Uniwersytet ekonomiczny Bydgoszcz

Uniwersytet ekonomiczny Bydgoszcz

uniwersytet ekonomiczny bydgoszcz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Między Poznaniem a Bydgoszczą jest około 150 kilometrów. Dystans zmniejsza się jednak, gdy chodzi o wiedzę ekonomiczną. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Dzięki oddziałowi w Bydgoszczy zasięg UEP zwiększa się i za sprawą tego na rynku pracy pojawia się większa ilość specjalistów odpowiedzialnych za ekonomię i gospodarkę zarówno polską, jaki i światową.

Oddział w Bydgoszczy składa się z jednego wydziału. Jest nim Wydział Zarządzania na którym naukę można podjąć w ramach kierunku Rachunkowość. Kierunek ten prowadzony jest jako studia podyplomowe i jego popularność nie maleje. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, zajęcia odbywają się w weekendy.

Oddział w Bydgoszczy daje swoim studentom możliwość korzystanie ze wszystkich przywilejów studentów Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu. Oba ośrodki nastawione są ma praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni.

 

Rekrutacja na uniwersytet ekonomiczny w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w bydgoskim oddziale Uniwersytetu Ekonomicznego odbiega nieznacznie od standardowej rekrutacji na studia pierwszego czy drugiego stopnia. Spowodowane to jest charakterem realizowanych studiów. Aby stać się studentem studiów podyplomowych należy złożyć komplet dokumentów w wyznaczonym terminie do Działu Rekrutacji. W teczce kandydata powinien znaleźć się odpis uzyskane wcześniej dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Praca po studiach na uniwersytecie ekonomicznym w Bydoszczy

Absolwenci kierunku Rachunkowość, realizowanego na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach bydgoskiego oddziału, są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych instytucji lub przedsiębiorstw, mających do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, biurach rachunkowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w jednostkach administracji publicznej.

Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie wymarzonej pracy zarówno w sektorze usług publicznych, jak i w sektorze gospodarczym. Jeśli chcesz zostać specjalistą we wszystkich sferach gospodarki, otworzyć dla siebie możliwości rozwoju kariery zawodowej w prestiżowych i prawnie chronionych zawodach w drodze pozyskiwania krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz przystępowania do egzaminów państwowych m.in. na biegłego rewidenta, analityka finansowego czy maklera.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)