszawa

Uczelnia rolnicza/przyrodnicza Warszawa

Uczelnia rolnicza/przyrodnicza Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelnia przyrodniczo - rolnicza

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to przedstawiciel publicznych uczelni wyższych o profilu rolniczo - przyrodniczym. Warszawska uczelnia od lat plasuje się na czele rankingów najlepszych uczelni przyrodniczych w Polsce oraz Europie, a także w dziesiątce najlepszych uczelni publicznych w naszym karju. Studenci i absolwenci SGGW swoją wiedzą i umiejętnościami wspierając ośrodki naukowe na całym świecie. Uczelnia prowadzi współpracę z instytucjami i uczelniami z ponad 50 państw na świcie.

Warszawska Uczelnia Rolniczo - Przyrodnicza to trzynaście wydziałów na których kształci się około 20 tysięcy studentów. Kandydaci do wyboru mają kilkadziesiąt kierunków, a ich baza powiększa się z roku na rok. Każdy kierunek to szansa na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności. Budownictwo, realizowane na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, poszerza wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, hydrotechnicznego i geotechniki. Bezpieczeństwo żywności, które można studiować na Wydziale Nauk o Żywności, dostarcza studentowi wiedzę z chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym.

Wydział Rolnictwa i Biologii oferuje studentom kierunki na których zdobędą oni interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą oraz podstawową w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, produkcji leśnej i rolniczej. Szeroka oferta kierunków zapewnia odnalezienie właściwej ścieżki kariery dla każdego zainteresowanego. Wiele kierunków łączy w swojej charakterystyce kilka dziedzin, tworząc w ten sposób niepowtarzalny kierunek. Przekładem tego jest Informatyka i Ekonometria, kierunek na którym studenci poznają matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. A zdobytą wiedzę wykorzystać mogą w pracy dla biur maklerskich, działów analiz bankowych lub placówek naukowo- badawczych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego daje swoim studentom oraz pracownikom możliwość wyjazdu zagranicznego w ramach jednej z licznych współprac międzynarodowych. Najbardziej rozpoznawalnym charakterem wyjazdów jest stypendium w ramach projektu ERASMUS+. Projekt ten daje możliwość odbycia semestru, a nawet całego roku akademickiego, jako student uczelni partnerskiej. Uczelnie będące częścią ERASMUS+ rozmieszczone są po całej Europie. Kolejnym projektem wspierającym i promującym międzynarodową współpracą akademicką jest CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich. Studenci SGGW mają również niepowtarzalną szansę na uczestnictwo w programie PAX. PAX to program wymiany studentów w ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Chung Hsing University w Taichung na Tajwanie, oferujący jedno lub dwusemestralny program dydaktyczny. Podczas tego pobytu studenci zapewnione mają zakwaterowanie oraz comiesięczne stypendium.

Działania dydaktyczne pracowników i studentów SGGW prowadzone wieloaspektowo, skierowane są na rozwiązywanie aktualnych problemów gospodarki narodowej, szczególnie w zakresie rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Należy wyróżnić badania w obszarach: wpływ czynników zewnętrznych na środowisko obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego czy technologie wytwarzania nowoczesnej żywności – żywność wygodna, funkcjonalna i modyfikowana genetycznie, za które uczelnia zdobywa międzynarodowe wyróżnienia, a wyniki przedstawiane są na międzynarodowych konferencjach.

 

Rekrutacja na uczelnię przyrodniczą

Rekrutacja opiera się na wynikach maturalnych z przedmiotów: geografia, matematyka, fizyka, informatyka, biologia oraz chemia. Każdy z kierunków ma określone przedmioty jakie brane są pod uwagę podczas rekrutacji. Jednak waga rekrutacyjna przedmiotu ustalona jest dla każdego kierunku od górnie, nie zmienia się we względu na kierunek.

Rekrutacja zamyka się w trzech etapach. Pierwszy z nich to założenie konta w internetowym Systemie Obsługi Kandydata oraz uzupełnienie wszystkich niezbędnych informacji kontaktowych. Kolejny etap to wpłacenie na indywidualne konto kandydata opłaty rekrutacyjnej. Czynność ta jest potwierdzeniem chęci podjęcia studiów na SGGW w Warszawie. Ostatni etap, czyli złożenie dokumentów rekrutacyjnych, dotyczy osób które w procesie rekrutacyjnym zdobyły wystarczającą ilość punktów a ich nazwiska pojawiły się na liście osób zakwalifikowanych na studia wyższe.

 

Praca po studiach na uczelni przyrodniczej

W zależności od ukończonego kierunku, absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudnienie znajdą w branżach zajmujących się inżynierią, produkcją, badaniami zarówno farmaceutycznymi, sanitarno- epidemiologicznymi, jaki i przemysłowymi oraz rolniczymi.

Szereg umiejętności zdobytych podczas współpracy już w trakcie studiów takich jak staże i praktyki, owocuje siecią kontaktów wykorzystywanych podczas efektywnego poszukiwania pracy.

Warszawski rynek jest otwarty na pracowników o innowacyjnym spojrzeniu na problemy branży. Dzięki studiom na SGGW na rynku pracy pojawiają się specjaliści odpowiedzialni za doskonalenie technologii produkcji roślinnej; opracowywanie innowacyjnych technologii produkcji roślinnej; wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie uprawy roślin i nasiennictwa czy wykorzystanie postępu biologicznego oraz nawożenia i zwalczania chwastów w uprawie roślin.

Osoby z dyplomem uczelni przyrodniczej zatrudnienie znajda w firmach takich jak: Grupa Azoty, będąca największym koncernem chemicznym w Polsce; Bio Alians, zajmującej się planowaniem, budową oraz eksploatacją biogazowni rolniczych.

Absolwenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska posiadają umiejętności umożliwiające podejmowanie zadań z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, hydrotechnicznego i geotechniki. Wykorzystywane one są do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa lądowego i hydrotechnicznego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska przyrodniczego, w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie. Firmy zajmujące się tą gałęzią gospodarki to: HV Hydroprojekt Sp. z o.o. w Warszawie, GEOTEKO – Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o., Hunnebeck Polska Sp. z o.o.. Praca czeka również w ośrodkach państwowych takich jak: Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, parki narodowe: Biebrzański, Kampinoski, Narwiański, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)