Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

08.12.2022

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jak nie lubiane 350 schodów przekuć w sukces? Przekonasz się o tym podczas studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Może nie podczas samych studiów, lecz podczas uczestnictwa w imprezach studiom towarzyszącym.

Bieg po Schodach Collegium Altum to jeden z wielu „umilaczy” jakie oferuje uczelnia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to ponad 50 kół naukowych w których studenci mogą rozwijać zainteresowania nie tylko te związane z finansami czy towaroznawstwem.

Każde z kół jest organizatorem licznych spotkań, wyjazdów, szkoleń czy konferencji na których wyniki swoich badań i obserwacji przedstawiają najwybitniejsze osobowości branży, ale także studenci którzy swym innowacyjnym spojrzeniem na branże i dociekliwością, odkryli zupełnie nowe zależności, prawa czy zjawiska.

Uniwersytet to także wyjazdy zagraniczne. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają możliwość odbycia części swoich studiów w około stu uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS.

Rotacja studentów możliwa jest również w ramach innych umów bilateralnych. Każdy ze studentów ma również możliwość do samodzielnego znalezienie uczelni, której profil najbardziej mu odpowiada. Uczelnia ta nie musi uczestniczyć w żadnym programie prezenterskiej wymiany, a wyniki na niej uzyskane i tak będą uznane na uczelni macierzystej. Taki indywidualnie zorganizowany wyjazd możliwy jest możliwy dzięki systemowi ECTS, realizowanemu ma UEP. Każdy student może wyjechać na praktyki Erasmusa, a także na staże do międzynarodowych firm i organizacji finansowych na całym świcie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma podpisane umowy o mobilności studentów w ramach programu Transekonomik. Każda z umów daje możliwość odbycia semestru studiów w innej publicznej uczelni ekonomicznej. Studenci do wyboru mają: Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Katowicach.

Wszystkie wymienione wyżej wyjazdy i koła czekają właśnie na Ciebie. Warunek jest tylko jeden, musisz być studentem Uniwersytetu Ekonomicznego. Oferta edukacyjna jest tak szeroka, że bez jakichkolwiek problemów odnajdziesz właściwą dla siebie ścieżkę kariery. Jako placówka naukowo-dydaktyczna UEP posiada w swojej ofercie kilkanaście kierunków studiów (w języku polskim i w języku angielskim), mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie.

Każdemu spośród 11 tysięcy studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewniona jest edukacja według wzorców kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Osoby chcące podjąć studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu muszą spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich polega na założeniu profilu kandydata w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym. Konto to umożliwia kontakt na linii Kandydat- Uczelnia. Jest ono również źródłem podstawowych informacji na temat kandydata. Podczas zakładania konta należy wypełnić kwestionariusze osobowe oraz informacje odnośnie ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej.

Po założeniu konta system wygeneruje numer konta bankowego na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłata ta jest ustalana przez Władze Wydziału i może nieznacznie różnić się między pojedynczymi kierunkami, a także Wydziałami. Opłata rekrutacyjna, jaką ponosi kandydat jest potwierdzeniem chęci rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ostatni krok to dostarczenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Edukacyjnej.

Teczka kandydata powinna zawierać kopię świadectwa maturalnego, dwa zdjęcia formatu dowodowego, kopię dowodu osobistego oraz wydrukowane z Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego podanie o przyjęcie na studia wyższe. Podczas składania dokumentów kandydat powinien posiadać przy sobie oryginały świadectw oraz dowód osobisty w celu stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

Rekrutacja na studia ekonomiczne realizowane na poznańskim uniwersytecie, opiera się na wynikach maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka oraz geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka czy informatyka. Przedmioty te, w zależności od kierunku na jaki decyduje się kandydat możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to tak zwane przedmioty kierunkowe, czyli takie które są niezbędne do podjęcia nauki na kierunku.

Przedmioty kierunkowe są też wyżej punktowane (wyniki maturalne z tego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym mnożone są przez wyższy współczynnik rekrutacyjny, w niektórych przypadkach jest to nawet czterokrotność wyniku pierwotnego). Drugą grupą są przedmioty dodatkowe, czyli takie które kandydat może, ale nie musi zdawać na egzaminie maturalnym. Punkty zgromadzone mogą być walorem podczas rekrutacji, a niejednokrotnie decydują o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu są najlepszą wizytówką uczelni, ich sukcesy świadczą o jakości wykształcenia, jakie zdobyli w trakcie lat studiów. Pierwszą pracę podejmują jeszcze w trakcie studiów. Rok po ukończeniu studiów zarabiają na poziomie średniej krajowej.

Ponadto ich wynagrodzenia są wyższe niż przeciętne zarobki absolwentów szkół wyższych w Polsce. Pierwszą pracę podejmują jeszcze w trakcie studiów. Rok po ukończeniu studiów zarabiają na poziomie średniej krajowej. Ponadto ich wynagrodzenia są wyższe niż przeciętne zarobki absolwentów szkół wyższych w Polsce.

Każdy kierunek to szansa na zdobycie wyjątkowej wiedzy, która umożliwia podjęcie pracy w najlepszych instytucjach zajmujących się finansami. Absolwenci specjalności jaką jest Informatyka i Ekonomietria, przygotowani są do wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych do sporządzania profesjonalnych analiz ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw dowolnych branż oraz instytucji państwowych i samorządowych.

W trakcie studiów nacisk położony jest na wykształcenie umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych oraz optymalizacji decyzji biznesowych. Umiejętności te wykorzystywane są w finansach oraz branży IT. Finanse oraz IT to branże z największą ilością ofert pracy w skali kraju. Prawie 20% wszystkich dostępnych ofert pochodzi z tych sektorów. Kierunek kształci dla rynku menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Kierunek realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.

Każdy z absolwentów kierunków ekonomicznych może poszukiwać swojej szansy w instytucjach bankowych zarówno tych prywatnych, jak i państwowych. Firmami współpracującymi z absolwentami UEP są: Nest Bank, DC Finanse Sp. z o.o., Volkswagen Grupa Polska Sp. z o.o., Johne Deere Polska Sp. z o.o., BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.

Anna Sobolewska


 

TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)